Met de coronacrisis heb je het gevoel dat er een pauzeknop werd ingedrukt. Veel zaken worden in vraag gesteld, en er ontwikkelt zich een bereidheid om de zaken anders te doen. Dat is goed voor onze gezondheid die snakt naar een gezonde leefomgeving.

Begin september publiceerde het Europese Milieuagentschap een indrukwekkend rapport over de impact van milieuvervuiling op onze gezondheid en welzijn. 13% van de overlijdens in Europa (ook in België) zou te wijten zijn aan onze ongezonde leefomgeving. Dit door lucht- en watervervuiling, geluidshinder, schadelijke chemische stoffen in ons dagelijks leven, weerfenomenen als hittegolven ten gevolge van de klimaatsverandering, enz. Een rapport van The Lancet stelt het nog duidelijker: we zullen grotere inspanningen moeten leveren als we niet willen dat de gezondheid van onze kinderen voortaan bepaald zal worden door de klimaatsverandering.

Positieve signalen

We staan dus voor belangrijke uitdagingen, en er zijn positieve signalen. Niet enkel bij de burgers groeit het bewustzijn dat het anders moet, ook veel politici lijken wakker geschud. De Europese Unie probeert met haar Green Deal de lidstaten mee te trekken in deze groene omschakeling. In België lijken de federale en regionale overheden het milieu en het klimaat ook steeds meer bovenaan de agenda te zetten.

Onlangs berekende de European Public Health Alliance de kostprijs van luchtvervuiling voor 422 Europese steden. Deze vertegenwoordigt voor Brussel een jaarlijkse kost van 1,5 miljard euro. Logisch dat veel steden willen evolueren naar een Healthy city, steden met minder autoverkeer, een goed uitgebouwd openbaar vervoer en meer groene ruimtes. 

Rol voor ziekenfondsen

Ook als ziekenfonds kunnen wij ons steentje bijdragen. De impact van de milieuvervuiling op onze gezondheid hebben we in ons memorandum van 2019 vermeld als één van de 10 grootste uitdagingen van het Belgische gezondheidsbeleid. Het is dan ook onze verantwoordelijkheid om onze leden te informeren en te sensibiliseren over deze uitdagingen, en over wat ze eventueel zelf kunnen doen. We zijn blij dat we daarbij kunnen rekenen op de expertise van organisaties als Health and Environment Alliance (HEAL).

Ons recent symposium over hormoonverstoorders maakt deel uit van deze aanpak. Met meer dan 380 deelnemers kunnen we zeggen dat er een grote belangstelling was. Het nationale actieplan dat nu ontwikkeld wordt, is een cruciale stap om de blootstelling aan hormoonverstoorders in ons dagelijks leven te verminderen.

De Onafhankelijke Ziekenfondsen trekken graag mee aan de kar. Want we hebben echt geen tijd te verliezen.

Lees ook