Onze geschiedenis

Voor het volledige verhaal van de Onafhankelijke Ziekenfondsen moeten we een heel stuk teruggaan in de tijd, naar het einde van de 19e eeuw in België, namelijk het moment van de industriële revolutie. In die tijd was de gezondheidszorg enkel toegankelijk voor de rijke mensen, waardoor de werkende mensen en bescheiden gezinnen om financiële redenen geen verzorging genoten. Er werden verschillende initiatieven op poten gezet om een organisatie op te richten die verzorging biedt die toegankelijk is voor iedereen, gebaseerd op het solidariteitsprincipe. Zo zagen de eerste ziekenfondsen het licht.

Afbeelding
travail bureau collegues mutulites libres

In die tijd waren ziekenfondsen vaak nauw verbonden met vakbonden en politieke bewegingen, wat vragen deed rijzen. Sommigen vreesden dat een gepolitiseerde mutualistische vakbondsorganisatie haar standpunt zou opdringen en arbeiders zou bedreigen die weigerden deel te nemen aan stakingen, waarbij ze de ziekenfondsen als drukmiddel zouden gebruiken. Als reactie op die bezorgdheden werden de Beroepsmutualiteiten in 1910 in het leven geroepen in het Luikse bassin. Dit waren apolitieke organisaties met als enig doel een toegankelijk en kwalitatief gezondheidszorgsysteem te bieden aan alle Belgen, ongeacht hun vakbond of politieke voorkeur.

In 1928 werd de Landsbond van de Beroepsmutualiteiten van de nijverheden opgericht en de eerste algemene vergadering vond plaats in het bekende pand De Zwaan, een symbool in de Brusselse geschiedenis. In die tijd telde de Landsbond 47.000 leden en één medewerker die instond voor de boekhouding. Pas in 1995 werd de Landsbond van de Beroepsmutualiteiten van de nijverheden omgedoopt tot de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen.

De Onafhankelijke Ziekenfondsen speelden een essentiële rol bij de oprichting van de sociale zekerheid in België. Ze hebben het voortouw genomen in de strijd voor gelijke toegang tot gezondheidszorg voor alle burgers, ongeacht hun sociale status. Ze hebben zich ook ingezet om de arbeidsomstandigheden van gezondheidswerkers te verbeteren, door ervoor te zorgen dat ze een eerlijk loon en fatsoenlijke werkomstandigheden krijgen.

Vandaag nemen de Onafhankelijke Ziekenfondsen met hun 2,2 miljoen leden een belangrijke plaats in binnen de Belgische ziekenfondswereld, met een derde plaats wat betreft het aantal leden.

Onze geschiedenis door de tijd

1913

Ontstaan eerste professionele ziekenfondsen in Seraing en Tilleur

1928

Op 20 mei smelten de vier Federaties samen tot één nationale structuur: de Landsbond van de Federaties der Beroepsmutualiteiten van de nijverheden van België. Die telt 47.000 leden.

1980

De Landsbond van de Federaties der Beroepsmutualiteiten van de nijverheden telt 15 federaties en 1,1 miljoen leden.

1990

De Landsbond van de Federaties der Beroepsmutualiteiten van de nijverheden wordt de Landsbond van de Beroeps- en Onafhankelijke Ziekenfondsen Die verzamelt voortaan 21 federaties en telt 1,5 miljoen leden.

1995

De Landsbond van de Beroeps- en Onafhankelijke Ziekenfondsen wordt de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Die verzamelt 27 ziekenfondsen en telt 1,6 miljoen leden.

plus de 2 millions d'assures
2010

De Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen telt 2 miljoen leden.

3 mutuelles
2022

De Landsbond presenteert zijn nieuw regionaal model voor de Onafhankelijke Ziekenfondsen met drie ziekenfondsen: Helan in Vlaanderen en Brussel, Partenamut in Wallonië en Brussel, en de Freie Krankenkasse in de Duitstalige Gemeenschap. Dit model gaat gepaard met een nieuwe branding om een grotere coherentie tussen de merken te verzekeren, meer synergieën tussen onze entiteiten tot stand te brengen en meer duidelijkheid te bieden voor de hele groep.

2023

De informaticadiensten van de Onafhankelijke Ziekenfondsen en de Landsbond fuseren tot een en dezelfde entiteit.