Studies

De cel Studies van het departement Vertegenwoordiging & Studies legt zich toe op het onderzoek, de analyse en de beoordeling van vragen met betrekking tot geneeskundige verzorging en arbeidsongeschiktheid.

Afbeelding
etudes presentation projets

Door de gegevens in perspectief te plaatsen, draagt deze dienst bij aan de ontwikkeling van beleid gericht op gezondheidszorg aan burgers en de financiering van zorg, zonder arbeidsongeschiktheid te vergeten.

De dienst voert ook economische en wetenschappelijke studies uit die de directie kunnen helpen bij het nemen van beslissingen en de zichtbaarheid, de naamsbekendheid en de standpunten van de Onafhankelijke ziekenfondsen te verbeteren, in overeenstemming met de strategie opgesteld door de directie.

Focus op volksgezondheid

In het algemeen kunnen de doelstellingen als volgt worden samengevat:

  • de gezondheid en het welzijn van de burgers verbeteren, ongelijkheden op het gebied van gezondheid verminderen en financiële middelen en resources efficiënt toewijzen
  • het effect van beleidsmaatregelen op het gezondheidsstelsel en arbeidsongeschiktheid meten en zo beleidsmakers informeren die op deze gebieden actief zijn
  • de directie en de vertegenwoordiging strategisch ondersteunen om de visie op volksgezondheid, geneeskundige verzorging en arbeidsongeschiktheid te verdedigen