FAQ

Hoe kunnen we jou helpen?

Het is een platform voor uw volledige facturatie. Als zorgverlener hebt u toegang tot essentiële informatie om uw facturen en betalingen te beheren.
Alles staat centraal op dit adres: 4CP
 

In een oogopslag:

 • Raadpleegt u gemakkelijk uw facturen of verzendingen van facturen
 • Bekijkt u de details van uw betalingen, de verworpen facturen, de geschillendossiers, aanvullende betalingen, ... enstel uw vragen via de envelop.
 • Controleert u de verzekerbaarheid van uw patiënten, of ze een zorgtraject hebben of welke status uw aanvragen voor medische akkoorden hebben (gereserveerd voor ziekenhuizen), ...

   

De GSM wordt gebruikt tijdens de identificatie via ISTME, of tijdens dubbele authenticatie (via een code verzonden per sms) als u geen gebruik wilt maken van ISTME. 
Als u uw mobiele telefoon niet wilt gebruiken, blijft alleen de ID-kaartlezer over. Als u de ID-kaartlezer of uw mobiele telefoon niet wilt gebruiken, kunt u zich niet authenticeren en 4CP gebruiken. 
Deze beveiligingsvereisten stellen ons in staat de gegevens van zorgverleners, de gegevens van onze leden en uw persoonlijke gegevens te beschermen wanneer u zich bij 4CP registreert.
 

Zodra de vertegenwoordiger/supervisor zich inschrijft, krijgt hij een bevestigingsmail met zijn gebruikersnaam en de mogelijkheid om een paswoord te kiezen.
Vervolgens moet de supervisor ALLE gebruikers inschrijven. Zij ontvangen op hun beurt een e-mail met hun gebruikersnaam (naam en voornaam van de inschrijving) en de mogelijkheid om het paswoord te wijzigen indien ze itsme niet wensen te gebruiken.

U kunt ons een e-mail sturen naar het algemene adres: support@mloz.be.

Als algemeen principe geldt dat gegevens geneeskundige verzorging drie jaar bovenop het lopende jaar worden bewaard. De termijn bedraagt dus maximaal 4 jaar.

Dit is mogelijk via de module ‘Betalingen zorgtrajecten’.
In deze module vindt een derde de lijst met betalingen voor een zorgtraject voor een bepaald jaar.
Er kan gemakkelijk van het ene naar het andere jaar worden overgeschakeld om de betalingen te bekijken.

Via de module ‘Patiëntenbestand zorgtrajecten’ krijgt u de lijst van de patiënten die een zorgtraject genieten. 

De weergegeven zorgtrajecten zijn enkel de lopende trajecten. Maar u kunt ook de afgesloten zorgtrajecten weergeven.

Ik wil de betaling voor het zorgtraject vinden. Dit is mogelijk via de module ‘Betalingen zorgtrajecten’.

In deze module vindt een derde de lijst met betalingen voor een ZT voor een bepaald jaar.

Er kan gemakkelijk van het ene naar het andere jaar worden overgeschakeld om de betalingen te bekijken.

Dit is mogelijk via de module ‘Gedetailleerd zorgtraject’.

In deze module kan een gedetailleerd overzicht van de betaling voor het ZT worden geraadpleegd om te zien voor welke zorgverlener een betaling werd ontvangen.

Om een vertegenwoordiger te wijzigen, moet u contact opnemen met dienst support@4cp.be omdat zij de enigen zijn die bevoegd zijn een vertegenwoordiger aan te passen.
De vertegenwoordiger kan de supervisor aanpassen. 
De supervisor kan alle medewerkers aanpassen.
Enkel een vertegenwoordiger kan de aanpassing doen voor een medewerker die supervisor wordt.

Enkel supervisors kunnen de lijst van derden wijzigen waartoe de beheerder toegang heeft.

Door te klikken op de module ‘Beheer medewerkers’ krijgt u toegang tot een tabel met een lijst van de ingeschreven medewerkers.

Zorg ervoor dat een Gsm-nummer correct is gecodeerd in de GSM-zone +32-------
Controleer de lijst met modules waartoe het toegang moet hebben.
Voor ziekenhuizen is dit module waar de supervisor al dan niet toegang kan geven tot de module “Akkoorden ADVA”.

Zou je het kunnen testen in Chrome en/of Firefox en kijken of je hetzelfde probleem tegenkomt?

Nee ? Bevindt de pc zich? In België of in het buitenland?
Gaat uw browser akkoord met het delen van uw locatie? Als u in de adresbalk klikt en u ziet het pictogram in het rood, is het delen geblokkeerd

Door erop te klikken, kunt u het delen activeren door op “Altijd toestaan” of het equivalent daarvan te klikken, afhankelijk van de taal van de browser van de persoon:

Als dit niet werkt, neem dan contact op met uw IT-afdeling, die strikte regels oplegt en het delen van locaties in al hun browsers uitschakelt. Vervolgens zult u waarschijnlijk met hen moeten overleggen om deze regels te verfijnen.

Ja, als u een vraag stelt via de envelop of via de module ‘Algemene informatieaanvraag’, dan vindt u de volgende tekst: ‘Een bestand bij de aanvraag voegen’. Door te klikken op ‘Een bestand kiezen’, kunt u een bestand toevoegen in het formaat png, pdf, jpg, msg, doc, docx, xls of xlsx.

Dat is ofwel een derde die geen RIZIV-nummer heeft, zoals psychologen of bedrijven die uit een of meer zorgverleners bestaan en waarvoor officieel geen nummer is aangevraagd bij het RIZIV. Voor deze groeperingen worden de verstrekkingen altijd getarifeerd onder het fictieve of aangemaakte nummer. In dat geval spreken we over een fictieve derde of zorgverlener.

CG1 en CG2 bevatten informatie over het recht op verzekerbaarheid (respectievelijk voor grote en kleine risico's), de hoedanigheid van de verzekerde en het bedrag van de tegemoetkoming (verhoogde tegemoetkoming of gewone tegemoetkoming).

De klant die het recht persoonlijk opent is de ‘gerechtigde’ = GER.

De gerechtigde kan vragen om personen te zijnen laste in te schrijven = PTL. De verzekerbaarheid bepaalt in welke mate de klant personen te zijnen laste kan inschrijven en zo het ziekenfondsgezin kan samenstellen.

Om dat te weten moet u via de module ‘Opzoeking verzekerbaarheid’ ofwel de zoekcriteria invoeren, ofwel het Rijksregisternummer van de patiënt (INSZ), ofwel het nummer van het ziekenfonds 5xx en het aansluitingsnummer.

Het programma gebruikt standaard de dagdatum, maar u kunt ook een eerdere datum invullen.

X = not ok

V = ok

 • Via de module ‘Raadpleging afrekeningen’, staat aan het einde van de verwerpingsregels de zone ‘Verzekerbaarheid’. U kunt meerdere leden selecteren.
 • Via de module ‘Massale verzekerbaarheid’. U kunt een tabel in ‘csv’-formaat downloaden. 
  Voorbeeld van kolommen:

Dat is mogelijk via de module ‘Raadpleging akkoorden ADVA’ (adviserend arts) door ‘Verblijfsinformatie toevoegen’ aan te duiden.

Het INSZ en de nomenclatuurcode zijn verplicht in de beschikbare filters. 

Voer het INSZ, de nomenclatuurcode en de facturatiedatum in via ‘Opzoeking betalingen’.

Ja, als de beslissing uw instelling betreft (zie RIZIV-nummer) 
De centra waarvan u de akkoorden wenst te raadplegen, moeten eveneens individueel geregistreerd zijn op 4CP. Om de akkoorden voor deze centra te bekijken, moet u verbinding maken met dit centrum via de optie ‘koppelen aan een derde partij’.
U dient altijd de NISS en de gezochte prestatie in te vullen en het vakje “Verblijfsinformatie toevoegen” aanvinken te laten.
Tenzij u een ROB of RVT bent, codeert u alleen het rijksregisternummer van de patiënt en vinkt u het vakje ‘Verblijfsinformatie toevoegen’ aan. U krijgt de lijst met alle verblijfsafspraken voor deze patiënt

Beslissingscode: A: akkoord, N: weigering van de ADVA, D: in afwachting van bijkomende inlichtingen, O: in afwachting van een beslissing van het RIZIV, Geen motivering ontvangen (r)

Als u met de muis over de verstrekkingscode beweegt, verschijnt de beschrijving.

Klik op de module ‘Raadpleging afrekeningen’ en vul verschillende opzoekingscriteria in om uw zoekresultaten te verfijnen.

Het verzendingsnummer moet gecombineerd worden met de facturatiemaand.

Het INSZ (rijksregisternummer) moet gecombineerd worden met het factuurnummer of een verstrekkingsdatum/verstrekkingscode.

U kunt ook opzoeken op het referentienummer op uw rekeninguittreksel.

Als de antwoordregel een betaling voor meerdere lijnen betreft, worden de details weergegeven door erop te klikken.

Als u een Excel-detail van uw telling wilt, klikt u eenvoudig op het Excel-pictogram onder de afwijzingstabel. Er wordt een link geopend waarmee u de tabel kunt downloaden.

Als je op de envelop aan het einde van de regel klikt, stel je direct een vraag aan je leidinggevende.

U kunt ze terugvinden via de module 'Opzoeking betalingen’. Indien u enkel de maand van de facturatie invoert, krijg je de lijst met alle betalingen die voor die maand zijn uitgevoerd. De aanvullende betalingen zijn te herkennen aan een * na de referentie in de kolom ‘Verzendingsnummer’.
De verschillende opzoekingscriteria bieden u nog veel meer opzoekingsmogelijkheden.

Als de aanvullende betaling nul is omdat alle lijnen van het stuk zijn geweigerd, wordt het Excel-detail niet weergegeven in 4CP. We hebben om correctie gevraagd, maar voorlopig kunt u het detail opvragen bij uw gebruikelijke beheerder. (contfac@mloz.be)

Rekening A: rekening waarop de ZIV- en federale verstrekkingen worden betaald.

Rekening B: rekening waarop de verstrekkingen van de Medische raad of van een groepering van artsen worden betaald (bijvoorbeeld: voor een ziekenhuis).

Rekening C: rekening waarop de gewestelijke verstrekkingen worden betaald.

U kunt het terugvinden via de module ‘Opzoeking betalingen’ met het nummer van ‘onze referentie’ uit het rekeninguittreksel. U kunt het herkennen aan de vorm.

Het nummer is samengesteld uit 13 numerieke karakters (bijvoorbeeld: 0202325002238):

De ‘status’ geeft informatie over de status van de verwerking van het factureringsbestand in kwestie:

 • ‘In behandeling’: onze diensten hebben het bestand ontvangen en het wordt getarifeerd.
 • ‘Geannuleerd’: het bestand kon niet worden verwerkt (bv. onleesbare drager) en werd geannuleerd.
 • ‘Geweigerd’: het bestand werd normaal verwerkt, maar het totale foutenpercentage is hoger dan 5 %. Daarom is het geweigerd.
 • ‘Aanvaard’: het bestand werd normaal verwerkt en het totale foutenpercentage is lager of gelijk aan 5 %. De factuur is aanvaard en het tariferingsproces wordt vervolgd.
 • ‘Foutenpercentage’: het percentage van lijnen in het factureringsbestand die als factureringsfouten worden geïdentificeerd na tarifering door onze diensten.

U kunt weten of we uw verzending facturering hebben ontvangen via de module: ‘Raadpleging verzendingen’. Deze module is bestemd voor derden die hun facturering elektronisch verzenden, per CD, e-mail of via een stroom CareNet.

Er wordt aangeraden om de opzoeking via het verzendingsnummer te doen (dat uit maximaal 3 cijfers bestaat) en het jaar en de maand van facturering.

De toegangscodes voor de Onafhankelijke Ziekenfondsen,  Neutrale Landsbond en de liberale Mutualiteiten zijn dezelfde.

Bij de invoering van uw login, kunt u de gegevens van één welbepaalde Landsbond raadplegen. Als u dit wenst, kunt u de gegevens van een ander RIZIV-nummer raadplegen. Klik daarvoor op ‘Een derde selecteren’.

Na goedkeuring van de inschrijving ontvangt u een e-mail met een link om uw beveiligd paswoord te kiezen (kijk ook uw spam na indien u de e-mail niet hebt ontvangen).

Op de aanmeldingspagina moet u klikken op ‘Paswoord vergeten’ en moet u uw e-mailadres invoeren en de link versturen. U ontvangt dan een e-mail waarin wordt gevraagd om in te loggen op 4CP om een nieuw paswoord te kiezen.

Belangrijke opmerking: het gebruik van een wachtwoord impliceert automatisch het gebruik van een mobiele telefoon, omdat er een bevestigings-sms wordt verzonden wanneer het wachtwoord wordt ingevoerd. Dit Gsm-nummer moet worden opgenomen in uw persoonlijke gegevens op het platform

Als arts, specialist, kinesitherapeut of tandarts gebeuren de inschrijvingen vaak in uw naam. In dat kader raden we aan uw RIZIV-nummer in te voeren en uw paswoord aan te vragen.

Voor de instellingen raden we aan om contact op te nemen met de directie of de verantwoordelijke van de facturatie om te weten wie uw supervisor is.

U kunt ook contact opnemen via het volgende e-mailadres: support@4CP.be.

Vertegenwoordiger: de persoon die verantwoordelijk is en die de derde geldig kan verbinden of zichzelf als supervisor van het platform 4CP kan aanstellen. De vertegenwoordiger heeft toegang tot ALLE modules.

Supervisor: de enige persoon die toegang heeft tot de module ‘Beheer medewerkers’ voor een RIZIV-nummer en die toezicht zal houden op de beheerders/gebruikers van 4CP (aanmaak, verwijdering of wijziging) en die toegang heeft tot alle modules.

Medewerker: de persoon die door de supervisor is aangesteld en toegang heeft tot de modules die door laatstgenoemde werden gekozen. Hij heeft geen toegang tot de module ‘Beheer medewerkers’.

Beheerder Landsbond: dit is een persoon die voor de Landsbond werkt, die uw dossier beheert en die uw gegevens dus kan raadplegen. Hij heeft toegang tot dezelfde modules als de supervisor om u te kunnen helpen.

Natuurlijk. Bepaalde modules zijn samengevoegd om uw opzoekingen te vergemakkelijken. U vindt alle gegevens van uw facturering terug. Als algemeen principe geldt dat gegevens geneeskundige verzorging drie jaar bovenop het lopende jaar worden bewaard.

Neen, u moet opnieuw worden ingeschreven door de vertegenwoordiger die zichzelf of een andere persoon als supervisor zal aanduiden. De supervisor zal dan alle medewerkers opnieuw moeten inschrijven.

Er zullen in ieder geval nieuwe verbindingsgegevens worden doorgestuurd.

Alleen de gebruiker kan zijn/haar persoonlijke gegevens, die niet grijs zijn weergegeven, wijzigen via de module “persoonsgegevens”. De supportdienst van 4CP, de vertegenwoordiger of de supervisor kunnen uw persoonsgegevens niet wijzigen.
Het wordt sterk aanbevolen om een Gsm-nummer in te geven. (Begin met +32 voor België)
Na elke update klikt u op “opslaan” om uw update af te ronden.
Als u uw Gebruikersnaam” heeft gewijzigd, klikt u op “BEWERKEN”, voert u de nieuwe naam in en klikt u vervolgens op “opslaan”
 

 • Ga naar de pagina 4CP. U kunt deze pagina bereiken via de website van de Onafhankelijke Ziekenfondsen.
 • Klik op de aanmeldingspagina op ‘Nog niet ingeschreven? en vervolgens op het “inschrijvingsformulier”
 • Vul in de rubriek “Gegevens zorgverlener” het volledige nummer van uw instelling of uw riziv- of groepsnummer (9xxxxxxxxxxx) in
 • Als u nog niet ingeschreven bent, dan moet de vertegenwoordiger het inschrijvingsformulier invullen. Bij de inschrijving moet u een kopie van uw identiteitskaart toevoegen.
 • De vertegenwoordiger  is de verantwoordelijke persoon die de derde geldig kan verbinden of zichzelf als supervisor van het platform 4CP kan aanstellen.
 • De supervisor (of de vertenwoordiger als er geen supervisor is) is de persoon die toegang heeft tot de module "Beheer medewerkers" voor een RIZIV-nummer en die toezicht houdt op 4CP beheerders en gebruikers (aanmaken, verwijderen of wijzigen) en die toegang heeft tot alle modules.
 • Er moet slechts één online registratie door de vertegenwoordiger worden gedaan. De overige medewerkers worden aangemaakt door de supervisor
 • Vervolgens kunt u veilig authenticeren met itsme en uw eID.
 • De inschrijving is actief na de goedkeuring door 4CP. U ontvangt een bevestigingsmail om een paswoord te kiezen (indien u itsme/uw eID niet wenst te gebruiken).

•             Verzekerbaarheid controleren: Rijksregisternummer + datum van de prestatie
•             Opzoeking zending: om te zien of we uw zending correct hebben ontvangen en wat de status ervan is. Aanbevolen velden om in te voeren: zendingsnummer + factureringsmaand
•             Afrekeningen bekijken: om weigeringen op te zoeken. Aanbevolen velden om in te voeren: zendingsnummer + factureringsmaand. Als u op de envelop aan het einde van de regel klikt, opent er een link om uw vraag te stellen. Door op "Stuur mij een kopie" te klikken, ontvangt u een kopie van deze e-mail. U kunt ook de verzekerbaarheid op deze plek controleren.
•             Opzoeking betalingen: deze module stelt u in staat om een betaling te identificeren. Aanbevolen veld om in te voeren: referentie van het bankafschrift, bijvoorbeeld 0AAAA2xxxxxxx. Deze module stelt u ook in staat om de betalingsdatum van een prestatie op te zoeken: Aanbevolen velden om in te voeren: Rijksregisternummer + prestatiecode + datum van de prestatie.
•             Raadpleging geschillen: als er een geschil is aangemaakt, ziet u dit automatisch verschijnen. U krijgt toegang tot de details ervan.

- U dient het Rizivnummer in te vullen waarmee u voor de zorgverlener factureert.
- Bij de “gegevens vertegenwoordiger” vermeldt u de gegevens van de tarificatie verantwoordelijke  (vergeet uw identiteitskaart niet bij te voegen)
-  In de gegevens van de supervisor neemt u de gegevens van de zorgverlener op (Door links de knop “heeft de vertegenwoordiger de rol van supervisor” aan te vinken, kan de vertegenwoordiger een derde persoon als supervisor aanwijzen)
- U stuurt een kopie of printscreen van de machtiging naar het volgende adres: support@4cp.be met in de onderwerpregel het RIZIV nummer van de zorgverlener

Dat is mogelijk via de module ‘Akkoorden ADVA’ (adviserend arts) door ‘Verblijfsinformatie toevoegen’ aan te duiden. 

Akkoorden die u ziet komen exact overeen met wat door de medische dienst werd toegekend. Als u een vraag heeft over dit akkoord, kunt u contact opnemen met de medische dienst die dit type beslissing verstrekt.

- Ik wis mijn browsergeschiedenis (de procedure is afhankelijk van de browser)
- Ik voer de link in mijn browser : mloz.4cp.be
- Ik klik op de 4CP-link en kom op de homepagina
- Ofwel kies ik voor een zeer veilige verbinding via ITSME of via de identiteitskaartlezer
- Ofwel log ik in met een wachtwoord. Ik hou mijn mobiele telefoon bij mij in de buurt om de verbindingscode te ontvangen.
- Ik geef mijn gebruikersnaam in die ik eerder per e-mail heb ontvangen (controleer spam-e-mails). Deze bestaat over het algemeen uit voornaam en achternaam
- Als ik mijn wachtwoord weet, voer ik het in, anders klik ik op “wachtwoord vergeten” of gebruikersnaam vergeten.
- Ik volg de procedure.

 • Controleer uw persoonlijke gegevens of uw mobiele nummer correct is gecodeerd.
 • Controleer of u het nummer 8850 niet geblokkeerd heeft (het is een klassiek nummer dat gebruikt wordt voor het versturen van pakjes). U moet de blokkering deblokkeren om onze sms-berichten te kunnen ontvangen.