Waarom een herfstvaccinatie?

Er zijn wetenschappelijke aanwijzingen dat blijven boostervaccineren nodig is om nieuwe pandemieën met nieuwe varianten te voorkomen.  En dit geldt in het bijzonder voor bepaalde categorieën van personen: 65 plussers, het zorgpersoneel en de personen met een verminderde immuniteit.   Die ontwikkelen minder antistoffen dan gezonde personen bij vaccinatie.  Dat heeft soms te maken de aandoening, namelijk een aandoening waarbij je weinig antistoffen maakt (aangeboren afweerstoornissen, actieve HIV).  Of het heeft te maken met de behandeling die je volgt omwille van een aandoening, een behandeling die ofwel je antistoffen weghaalt (zoals dialyse) ofwel die je lichaam blokkeert om antistoffen te maken zoals behandelingen voor kanker, medicatie die transplantrejectie tegengaan, immunosuppressiva.

De wetenschappelijke bewijzen vind je in een rapport van het KCE van 17 augustus 2021.

 

 

Het lukt mij niet om een Europees Covid-19-certificaat te bekomen, wie kan mij helpen?

Wachttijden

Hou er rekening mee dat gegevens niet onmiddellijk ter beschikking zijn voor het certificaat:

 • Ten vroegste één dag na de vaccinatieprik is het mogelijk om een certificaat te generen met deze informatie.
 • Voor een herstelcertificaat (bewijs van antistoffen bij een doorgemaakte Covid-infectie): ten minste anderhalf uur nadat het labo de uitslag heeft geregistreerd.
 • Voor het resultaat van een PCR-test: ten minste anderhalf uur nadat het labo de uitslag heeft geregistreerd.

Heb je ondanks de wachttijd nog altijd niet de juiste informatie neem dan contact op met het vaccinatiecentrum als het gaat over een vaccinatie, of het testcentrum als het gaat over een PCR-test, of het labo als het gaat over een bloedanalyse. Het ziekenfonds kan dit niet voor jou oplossen.

Ik heb geen smartphone of computer

Je kunt een certificaat aanvragen op het regionaal nummer (078/78.78.50 voor Vlanderen en 02/214.19.19 voor Brussel). Je tikt je rijksregisternummer in wanneer het antwoordapparaat je daarom vraagt. Er wordt een papieren versie van je certificaat opgestuurd naar je officieel adres.

Ik kan niet overweg met smartphone, computer of het automatisch antwoordsysteem

Je kunt met je ziekenfonds telefonisch contact opnemen, een medewerker kan voor jou de aanvraag doen via het automatisch antwoordapparaat. Een papieren certificaat wordt dan naar je officieel adres gestuurd.
Heb je onmiddellijk het certificaat nodig en heb je geen smartphone, dan maak je een afspraak in een kantoor van het ziekenfonds en breng je je identiteitskaart mee. Je moet ook je pincode van je identiteitskaart kennen. Een medewerker kan dan met jouw toelating onmiddellijk het certificaat afdrukken en meegeven tijdens de afspraak.


 

Moet ik beschikken over een papieren versie van het certificaat?

In principe is de digitale versie van het certificaat de standaard. Je hoeft dus geen papieren versie te hebben. Er wordt wel voor elk van de drie mogelijke wegen (zie hierboven) een papieren versie voorzien, maar het is niet verplicht een papieren document bij te hebben. 

Hoe geraak ik aan een Europees Covid-19-certificaat?

Er zijn drie wegen om aan een certificaat te komen.  

 • Smartphone: via www.covidsafe.be en identificatie via Itsme of Helena, krijg je een gevalideerde QR-code. Bewaar het certificaat op je gsm zodat je ook zonder internet de QR-code kunt laten zien. Het certificaat kun je laten afdrukken en Bpost bezorgt het in je brievenbus. Hou rekening met minstens vier dagen verwerkingstijd.
 • PC: via www.myhealthviewer.be (vanaf 23/6) en de identificatie via Itsme of ehealth met je identiteitskaart. Je krijgt een pdf van het certificaat met de gevalideerde QR-code dat je kunt opslaan en kunt afdrukken met je eigen printer. 
 • Regionaal telefoonnummer (078/78.78.50 voor Vlaanderen of 02/214.19.19 voor Brussel): via een IVR (interactive voice responder) kun je je rijksregisternummer intikken en zo een certificaat met de gevalideerde QR-code aanvragen. Dat certificaat wordt voor jou afgedrukt en verzonden naar je officieel adres. Hou rekening met vier dagen verwerkingstijd.
Hoe weet ik of ik via het ziekenfonds op de lijst van risicopatiënten sta?

Omdat het over 1,5 miljoen personen gaat, is het onmogelijk om iedereen persoonlijk op de hoogte te brengen. De concrete lijst van risicopatiënten zal evenwel vanaf 8 april beschikbaar zijn. Vanaf dan kun je nagaan of je al dan niet op de lijst voorkomt. Dat kan je controleren door hier te klikken. Ook de apotheker kan eventueel extra algemene informatie geven.

Welk vaccin wordt gebruikt voor de herfstprik?

Voor deze boostervaccinatie wordt een aangepast vaccin gebruikt, ofwel van de firma Pfizer of van Moderna. Dit aangepaste vaccin bevat ook elementen gebaseerd op het omicronvirus. Het heeft geen belang of je nu voordien Pfizer of Moderna hebt gehad. Er moet wel degelijk 3 maanden tussentijd zijn met vorige COVID-19 vaccinaties.

Moet ik bijzondere voorzorgen nemen voor mijn vaccinatie?

Nee. De vaccinatie kan op elk moment van de dag gebeuren. Je moet ook niet nuchter zijn. Maaltijden hebben geen enkele invloed op het vaccin.

Geldt de prioritaire vaccinatie ook voor mijn huisgenoten?

Nee. Het is niet bewezen dat er bijkomende bescherming is als je huisgenoten samen met jou gevaccineerd worden.

Ik heb geen vaste huisarts en geen Globaal Medisch Dossier (GMD), wat moet ik doen?

Ben je zelf een risicopatiënt met een aandoening die op de lijst staat, maar heb je geen Globaal Medisch Dossier? Als je een behandeling volgt waarvoor de ziekteverzekering terugbetalingen uitvoert, ben je sowieso geselecteerd en sta je op de lijst met risicopatiënten. De lijst wordt namelijk gemaakt op basis van de gezondheidskosten die je bij een zorgverstrekker (specialist, ziekenhuis, apotheek…) maakt. Je moet dus geen contact opnemen met een huisarts. Sommige aandoeningen genereren echter weinig specifieke kosten waardoor ze niet getraceerd worden. In dat geval is het wel aangeraden om langs te gaan bij een huisarts (zie ook verder: Hoe weet ik of ik op de lijst van de mutualiteiten sta?).

Wat moet ik doen als ik ouder ben dan 64 jaar en een onderliggende aandoening heb van de lijst?

Je moet niets doen. Je wordt uitgenodigd volgens je leeftijd.

Wie bepaalt de volgorde van vaccineren?

De ziekenfondsen hebben geen enkele invloed op de volgorde van vaccineren.  De oproepen voor de herfstprik zullen in volgorde van dalende leeftijden en prioriteiten zijn. Afhankelijk van de beschikbare plaatsen in jouw buurt kan dit aan een verschillend tempo zijn. De bedoeling is wel om de hele groep ten laatste op 31/10/2022 gevaccineerd te hebben.
Wil je meer weten over de algemene vaccinatiestrategie in België, surf dan naar laatjevaccineren.be.

Kunnen de ziekenfondsen iemand van de lijst met risicopersonen schrappen?

Nee. De mutualiteiten kunnen niemand van de lijst schrappen. De huisarts of je GMD-arts, dat is de arts die je Globaal Medisch Dossier of GMD beheert, kan dat wel. Als je beslist om je niet te laten vaccineren, kan je een weigering overmaken op het moment dat je je uitnodiging ontvangt. Je kan dit doen via de elektronische reservatie-tool, waarbij je het blokje ‘ik wens me niet te vaccineren’ aanklikt. Je kan je weigering ook telefonisch doorgeven, via het nummer dat op je uitnodiging vermeld staat.

Kunnen mutualiteiten aandoeningen toevoegen aan de lijst?

Nee. Het gaat over een limitatieve lijst. Dat betekent dat er geen andere aandoeningen meer kunnen toegevoegd worden. Ook een wijziging in de leeftijden is niet meer mogelijk tenzij de Hoge Gezondheidsraad een nieuw advies publiceert.

Hoe weet ik of ik op de lijst van risicopatiënten sta die binnenkort gevaccineerd zullen worden?

Vanaf 6 april 2021 kan je zelf nakijken of je op de lijst van risicopatiënten staat, via www.myhealthviewer.be

Maar uit onderstaande tips kan je zelf ook al afleiden of je tot deze risicopatiënten behoort. Als je lijdt aan één van onderstaande aandoeningen en je voldoet aan de voorwaarden, dan zal je binnenkort worden uitgenodigd om je te laten vaccineren.       

Voor personen vanaf 45 tot en met 64 jaar:

 • Kanker: In de laatste vijf jaar heb je een kankerbehandeling gehad voor een tumor. Indien je al vijf jaar hersteld bent van je kanker dan sta je niet op de lijst omdat je geen extra risico meer hebt ten opzichte van je leeftijdsgenoten. In dat geval kan niemand je op de lijst zetten.
 • Diabetes: Je hebt diabetes en neemt medicatie om je suikerspiegel te laten dalen. Zowel de  pillen als de  spuiten komen in aanmerking. Heb je diabetes maar volg je geen enkele behandeling of volg je een alternatieve behandeling, dan sta je niet op de selectie van de mutualiteiten. Heb je een GMD-arts, dat is de arts die je Globaal Medisch Dossier of GMD beheert, dan heeft hij ervoor gezorgd dat je op zijn lijst staat.  Heb je helemaal geen huisarts en wil je prioritair gevaccineerd worden? Dan kan dat via een huisarts die je aanmeldt.
 • Je hebt een ernstig longprobleem en krijgt chronisch zuurstof of ademhalingsondersteuning (geldt ook bij obesitas). Heb je een slaapapneusyndroom, dan kom je niet in aanmerking voor  prioriteit bij vaccinatie.
 • Je hebt een ernstig longprobleem en neemt daarvoor elke dag medicatie en dat gedurende minstens 3 maanden (bijvoorbeeld puffers).
 • Je lijdt aan hoge bloeddruk en neemt daarvoor elke dag medicatie gedurende minstens 3 maanden. 
 • Je hebt een hartkwaal en je hebt daarvoor cardiale revalidatie gevolgd in het ziekenhuis.
 • Je hebt een geheugenkliniek geconsulteerd of je neemt medicatie specifiek voor dementie.
 • Je volgde het afgelopen jaar een logopedische behandeling wegens een cerebrovasculair accident (CVA / hersenbloeding, beroerte - herseninfarct) 

Voor personen vanaf 18 jaar tot en met 64 jaar:

 • Je bent pretransplantpatiënt of transplantpatiënt.
 • Je krijgt nierdialyse (kunstnier) onder gelijk welke vorm hemodialyse, abdominale dialyse…  Personen met chronische nierinsufficiëntie die enkel door een specialist worden behandeld zonder enige vorm van dialyse staan niet op de selectie van de mutualiteit.
 • Je hebt een vorm van bloedkanker die gediagnosticeerd is voor 30.06.2020.
 • Je neemt immunosuppressiva gedurende meer dan 3 maanden voor de datum van 30.06.2020.

Als je niet werd toegevoegd aan de groep van risicopersonen, maar je valt wel binnen bovenstaande criteria, kan je contact opnemen met je behandelende arts. Hij zal, indien mogelijk, op basis van je medisch dossier, een prioritaire vaccinatie-aanvraag indienen. Heb je een GMD-arts, dat is de arts die je Globaal Medisch Dossier of GMD beheert, dan gebeurt dat automatisch via het elektronisch dossier. Heb je geen GMD of geen vaste huisarts, maar je bent een risicopatiënt? Ga dan langs bij een huisarts.

In deze gevallen sta je niet automatisch op de lijst:

 • Je hebt het syndroom van Down, je woont niet in een collectiviteit, je hebt geen enkele aandoening van de lijst hierboven en je hebt geen huisarts.
 • Je bent hiv-patiënt, je medicatie is pas opgestart of heeft niet het gewenste effect waardoor je een CD+ waarde hebt van < 350 cellen/ µL en je hebt geen enkele aandoening zoals hierboven vermeld en je hebt geen huisarts.
 • Je lijdt aan obesitas (zwaarlijvigheid) met BMI ≥ 30 en je hebt verder geen andere aandoeningen zoals hierboven vermeld, je bent het laatste jaar niet geopereerd voor deze obesitas en je hebt geen huisarts.
 • Je hebt een zeldzame aandoening die deel uitmaakt van het officiële register van zeldzame aandoeningen en je hebt nooit een huisarts geconsulteerd of verslagen van je specialist laten doorsturen naar een huisarts.
 • Je lijdt aan leverinsufficiëntie, je hebt geen andere aandoening zoals hierboven vermeld en je hebt nooit een huisarts geconsulteerd, of verslagen van je specialist laten doorsturen naar een huisarts.
Kunnen de ziekenfondsen iemand toevoegen aan de lijst van risicopatiënten?

Neen, de ziekenfondsen kunnen niemand meer toevoegen.

De selectie via de ziekenfondsen is automatisch gebeurd op basis van de facturatiegegevens. Ziekenfondsen kunnen niemand manueel toevoegen, ook niet als je aan de criteria beantwoordt. Neem in dat geval contact op met het vaccinatiecentrum. In deze campagne kunnen huisartsen geen personen toevoegen of schrappen.

Hoe word je uitgenodigd?

Iedereen ouder dan 18 jaar kan een herfstprik krijgen.

 • In Vlaanderen zal iedereen volgens leeftijd uitgenodigd worden. 
 • In Brussel en Wallonië ontvangen alleen 50-plussers en immuungecompromitteerde personen vanaf 12 jaar die voor deze herinnering zijn geselecteerd een uitnodiging. Wie jonger is dan 50 jaar, kan zich ondertussen aanmelden via Qvax om zich te laten vaccineren. Deze strategie kan nog wijzigen tijdens de herfstcampagne.

De geselecteerde personen ontvangen een uitnodigingsbrief per post. Als je ziekenfonds over je e-mailadres en/of gsm-nummer beschikt, dan ontvang je ook een uitnodiging via e-mail en/of sms. We raden je aan om je contactgegevens bij je ziekenfonds te vervolledigen. Zo ontvang je de uitnodiging op verschillende manieren en ben je zeker op tijd op de hoogte.

Je krijgt je vaccinatie in het vaccinatiecentrum waar je jouw eerste vaccinaties hebt gehad. Is dit vaccinatiecentrum definitief gesloten, dan word je uitgenodigd in een ander vaccinatiecentrum in jouw buurt. Voor deze vaccinatiecampagne kunnen ook huisartsen, apothekers en verpleegkundigen vaccinatiemomenten organiseren waarvoor je je kan inschrijven. Ook deze vaccinatie is gratis en wordt zonder remgeld verrekend via je ziekenfonds met het RIZIV. 

Geselecteerde personen die in een woonzorgcentrum of in een andere vorm van residentieel wonen verblijven, zullen ook uitgenodigd worden voor de herfstprik in het vaccinatiecentrum. In overleg met het vaccinatiecentrum kan eventueel een mobiele thuisvaccinatie worden georganiseerd, in overleg met de huisarts die het globaal medisch dossier (GMD) van de patiënt beheert.

Meer informatie over de uitnodigingsbrief vind je op www.laatjevaccineren.be.

Waarom wordt aan contactopvolging gedaan?

Contactopvolging is een manier om alle personen op te sporen die in contact geweest zijn met iemand die drager van het coronavirus blijkt te zijn. Contactopvolging is niet nieuw. Deze methode wordt wereldwijd gebruikt om de verspreiding van ziektes te beperken, bijvoorbeeld mazelen of hersenvliesontsteking. Contactopvolging is enkel haalbaar en nuttig wanneer het aantal besmettingen beperkt is. Tijdens de piek was het onmogelijk om iedere zieke persoon te contacteren en te vragen met wie hij of zij in contact is geweest. In de huidige fase van de epidemie helpt deze methode om een opflakkering van het virus tijdig vast te stellen en te kunnen ingrijpen, zodat de verspreiding wordt afgeremd.

Wat betekent een hoogrisicocontact?

Een hoogrisicocontact is een contact dat langer dan 15 minuten duurt en waarbij de personen op minder dan 1,5 m afstand van elkaar staan. Bijvoorbeeld : contacten binnen het gezin, bij de kinderopvang, alle kinderen van minder dan 6 jaar in een klas, de omgeving in een klas voor kinderen ouder dan 6 jaar, gezondheidswerkers (vooral diegenen die contact hebben met lichaamssappen), openbaar vervoer (ook vliegtuigen) waarbij er minder dan twee zitplaatsen tussen de passagiers vrij zijn, ...

Wat betekent een laagrisicocontact?

Een laagrisicocontact is een contact dat minder dan 15 minuten duurt en waarbij de personen verder uit elkaar staan dan 1,5 m. Bijvoorbeeld: kinderen ouder dan 6 jaar in een klas die niet naast iemand met COVID-19-besmetting zitten, collega's die meer dan 1,5 m uit elkaar zitten of niet in dezelfde ruimte werken, of een wachtzaal in het ziekenhuis waar je minder dan 15 minuten zit te wachten.

Wat houdt contactopvolging in?

Contactopvolging is een manier om alle personen op te sporen die in contact geweest zijn met iemand die drager van het coronavirus blijkt te zijn. Deze methode helpt om een opflakkering voorkomen door potentieel besmette personen proactief te isoleren.

Welke stappen moet ik volgen na de eerste telefoonoproep?

Ofwel werd je zelf positief getest: de onderzoeker vraagt je dan een zo nauwkeurig mogelijke lijst op te stellen van personen met wie je contact had tot 2 dagen vóór de eerste symptomen (familie, omgeving, sociaal leven, werk, sport, …). Voor elk contact geef je naam en voornaam, telefoonnummer, e-mailadres, duur van het contact en afstand.

Ofwel werd je niet getest en word je opgebeld om je te laten weten dat je contact had met een besmet persoon: je krijgt dan advies dat afhangt van het feit of het een hoog- of een laagrisicocontact was (zie ook de vraag 'Moet ik sowieso 14 dagen in isolatie als ik contact had met een zieke?'). Al naargelang van de situatie krijg je enkele dagen na deze oproep opnieuw een telefoontje van een onderzoeker.

Waarom wordt aan contactopvolging gedaan?

"Contactopvolging is een manier om alle personen op te sporen die in contact geweest zijn met iemand die drager van het coronavirus blijkt te zijn. Contactopvolging is niet nieuw. Deze methode wordt wereldwijd gebruikt om de verspreiding van ziektes te beperken, bijvoorbeeld mazelen of hersenvliesontsteking. Contactopvolging is enkel haalbaar en nuttig wanneer het aantal besmettingen beperkt is.

Tijdens de piek was het onmogelijk om iedere zieke persoon te contacteren en te vragen met wie hij of zij in contact is geweest. In de huidige fase van de epidemie helpt deze methode om een opflakkering van het virus tijdig vast te stellen en te kunnen ingrijpen, zodat de verspreiding wordt afgeremd.

Ben ik verplicht dit telefoongesprek te beantwoorden?

Jouw bijdrage kan jezelf en anderen helpen. Dankzij jouw hulp kunnen anderen tijdig geïnformeerd en geadviseerd worden. Hoe meer contacten we op tijd kunnen opsporen, hoe kleiner het risico op een nieuwe golf besmettingen. Zo vermijden we samen nieuwe strenge maatregelen. Medewerking is dus niet verplicht, maar is een vorm van solidariteit en burgerzin.

Welke vragen worden tijdens het telefoongesprek gesteld?

We bellen je op als de kans groot is dat je nauw contact hebt gehad met iemand die positief werd getest op COVID-19. De onderzoeker zal je vragen of je symptomen vertoont en adviezen geven die passen bij jouw situatie.

Kan ik erop vertrouwen dat mijn privéleven gerespecteerd zal worden?

We nemen het beschermen van jouw persoonsgegevens zeer ernstig. Daarom is de toegang tot deze gegevens beperkt tot het contactcentrum, de gezondheids-, preventie- en inspectiediensten van de gewesten, en de wetenschappers verbonden aan de COVID-19 Risk Assessment Group.

Zij en de technici van Sciensano die de databank onderhouden, behandelen uw gegevens vertrouwelijk. Alle ontvangen persoonsgegevens worden door Sciensano vóór 9 juni 2020 gewist. De gegevens bestemd voor wetenschappelijk onderzoek zullen tot 30 jaar na overlijden van de patiënt in een aparte omgeving onder een pseudoniem worden bewaard.

Bron > www.info-coronavirus.be

Is de vertrouwelijkheid in verband met mijn situatie gewaarborgd?

Ja, we gaan op uiterst vertrouwelijke manier om met de informatie. De informatie die je doorgeeft, wordt enkel gebruikt om het nodige advies te kunnen geven aan je contactpersonen. Zo help jij mee aan de vertraging van het virus. Alleen de bevoegde dienst die jou contacteert, krijgt toegang tot je contactenlijst. Niet je werk, familie, politie, andere overheidsdiensten, …

Ben je besmet met COVID-19 en je verblijft in of bent in regelmatig contact met een gemeenschap zoals een woon- en zorgcentrum, een instelling voor gehandicapten, een school,… dan wordt de referentiearts gecontacteerd. De contactpersonen die op jouw lijstje staan, krijgen jouw naam niet te horen. Je blijft anoniem. De persoon die je contactpersonen opbelt, is verplicht tot geheimhouding. Je gegevens worden bewaard in een beveiligde databank van de overheid. De informatie die je doorgeeft, wordt op geen enkel ogenblik gebruikt om na te gaan of je de maatregelen naleeft. Ze wordt niet gedeeld met politie, justitie of andere controlediensten.

Bron > Iriscare 

Wie zal mij thuis opzoeken?

Iemand die werkt in opdracht van de overheid belt je op. In Vlaanderen werkt die persoon in opdracht van het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid. In Brussel is dat in opdracht van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en in Wallonië van het Agence wallonne pour une vie de qualité (AViQ). De medewerker belt je altijd vanop het nummer 02 214 19 19 of stuurt een sms vanop het nummer 8811. Als het niet lukt om de vragen voor de contactopvolging telefonisch te stellen, komt er iemand bij je thuis langs.

Bron > www.info-coronavirus.be 

Wordt mijn werkgever op de hoogte gesteld?

Alleen de bevoegde dienst die jou contacteert, krijgt toegang tot je contactenlijst. Niet je werk, familie, politie, andere overheidsdiensten, …

 

Wanneer een risicocontact bevestigd wordt, wordt deze informatie dan voor andere doeleinden gebruikt dan preventie en gezondheid?

Nee. Jouw gegevens en de gegevens van de personen met wie je contact had, worden op vertrouwelijke manier verzameld en verwerkt in een databank van Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid. Alleen de bevoegde dienst die jou contacteert, krijgt toegang tot je contactenlijst.

Je werk, familie, politie, andere overheidsdiensten, … kunnen deze informatie niet raadplegen.

Deze gegevens worden bijgehouden om 3 redenen: 

 • om de betrokken patiënten te kunnen opsporen en contacteren met behulp van een contactcentrum ;
 • om relevante informatie te verstrekken aan de gezondheids-, preventie- en inspectiediensten van de gewesten om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk in te perken ;
 • om wetenschappelijk, statistisch en/of beleidsonderzoek mogelijk te maken, na pseudonimisering of anonimisering van de gegevens.

Bron > www.info-coronavirus.be

 

Kan ik bestraft worden omdat ik risicocontacten had buiten mijn gezin (huis)?

Nee. De informatie die je doorgeeft, wordt op geen enkel ogenblik gebruikt om na te gaan of je de maatregelen naleeft. Ze wordt niet gedeeld met politie, justitie of andere controlediensten.

Als ik besmet ben, wordt mijn naam dan doorgegeven aan mijn contacten?

Nee, jouw naam wordt niet doorgegeven aan de personen met wie je een risicocontact had, hoog noch laag.

Krijg ik de naam van de besmette persoon met wie ik een hoogrisicocontact had?

Nee, de onderzoeker vertelt je niet met wie je een risicocontact had, hoog noch laag.

Moet ik voortaan naar de huisarts gaan zodra ik COVID-19-symptomen vertoon?

Nee. Als je symptomen vertoont, bel je naar je huisarts. Al wie beantwoordt aan de definitie van een mogelijke besmetting, moet getest worden. Een besmette persoon is vlak voor en na het optreden van de symptomen het besmettelijkst. Het is dus belangrijk om de huisarts zo vroeg mogelijk op te bellen, zodat die de patiënt kan isoleren, en zo nodig ook de mensen die onder hetzelfde dak wonen.

Bron > Sciensano

 

Moet ik me laten testen als ik contact had met een zieke?
 • Had je een laagrisicocontact en heb je geen symptomen? Dan word je opgebeld maar niet getest. Krijg je toch symptomen? Bel naar je huisarts. Die zal bepalen of een laboratoriumtest nodig is.
 • Had je een hoogrisicocontact op je werk en heb je veel contact hebt met personen uit de risicogroep (bv. mensen ouder dan 65 jaar), dan word je getest na de 14 dagen van thuisisolatie. Als je zelf symptomen hebt, bel dan naar je huisarts. Die zal bepalen of een laboratoriumtest nodig is.
Als er na een telefoonoproep een vermoeden van besmetting is, moet ik dan zelf mijn meerderjarige huisgenoten verwittigen?

Je gaat zoveel mogelijk in zelfisolatie. Je zondert je af van je kwetsbare huisgenoten, je eet en slaapt apart. Verlucht regelmatig de woning en ontsmet oppervlakken die regelmatig aangeraakt worden zoals klinken, kranen, enz.
 

bron > www.info-coronavirus.be 
 

Moet ik sowieso 14 dagen in isolatie als ik contact had met een zieke?

Alles hangt ervan af of je symptomen vertoont.

 • Zo ja, krijg je de raad onmiddellijk je huisarts te bellen om je eventueel te laten testen.
 • Zo niet maar je loopt een hoog risico, krijg je de raad om je 14 dagen te isoleren (en een PCR-test te laten afnemen op de 12e dag als je voor je werk in contact komt met kwetsbare personen).
 • Zo niet en je loopt een laag risico, krijg je de raad fysieke afstand te bewaren. Afhankelijk van de omstandigheden word je enkele dagen na de eerste oproep nogmaals opgebeld (om te polsen naar de evolutie van de symptomen, om te vragen of je je hebt laten testen, ...).
Ik heb of had COVID-19-symptomen, maar ik werd nooit getest. Moet ik het callcenter opbellen?

Nee. Als je symptomen vertoont, bel je naar je huisarts. Al wie beantwoordt aan de definitie van een mogelijke besmetting, moet getest worden. Een besmette persoon is vlak voor en na het optreden van de symptomen het besmettelijkst. Het is dus belangrijk om de huisarts zo vroeg mogelijk op te bellen, zodat die de patiënt kan isoleren, en zo nodig ook de mensen die onder hetzelfde dak wonen.

Bron > Sciensano

Ik heb een contactoproep gekregen en het blijkt dat ik in contact ben geweest met een zieke persoon, wat moet ik doen?

Jouw bijdrage kan jezelf en anderen helpen. Wanneer je een hoogrisicocontact had, moet je 14 dagen in thuisisolatie: je kan dus 14 dagen niet gaan werken. Als je van thuis uit kunt werken, kun je dit blijven doen. Kun je niet van thuis uit werken, dan zal je je werkgever moeten inlichten dat je 14 dagen afwezig bent. Als je werkt in een essentieel beroep (bv. als verpleegkundige), kan het uitzonderlijk zijn dat je toch gevraagd wordt om te gaan werken als dit noodzakelijk is om de continuïteit van de zorg te waarborgen. Je had een laagrisicocontact als je maar heel kort contact had, bijvoorbeeld met een collega die ver van jou zat op kantoor. Dan hoef je niet in isolatie, maar moet je wel de basisreflexen nog strikter toepassen. Je werkt dus best zo veel mogelijk van thuis uit. Kan dit niet? Dan kan je gaan werken, maar bedek je neus en mond met bijvoorbeeld een mondmasker.
In elk geval blijf je meteen thuis en neem je onmiddellijk contact op met je huisarts als je symptomen zoals koorts, hoesten en kortademigheid vertoont.

Bron > www.info-coronavirus.be 

Mag ik gaan werken als ik contact had met een COVID-19-patiënt?

Je had een hoogrisicocontact wanneer je lang en van dichtbij met iemand in contact bent geweest, bijvoorbeeld met een collega die naast je zit. In dat geval moet je 14 dagen in thuisisolatie. Je kan dus 14 dagen niet gaan werken. Als je van thuis uit kan werken, kun je dit nog blijven doen. Kun je niet van thuis uit werken, dan zal je je werkgever moeten inlichten dat je 14 dagen afwezig bent.

Als je werkt in een essentieel beroep (bv. als verpleegkundige), kan je uitzonderlijk toch gevraagd wordt om te gaan werken als dit noodzakelijk is om de continuïteit van de zorg te waarborgen. Hierbij moeten strikte voorwaarden gerespecteerd worden, die je werkgever met je zal overlopen.

Je had een laagrisicocontact wanneer je heel kort in contact bent gekomen met iemand, bijvoorbeeld een collega die niet naast je zit op het werk. Dan hoef je niet in isolatie maar moet je wel de basisreflexen nog strikter toepassen. Je werkt dus best zo veel mogelijk van thuis uit. Kan dit niet? Dan kan je gaan werken, maar bedek je neus en mond met bijvoorbeeld een mondmasker.

Wat is het profiel van de persoon die mij zal opbellen?

Iemand die werkt in opdracht van de overheid, belt je op. In Vlaanderen werkt die persoon in opdracht van het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid. In Brussel is dat in opdracht van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en in Wallonië van het Agence wallonne pour une vie de qualité (AViQ). De medewerker belt je altijd vanop het nummer 02 214 19 19 of stuurt een sms vanop het nummer 8811. Je kunt niet terugbellen. De persoon die de mensen opbelt met wie je contact hebt gehad, is gebonden aan het beroepsgeheim en je gegevens worden bewaard in een beveiligde databank.

Bron > www.info-coronavirus.be

En als ik niet iedereen kan opsommen?

Het is eigen aan contactopvolging dat je niet iedereen kan opsommen. Dat is ook niet erg. Probeer echter zoveel mogelijk contacten op te noemen zodat we de juiste adviezen kunnen geven aan alle mogelijke contacten. Het blijft hierdoor ook uiterst belangrijk dat je de basisreflexen blijft opvolgen:

 • Blijf thuis als je je ziek voelt.
 • Was vaak en grondig je handen.
 • Houdt 1,5 meter afstand van anderen.
 • Beperk je fysieke sociale contacten.
 • Spreek met familie en vrienden af via online toepassingen.
Wanneer begint de contactopvolging?

Als je naar de huisarts gaat en er een vermoeden is van COVID-19, zal de arts een test afnemen. Je blijft vervolgens in thuisisolatie. Als je wordt getest op het coronavirus, wacht de overheid op het resultaat alvorens jou te contacteren. Als het resultaat van je test positief blijkt, kunnen jij en je contacten een telefoontje of bezoek verwachten van een medewerker van de overheid. Vanaf dan start het contactonderzoek. Test je negatief? Dan start er geen contactopvolging.

Welke contacten worden opgevolgd?

Als je zelf ziek bent of symptomen vertoont, is het belangrijk om je contacten te kennen vanaf 2 dagen vóór je eerste klachten en tot het moment dat je thuis in isolatie zit.

Ik heb contact gehad met iemand die een hoogrisicocontact had. Heb ik dan zelf ook een hoogrisicocontact gehad?

Nee. Je hebt een hoogrisicocontact gehad als je zelf contact had met een zieke persoon.

Welk telefoonnummer belt mij op?

De oproep komt van het nummer 02 214 19 19, de sms van het nummer 8811. Enkel deze nummers worden gebruikt en zijn gemachtigd om je informatie te vragen en vragen te stellen. Sla deze nummers op in je gsm als enig oproepnummer van het call center.

Bron > www.info-coronavirus.be

Krijg ik sowieso een telefoontje van het callcenter?

Het telefoontje om te vragen met wie je contact hebt gehad, kan er alleen maar komen nadat je je huisarts hebt geraadpleegd en je getest bent op COVID-19. Ook mensen die met een besmette persoon in contact zijn geweest, zullen gecontacteerd worden. Maar dan stellen we geen vragen over je contacten. Dat vragen we alleen aan een ziek persoon die getest is. Mogelijk vragen we wel naar je beroep, om na te gaan of je veel contact hebt met kwetsbare peronen. Mogelijk vragen we ook je rijksregisternummer, om een attest te kunnen schrijven dat je niet kunt werken. 

 

Ik ben een zelfstandige in arbeidsongeschiktheid. Moet ik dan dezelfde regels volgens als een werknemers die arbeidsongeschikt is?

Als zelfstandige in arbeidsongeschiktheid moet je rekening houden met andere dingen dan een werknemer die arbeidsongeschikt is. 
Eerst en vooral mag je het werk niet deeltijds hervatten zonder toelating van de adviserend arts. Je moet eerst een schriftelijke bevestiging van die toelating hebben gekregen. Een werknemer mag wel al deeltijds beginnen werken, zonder de schriftelijke beslissing te hebben ontvangen. 
Ook de administratieve duur van je arbeidsongeschiktheid is anders dan bij een werknemer. Dit hangt af van welke werkhervatting er is voorzien: volledige of niet volledige re-integratie. Vraag hierover meer uitleg aan je ziekenfonds.
Als zelfstandige zal je tijdens de eerste 6 maanden van je deeltijdse werkhervatting je volledige uitkeringen krijgen. Vanaf de 7e maanden worden die verminderd met 10%. Als je voor een langere periode deeltijds gaat werken, zal vanaf het begin van het 4e jaar, je recht op uitkeringen beoordeeld worden op basis van je beroepsinkomsten. 
Tot slot is ook het formulier dat je als zelfstandige dient in te vullen anders dan bij een werknemer. Als zelfstandige staat op jouw formulier enkel het onderdeel ‘vraag tot toelating’ voor de adviserend arts van het ziekenfonds. Bij een werknemer bestaat het formulier uit twee onderdelen: ‘aangifte’ voor de administratieve dienst van het ziekenfonds en ‘aanvraag tot toelating’ voor de adviserend arts.

Ik ben arbeidsongeschikt, maar wil wel vrijwilligerswerk uitvoeren. Kan dit?

Het is aangewezen (dus niet verplicht) dat je de adviserend arts van je ziekenfonds op de hoogte brengt. Activiteiten waarbij je geen loon ontvangt of die louter occasioneel zijn, vereisen geen toestemming van de adviserend arts. Vraag na bij je ziekenfonds om zeker te zijn wat jij het beste doet.

Wat als ik opnieuw herval en niet langer deeltijds kan werken?

Als je hervalt en niet langer deeltijds het werk kan uitvoeren, moet je een nieuwe aanvraag indienen bij de adviserend arts. Hij zal jouw situatie evalueren. 

Ik heb deeltijds het werk hervat, maar mijn uurrooster is veranderd? Moet ik iets doen?

De adviserend arts evalueert of je deeltijds kan werken. Daarom is het belangrijk dat hij op de hoogte is van een wijziging in je uurrooster. Je moet daarom een nieuwe aanvraag voor deeltijdse werkhervatting indienen bij de adviserend arts, voor je uurrooster wijzigt. Zo kan de adviserend arts evalueren of de nieuwe uren geschikt zijn voor je medische toestand. 

Ik heb mijn werk deeltijds hervat tijdens mijn eerste jaar arbeidsongeschiktheid, maar ben nog niet in staat terug 100% te werken. Toch nadert de einddatum van mijn arbeidsongeschiktheid. Wat moet ik doen als ik dit wil verlengen?

Als je tijdens het eerste jaar dat je arbeidsongeschiktheid bent, ook wel primaire arbeidsongeschiktheid genoemd, deeltijds aan het werk bent, moet je nog steeds verlengingen indienen. Ook tijdens het deeltijdse werk moet je arbeidsongeschiktheid aangegeven zijn via een ‘Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid’.
Dat betekent dat je in die periode nog regelmatig uitgenodigd zal worden voor een gesprek bij de adviserend arts. Hij zal je situatie evalueren. 
 

In het geval de adviserend arts je aanvraag weigert, wat is de impact op je uitkeringen?

Je moet onmiddellijk stoppen met werken. Je loon en je uitkering die je kreeg tijdens de periode van deeltijds werk mag je behouden. Vanaf de datum van de weigering van je aanvraag krijg je opnieuw een voltijdse uitkering.

In het geval de adviserend arts je aanvraag goedkeurt, wat is de impact op je uitkeringen?

Elk maand geeft je werkgever door hoeveel uren je hebt gewerkt. Op basis van die informatie zal het ziekenfonds je uitkering berekenen.

Wie bepaalt de datum van de toestemming gedeeltelijke werkhervatting?

De adviserend arts bepaalt vanaf welke dag je de toestemming krijgt om gedeeltelijke te werk te hervatten.

Hoe snel tijdens mijn arbeidsongeschiktheid kan ik toestemming krijgen voor een gedeeltelijke werkhervatting?

Om deeltijds je werk te hervatten, heb je de toestemming van de adviserend arts nodig. Je moet gedurende minstens 1 dag al je werkactiviteiten hebben stopgezet, om te mogen ingaan op die deeltijdse werkhervatting.

Ik ben arbeidsongeschikt, maar kreeg de toestemming van de adviserende arts om deeltijds te gaan werken. Hoelang is deze toestemming geldig?

De toestemming is maximum 2 jaar geldig. 
Je zal in die tijd nog regelmatig uitgenodigd worden voor een gesprek met je adviserend arts, zodat hij de situatie kan evalueren.
De adviserend arts van het ziekenfonds kan de toelating vernieuwen voor een maximale periode van 2 jaar.

Ik heb mijn aanvraag voor deeltijdse werkhervatting te laat ingediend. Welke gevolgen heeft dit?

Het is belangrijk dat je de aanvraag voor deeltijdse werkhervatting indient voor je het werk deeltijds hervat. 
Zelfs als je de toestemming van je adviserende arts al hebt gekregen, moet je nog een aanvraag opsturen om de erkenning van je arbeidsongeschiktheid te laten verlengen. 
Ben je te laat met deze aanvraag, dan kan je hiervoor een sanctie krijgen. Daarom is het heel belangrijk om het aanvraagformulier naar je ziekenfonds op te sturen, ten laatste op de eerste werkdag die onmiddellijk voorafgaat aan je werkhervatting. Bijvoorbeeld, je begint op maandag deeltijds te werken. Dan stuur je ten laatste de vrijdag voordien het aanvraagformulier naar je ziekenfonds. 
Informeer bij je ziekenfonds om te weten wanneer jij die aanvraag ten laatste moet indienen.

Wanneer moet de adviserend arts zijn beslissing nemen?

De adviserend arts heeft 30 dagen de tijd om zijn akkoord te geven. Maar je kan het werk hervatten voor je de toelating van de adviserend arts hebt gekregen.

Kan ik het werk hervatten, voor ik toelating heb gekregen van de adviserend arts?

Als je werknemer bent en je de aanvraag tijdig indient, kan je weer deeltijds aan de slag. Je mag het werk hervatten voor je de toelating van de adviserend arts hebt gekregen. Je hoeft dus niet te wachten tot je meer nieuws hebt over de goedkeuring van je aanvraag. Als zelfstandige heb je wel eerst de schriftelijke toelating van de adviserend arts nodig.

Hoe bezorg ik het formulier ‘Aanvraag van een gedeeltelijk werkhervatting tijdens de arbeidsongeschiktheid’ aan mijn ziekenfonds?

Je bezorgt het formulier via post of door afgifte van het formulier aan je ziekenfonds.

Ben ik verplicht toelating te vragen aan de adviserend arts om een re-integratietraject op te starten?

Als de preventieadviseur-arbeidsarts het re-integratieplan heeft opgesteld, ben je niet verplicht om een toelating aan de adviserend arts te vragen.

Wat met ontslag tijdens mijn arbeidsongeschiktheid of re-integratietraject?

Je werkgever mag je tijdens je arbeidsongeschiktheid ontslaan voor andere redenen dan je arbeidsongeschiktheid, maar je opzegtermijn gaat pas van start wanneer je terug aan het werk kan. Werd je al ontslagen voor je arbeidsongeschiktheid, dan wordt je opzegtermijn opgeschort. Bezorg in geval van ontslag een kopie van je C4 aan je ziekenfonds.

Als het re-integratietraject ten einde is, kan de werkgever een C4 omwille medische redenen geven.

Als je van je werkgever een wettelijke opzeggingsvergoeding krijgt voor je ontslag moet je dit zeker melden aan je ziekenfonds.  Een opzeggingsvergoeding mag niet gecombineerd worden met een uitkering voor arbeidsongeschiktheid. Geef dus op tijd door aan je ziekenfonds dat je een opzeggingsvergoeding ontvangen hebt, om te voorkomen dat je later je ziekte-uitkering moet terugbetalen.

Wanneer kan ik een aanvraag tot herscholing indienen?

Je kan op elk moment tijdens het re-integratietraject een aanvraag tot herscholing indienen.

Wanneer krijg ik antwoord van de adviserend arts in verband met mijn re-integratie?

De adviserend arts moet binnen drie weken na de ontvangst van een kopie van het re-integratieplan reageren.

Wat gebeurt er met mijn uitkering tijdens een herscholingstraject?

Een herscholing kan meerdere jaren duren. In die periode krijg je nog altijd je uitkering voor je arbeidsongeschiktheid. Zodra je de herscholing hebt afgerond, moet je actief op zoek gaan naar werk en ingaan op een aanbod tot tewerkstelling.

Wie betaalt voor mijn herscholing?

Je ziekenfonds kan onder bepaalde voorwaarden een deel van de herscholing betalen. Dan gaat het om  bijvoorbeeld inschrijvingskosten, materiaal of verplaatsingskosten.

Hoe kan ik een re-integratietraject opstarten?

Het initiatief om een re-integratietraject effectief op te starten kan van de adviserend arts van je ziekenfonds komen. Maar je mag ook zelf een aanzet geven. Binnen de 2 maanden na de aangifte van je arbeidsongeschiktheid zal de adviserend arts de eerste stap zetten om eventueel traject op te starten.
Als je werknemer bent met een arbeidsovereenkomst, zal het re-integratietraject voornamelijk via de arbeidsgeneesheer verlopen.

Ik ben arbeidsongeschikt. Kom ik in aanmerking voor een re-integratietraject?

Een re-integratietraject wordt via de adviserend arts van je ziekenfonds opgestart. Je komt in aanmerking als je arbeidsongeschikt ben geworden vanaf 2017 en opnieuw wilt gaan werken volgens aangepaste maatregelen. Concreet betekent dit een traject van geleidelijke werkhervatting, aangepaste of andere job, of volledige herscholing.

Welke formulier(en) moet ik invullen om tijdens mijn arbeidsongeschiktheid deeltijds te beginnen werken?

Om tijdens de arbeidsongeschiktheid deeltijds het werk te hervatten, moet je een specifiek aanvraagformulier invullen: ‘Aanvraag van een gedeeltelijke werkhervatting tijdens de arbeidsongeschiktheid’. 

Ditzelfde aanvraagformulier is ook nodig om de toelating van de adviserend arts aan te vragen.

Stuur het aanvraagformulier naar het ziekenfonds ten laatste op de eerste werkdag die onmiddellijk voorafgaat aan uw werkhervatting. Start je bijvoorbeeld op maandag met een deeltijdse werkhervatting? Dan moet je ten laatste de vrijdag voordien dit document opsturen naar je ziekenfonds.

Het is belangrijk dat je alle gevraagde gegevens op het formulier invult. Controleer extra of de datum van werkhervatting ingevuld is!
 

Als ik terug deeltijds wil beginnen werken, aan welke administratieve voorwaarden moet ik dan voldoen?

Je moet uiterlijk de eerste werkdag die aan die hervatting voorafgaat een verplicht voorafgaandelijke aangifte doen bij je ziekenfonds. Bovendien moet de adviserend arts van je ziekenfonds de toelating geven om deze deeltijdse activiteit uit te oefenen tijdens de arbeidsongeschiktheid.

Ik werd arbeidsongeschikt erkend door de adviserend arts, maar wil graag deeltijds terug beginnen werken. Kan dit?

Als je arbeidsongeschikt werd erkend, mag je een deeltijdse activiteit hervatten, maar dan moet je wel aan enkele voorwaarden voldoen.

 • Medisch gezien ben je nog steeds voor minstens 50% arbeidsongeschikt.
 • Het uitoefenen van die werkhervatting is verenigbaar met je gezondheidstoestand.  

De adviserend arts beslist of je in aanmerking komt om deeltijds te werken. 

Betreffende een activiteit als vrijwilliger?

Met het oog op de rechtszekerheid is het aangewezen (dus niet verplicht) dat de betrokkene de adviserend arts verzoekt.

M.a.w. activiteiten zonder economische meerwaarde of die louter occasioneel zijn, vereisen geen toestemming.

Laattijdige aangifte/aanvraag?

Bij een niet-naleving door de gerechtigde van de termijn en voorwaarden van de aangifte/aanvraag tot toelating van de deeltijdse werkhervatting tijdens de arbeidsongeschiktheid, is een sanctie van toepassing wanneer de aangifte laattijdig is.  

De maximale toegelaten duur van de deeltijdse werkhervatting?

De maximale toegelaten duur wordt op 2 jaar vastgesteld.

De adviserend arts van het ziekenfonds kan echter steeds de toelating voor een maximale periode van 2 jaar vernieuwen.

GDPR - Hoe oefen ik mijn rechten uit?

U kunt een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag sturen naar onze Data Protection Officer (privacy@mloz.be) of u kunt deze versturen op het volgende postadres: Lennikse Baan 788A, 1070 Anderlecht. Vergeet niet om een kopie van de voor- en achterkant van uw identiteitskaart bij te voegen.

U kunt ook contact opnemen met onze Data Protection Officer via de volgende link. Als we twijfelen aan uw identiteit, dan is het mogelijk dat wij bijkomende informatie zullen vragen om uw identiteit te bevestigen.

Welke rechten kent GDPR toe?

Wat is dat juist, het recht van de persoon om geïnformeerd te worden?

Dit betekent dat elk lid het recht heeft om geïnformeerd te worden over:

 • de gegevens die wij over haar/hem
 • hoe en waarom wij die gegevens gebruiken
 • hoelang wij de gegevens bewaren
 • op welke rechtsgrondslag het verzamelen van de gegevens gebaseerd is
 • hoe ze/hij andere rechten kan inroepen (zoals het recht om toegang te krijgen tot de eigen gegevens, om een verbetering te vragen,…).

Wat is dat juist, het recht op toegang?

Dit betekent dat elke persoon over wie wij persoonlijke informatie verzameld hebben (ongeacht of hij lid is of niet), het recht heeft om ons te vragen om welke informatie het juist gaat.  Wij zijn dan verplicht om alle informatie met hem of haar te delen.

Wat is dat juist, het recht om u te verzetten?

U hebt te allen tijde het recht om, om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie, verzet aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer deze is gebaseerd op het algemeen belang of het legitieme belang van MLOZ, met inbegrip van het opstellen van profielen op basis van deze bepalingen.

Waarom niet de andere grondslagen van legitimiteit? Simpelweg omdat er mechanismen zijn om hetzelfde doel te bereiken: als de verwerking van uw gegevens op uw toestemming is gebaseerd, kunt u uw toestemming intrekken. Als de verwerking van uw gegevens gebaseerd is op een contract, heeft u de mogelijkheid om het contract op te zeggen. Als er een wet is, is het logisch dat men zich daar niet tegen kan verzetten.

Wat houdt het recht om bezwaar aan te tekenen tegen direct marketingdoeleinden juist in?

U kunt zich te allen tijde en zonder opgave van redenen verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor marketingdoeleinden en u hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen het opstellen van profielen, voor zover deze betrekking hebben op marketing.

Wat is dat juist, het recht op rechtzetting?

U hebt het recht om van MLOZ zo snel mogelijk de rectificatie van onjuiste persoonsgegevens te bekomen.

Met het oog op de doeleinden van de verwerking hebt u ook het recht om van de entiteit die uw persoonsgegevens verwerkt, te verkrijgen dat die gegevens vervolledigd worden als ze onvolledig zijn, onder meer door het verstrekken van een bijkomende verklaring, dit voor zover uw rechten niet strijdig zijn met de wettelijke verplichtingen waaraan MLOZ zich moet houden.

Wat is dat juist, het recht op de overdraagbaarheid van de gegevens?

Dit betekent dat eenieder over wie informatie verzameld is, zijn persoonsgegevens in elektronische vorm kan verkrijgen of deze aan een nieuwe leverancier kan doorgeven. Voor MLOZ geldt deze GDPR-verplichting niet.

Wat is dat juist, het recht op de beperking van de verwerking?

Dankzij de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens is het in principe mogelijk om de persoonsgegevens te behouden, zij het rekening houdend met een beperking van het gebruik dat gemaakt mag worden van die gegevens. Wanneer een beperking van de verwerking gevraagd wordt, dan kan en mag MLOZ de gegevens alleen nog maar opslaan. In principe mag dan verder niets meer gebeuren met deze persoonsgegevens.

RGPD behandelt 4 gevallen met een beperking van de verwerking:

 • U betwist de juistheid van uw persoonsgegevens.  In dat geval, kan de verwerking van de gegevens beperkt worden gedurende een bepaalde periode die MLOZ moet toelaten om de juistheid van de gegevens te verifiëren
 • Hoewel de verwerking onwettig is, verzet u zich tegen het wissen van uw persoonsgegevens en eist u, in plaats daarvan, een beperking van het gebruik ervan
 • MLOZ heeft uw gegevens niet langer nodig, maar u hebt ze zelf nog nodig voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van uw rechten voor de rechtbank
 • U hebt zich tegen de verwerking gekant. In dat geval, kan de verwerking van de gegevens beperkt worden tijdens de verificatie die een antwoord moet geven op de vraag of de gerechtvaardigde doelstellingen die MLOZ nastreeft, voorrang moeten krijgen op de uwe.

Wat is dat juist, het recht  op het wissen van de gegevens (het recht om vergeten te worden)?

Eenieder heeft onder bepaalde voorwaarden het recht om te vragen dat de hem betreffende persoonsgegevens waarover wij beschikken, gewist zouden worden. Andere wettelijke bepalingen die ons verplichten om bepaalde gegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren, hebben echter voorrang op GDPR.

Wat is dat juist, profilering?

Profilering bestaat erin dat een bedrijf de gegevens waarover het beschikt, gebruikt om te proberen op geautomatiseerde wijze verschillende ledenprofielen op te stellen en om het gedrag van elk lid te voorspellen, teneinde inhoud, beter op maat van het lid, te kunnen aanbieden.

GDPR - Welke zijn de wettelijke grondslagen voor een verwerking van gegevens in de verplichte verzekering?
 • In het kader van het beheer van de verplichte verzekering, verwerken wij persoonsgegevens op basis van de volgende artikelen GDPR:
  • Artikel 6.1. c: voor de naleving van de wettelijke verplichtingen waaraan MLOZ zich moet houden
  • Artikel 6.1. e: om de opdracht van algemeen belang van MLOZ uit te voeren
  • Artikel 6.1. f: op basis van de gerechtvaardigde belangen van MLOZ
  • Art 6.1. d en artikel 9.2 c: de bescherming van de vitale belangen van onze leden
  • Artikel 9.2. b:  uitvoering van de verplichtingen op het gebied van sociale zekerheid en sociale bescherming,
  • Artikel 9.2. f : in geval van vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht voor de rechtbank
  • Artikel 9.2. g : op grond van zwaarwegende redenen van algemeen belang naar Belgisch recht
  • Artikel 9.2. h): voor de beoordeling van de arbeidsgeschiktheid, het verstrekken van gezondheidszorg of sociale diensten of  behandelingen, dan  wel  het  beheren van  gezondheidszorgstelsels en  -diensten of  sociale stelsels en  diensten,
  • Artikel 9.2. i:  wanneer er redenen van volksgezondheid zijn
  • Artikel 9.2. j: en artikel 89: in het geval van wetenschappelijk, historisch of statistisch onderzoek
  • artikel 87: voor de verwerking van het Rijksregisternummer
 • Daartoe baseren we ons onder meer op de volgende specifieke wetten en hun uitvoeringsbesluiten:
  • Wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen op het gebied van de verplichte verzekering en de aanvullende verzekering
  • Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, KB van 3 juli 1996 en andere
  • Wet van 15 januari 1990 over de oprichting van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, KB van 4 februari 1997 en andere
  • Wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, en KB van 5 december 1986 over het gebruik ervan in de ziekte- en invaliditeitsverzekering
  • Wet van 21 augustus 2008 houdende oprichting en organisatie van het eHealth-platform
  • Wet van 11 april 1995 tot invoering van het Handvest van de sociaal verzekerde
  • Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt
Wat is dat juist, GDPR en is dat belangrijk?

De Algemene Verordening over de gegevensbescherming (Engelse afkorting GDPR) is een geheel van regels met het oog op een betere bescherming van de persoonsgegevens van de Europese burger. Vanaf 25 mei 2018 moeten bedrijven die persoonlijke informatie verzamelen zich houden aan de nieuwe GDPR-regels.

De belangrijkste vernieuwingen van GDPR betreffen vier aspecten:

 • Transparantie: bedrijven moeten de burgers informeren over de manier waarop gegevens worden verzameld en verwerkt en dit moet op een begrijpelijke manier gebeuren.
 • Verantwoordelijkheid: GDPR introduceert de verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens door bedrijven. Voor elke verwerking moeten een doel en een toepassingskader bepaald worden.
 • Nieuwe rechten voor consumenten: naast de bestaande rechten (recht op informatie, toegang, recht op rectificatie en verzet) introduceert het GDPR het recht om te vergeten, het recht op de overdraagbaarheid van de gegevens en het recht om zich te verzetten tegen het opstellen van profielen en de automatische verwerking.
 • De verplichte melding van schendingen van gegevens: bedrijven zijn verplicht om een schending  of het verlies van gegevens binnen de 72 uur te melden, tenzij wordt aangetoond dat de schending van de persoonsgegevens veilig is voor de betrokkenen.

Enkele begrippen

Wat is dat juist, een persoonsgegeven?

De omschrijving van het begrip persoonsgegevens is zeer ruim: het gaat hier om elke informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1. Een "identificeerbare natuurlijke persoon" is een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder aan de hand van een identificatienummer, zoals een naam, een identificatienummer, een online-identificatienummer of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor zijn identiteit. Deze identificatie kan dus gebeuren met eigen of externe middelen, nu of in de toekomst.

Voorbeeld: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, Rijksregister of inschrijvingsnummer bij het ziekenfonds, contractnummer/referentie.

Wat is dat juist, gegevensverwerking?

De definitie van de verwerking omvat alle fases uit de levenscyclus van de gegevens: verzameling, opslag, beheer, raadpleging, gebruik en verwijdering van gegevens.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens?

De  verantwoordelijke voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon die beslist welke gegevens verzameld worden en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. In het kader van de verplichte verzekering treedt de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen op als verantwoordelijke voor de verwerking.

Wie is de onderaannemer?

De onderaannemer is de natuurlijke of rechtspersoon die de verwerking, gevraagd door de verantwoordelijke voor de verwerking, uitvoert. In het kader van de verplichte verzekering zijn de Onafhankelijke Ziekenfondsen ook hier de onderaannemers van de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Het is trouwens met uw ziekenfonds dat u al uw contacten hebt.

Hoe meld ik een onregelmatigheid binnen de gezondheidszorg?

Denk je dat een zorgverlener of –instelling verzorging factureert die niet werd toegediend? Of vermoed je een andere onregelmatigheid binnen de gezondheidszorg?

Dan kan je die melden via dit online formulier

We zullen je melding grondig onderzoeken en eventueel zullen wij of het RIZIV nog contact opnemen voor verdere toelichting. We zullen je contactgegevens niet meedelen aan de betrokken zorgverlener of –instelling. Vanwege privacyredenen kunnen wij je achteraf ook niet informeren over een eventuele sanctie voor de betrokkene(n). 

Hoe kan ik de persberichten ontvangen?

Om de persberichten te ontvangen, schrijf je je in via dit formulier, met de vermelding dat je de persberichten wil ontvangen. Je kan ook mailen naar conrad.vandewerve@mloz.be 

Hoe kan ik me abonneren op het tijdschrift Health Forum of op de nieuwsbrief, of mijn abonnement opzeggen?

Om een abonnement op ons tijdschrift Health Forum of de nieuwsbrief te nemen of op te zeggen, vul je het abonnements- of opzegformulier in.

Je kan ook een mail sturen naar health-forum@mloz.be

Hoe kan ik gebruik maken van Mediphone Assist, de reisbijstand van de Onafhankelijke Ziekenfondsen?

Alle leden die in orde zijn met de aanvullende verzekering van een van de 3 Onafhankelijke Ziekenfondsen, kunnen een beroep doen op Mediphone Assist

Hoe kan ik me aansluiten bij de tandverzekering van de Onafhankelijke Ziekenfondsen?

Alle leden van de Onafhankelijke Ziekenfondsen kunnen zich aansluiten bij de tandverzekering Dentalia Plus, mits bijdragen. Om je aan te sluiten bij Dentalia Plus, neem je contact op met je ziekenfonds of sluit je je aan bij een van de 4 Onafhankelijke Ziekenfondsen

Hoe kan ik me aansluiten bij een hospitalisatieverzekering van de Onafhankelijke Ziekenfondsen?

Alle leden van de Onafhankelijke Ziekenfondsen kunnen zich aansluiten bij de verzekeringsproducten Hospitalia, mits bijdragen. Om je aan te sluiten bij een van de Hospitaliaproducten, neem je contact op met je ziekenfonds of sluit je je aan bij een van de 4 Onafhankelijke Ziekenfondsen.

Wat moet ik doen als mijn paswoord voor de module 4CP niet meer werkt?

Het is mogelijk dat je paswoord gedeactiveerd is als je sinds 2 jaar niet meer hebt ingelogd. Om je paswoord te reactiveren, Icône PDF schrijf je je opnieuw in en vraag je een nieuw paswoord aan via ‘Paswoord vergeten’, of stuur je een mail naar info@4cp.be

 

Hoe gebruik ik de module 4CP?

Vul eerst een Icône PDF inschrijvingsformulier in. 

Daarna ga je naar de en klik je op de link van de module 4CP om in te loggen. Vul je RIZIV-nummer en je rijksregisternummer in, evenals het paswoord dat je kreeg bij je inschrijving.   

Let op: als je de module 4CP sinds 2 jaar niet meer gebruikt hebt, is je inschrijving om veiligheidsredenen geannuleerd. 

 

Hoe kan ik contact opnemen met een adviserend arts?

Je kan via je ziekenfonds contact opnemen met een adviserend arts. 

Wie kan ik aanspreken als ik niet tevreden ben over een handeling, een prestatie of een dienst van de Landsbond of een van zijn ziekenfondsen?

Als je een klacht hebt, kan je een beroep doen op onze klachtendienst. Alle klachten moeten schriftelijk naar onze Claims Manager gestuurd worden. Voor je een klacht indient, neem je best eerst contact op met de dienst of de beheerder die jouw dossier behandelt. Meestal kan je probleem op dat niveau opgelost worden, zonder de klachtenprocedure te moeten activeren.

Hoe kan ik me aansluiten bij een Onafhankelijk Ziekenfonds?

Ga naar de pagina ‘Lid worden’. Daar zie je de links naar de websites van onze 5 ziekenfondsen. Op elke site kan je een aansluitingsformulier invullen.  

Wat is de rol van de Onafhankelijke Ziekenfondsen?

De Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen is een verzekeringsinstelling die 4 Onafhankelijke Ziekenfondsen groepeert. We zijn 1 van de 7 actieve verzekeringsinstellingen in België. Welke opdrachten heeft de Landsbond? In het kader van de Verplichte Verzekering (afgekort VP) zijn we verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de verplichtingen die ons toegekend zijn krachtens de wet van 1994. Daartoe vertrouwt de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen enkele van die verplichtingen toe aan de ziekenfondsen van onze groep.

In het kader van de aanvullende activiteiten en verzekeringen (afgekort AV) kan de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen verschillende diensten organiseren, waaronder enerzijds financiële tegemoetkomingen en anderzijds hulp, informatie, begeleiding en steun. De AV wordt georganiseerd door de statuten van elk ziekenfonds dat is aangesloten bij de Landsbond.

Daarnaast vertegenwoordigt de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen de 5 ziekenfondsen in de overlegorganen van de overheid (bv. commissies in het RIZIV, het Technisch comité van de CDZ, ...) - (artikel 8 van de wet van 1990).

De ziekenfondsen moeten de beslissingen van de instanties van de Landsbond (via de statuten) naleven in hun dienstverlening.

Wil je meer weten over de rol van de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen? Raadpleeg dan de statuten