Statuten

Controledienst voor de ziekenfondsen (CDZ)

De statuten van de mutualistische entiteiten worden vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan de Controledienst voor de ziekenfondsen (CDZ). Die voert nog andere door de wetgever toevertrouwde controleopdrachten uit bij de mutualistische entiteiten.

Lees meer over CDZ