Diensten voor de ziekenfondsen

Een van onze missies is het versterken van de samenwerking tussen onze 3 onafhankelijke ziekenfondsen en met gezamenlijke stem het verschil te maken.

Afbeelding
collegues travaillant sur un projet

Wij bieden heel gevarieerde ondersteuning aan de ziekenfondsen.
Eerst en vooral is er de expertise inzake regelgeving.
De omzendbrieven die voor de gezondheidssector worden gepubliceerd, kunnen heel ingewikkeld zijn. Aan de hand van de tool RIO draagt de Landsbond bij aan het vulgariseren van het debat zodat de ziekenfondsen zich kunnen richten op de belangrijke punten. Met deze tool kan ook de informatie betreffende verzekerbaarheid, farmaceutische specialiteiten, ... worden bijgewerkt. Bovendien wordt er regelmatig informatie gegeven aan de hand van news.
We organiseren eveneens meerdere keren per jaar een juridisch opvolging voor de ziekenfondsen.
Het operationele aspect reikt soms verder dan de grenzen in het geval van een noodsituatie. We verzorgen voor de ziekenfondsen de repatriëring en terugbetalingen van dringende zorg in het buitenland (bijna 40.000 dossiers in 2022).
Tot slot leveren we dagelijkse diensten aan de ziekenfondsen.
Onbeantwoorde vragen over een terugbetaling? Een derde die specifieke informatie vraagt? Meer complexe vragen? De ziekenfondsen kunnen bij de Landsbond terecht voor het juiste antwoord.
De IT-dienst wordt door ons op algemeen niveau beheerd en ter beschikking gesteld aan de ziekenfondsen.