Facultatieve verzekeringen

We leven steeds langer en de medische kosten blijven stijgen. Daarom creëerden we enkele diensten en voordelen die een tegenwicht bieden aan de voortdurende stijging van de ziektekosten. Deze verzekeringen worden beheerd door onze verzekeringsmaatschappij van onderlinge bijstand, MLOZ Insurance.

We bieden hoofdzakelijk 2 soorten verzekeringen: hospitalisatie en tandverzorging. Onze facultatieve verzekeringen bieden al vele jaren bijzonder scherpe tarieven en beschermen vandaag de dag meer dan 1 miljoen klanten.

Statuten

Afbeelding
assurance hospitalisation et autres

Hospitalisatieverzekeringen

De cijfers liegen niet: een ziekenhuisopname wordt steeds duurder voor patiënten. Het is dus belangrijk een verzekering te hebben zodat je de beste verzorging kunt ontvangen en de kosten te jouwen laste kunt drukken. 

Hospitalia is een van de belangrijkste hospitalisatieverzekeringen in België.

Er bestaan verschillende formules om te beantwoorden aan diverse behoeften.

Hospitalia

Drie schadevergoedingsverzekeringen:

Hospitalia

Biedt een kwalitatieve hospitalisatieverzekering aan de beste prijs. Ze dekt tot 100 % van de honorariumsupplementen, verzorging en geneesmiddelen in het kader van een ziekenhuisopname, 30 dagen vóór en 90 dagen na de opname. Het jaarlijks plafond is vastgelegd op 25.000 euro. Er is geen leeftijdsgrens voor de aansluiting. Raadpleeg het informatiedocument.

Informatiedocument

Hospitalia Medium

Biedt een uitgebreidere hospitalisatieverzekering die het merendeel van de ziekenhuiskosten ten laste neemt, tot 200 % van de honorariumsupplementen, verzorging en geneesmiddelen in het kader van een ziekenhuisopname, 60 dagen vóór en 180 dagen na de opname, zonder jaarlijks plafond. De diensten van Hospitalia Assist zijn inbegrepen in deze dekking. Raadpleeg het informatiedocument.

 Informatiedocument

Hospitalia Plus

Is de meest volledige hospitalisatieverzekering tegen een betaalbare prijs, met alle waarborgen van Hospitalia Medium, en tot 300 % van de honorariumsupplementen. Raadpleeg het informatiedocument.

Informatiedocument

De Waarborg ‘Zware Ziektes’ wordt aangeboden als extra optie bij Hospitalia, Hospitalia Medium en Hospitalia Plus. Deze optionele verzekering komt tot 7.000 euro per jaar tussen voor ambulante verzorging en geneesmiddelen in het kader van een zware ziekte.

Een aanvullende verzekering bij de groepsverzekering:

Hospitalia Continuïteit

Stelt personen die een groepsverzekering genieten bij de werkgever voor om aan de beste voorwaarden verzekerd te blijven wanneer ze dit voordeel verliezen (verandering van werkgever, pensioen, scheiding, ...). Hospitalia Continuïteit kent ook een bijkomende tegemoetkoming op de groepsverzekering toe naar rato van 50 euro per opnamedag. Raadpleeg het informatiedocument.

Informatiedocument

De verzekering voor tandzorg

Tandzorg kan een zeer hoog budget vertegenwoordigen. De verplichte verzekering betaalt echter minder dan 50 % terug van de kosten voor tandheelkundige consultaties en tandzorg. De kosten die ten laste blijven van een gezin kunnen dus hoog uitvallen in geval van zware behandelingen… Daarom is het beter om gedekt te zijn door een tandverzekering.

Dentalia Up

Dentalia Up is een verzekering die een optimale en betaalbare bescherming garandeert tegen tandzorgkosten, het hele leven lang. Ze neemt 5 types tandzorg ten laste: preventieve en curatieve verzorging, orthodontie, prothesen/implantaten/parodontologie, zware ziektes (kanker) en ongevallen. 

Elk zorgtype heeft zijn eigen tegemoetkomingsplafond. Deze tegemoetkomingsplafonds zijn onafhankelijk van elkaar, zijn cumuleerbaar en stijgen in functie van het aantal jaren anciënniteit in Dentalia.

Bovendien wordt preventieve verzorging gedekt vanaf de eerste dag van aansluiting, net als de noodzakelijke verzorging na een ongeval of kanker, die zelfs met de beste preventie niet kan worden voorkomen.

Als jij een tandheelkundige zorgverlener bent en meer informatie wilt over de verzekering Dentalia Up, vind je ons hier: Dentalia Up - Informatie voor zorgverstrekkers (mloz.be) 

Raadpleeg het informatiedocument.

Informatiedocument

Aarzel niet om contact op te nemen met onze ziekenfondsen voor meer informatie.

Logo Frei Krankenkasse

Freie

Freie Krankenkasse
Hauptstrasse 2
4760 Büllingen
Logo Helan Onafhankelijk Ziekenfonds

Helan

Helan Onafhankelijk Ziekenfonds
Boomsesteenweg 5
2610 Wilrijk
Logo Partenamut

Partenamut

Partenamut Mutualité Libre
Boulevard Louis Mettewie 74-76
1080 Bruxelles