Onze structuur

De Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen is de Belgische koepelorganisatie voor drie onafhankelijke ziekenfondsen: Partenamut, Helan en de Freie Krankenkasse. De ziekenfondsen zijn socialezekerheidsorganisaties die aanvullende gezondheidsdiensten bieden aan Belgische burgers. Ze zijn aangesloten bij de Landsbond, die instaat voor de coördinatie en hen wettelijk vertegenwoordigt op nationaal niveau. We werken samen met onze ziekenfondsen om de toegang tot de zorg te bevorderen en om de belangen van onze leden te verdedigen.

We zijn een verzekeringsinstelling die gestuurd wordt door meerdere instanties.

De Algemene Vergadering bestaat uit afgevaardigden die voor een periode van 6 jaar verkozen worden door de Algemene Vergaderingen van de aangesloten ziekenfondsen. De Algemene Vergadering keurt onder andere de jaarlijkse begrotingen goed en verkiest de leden van de Raad van Bestuur. 

Het Directiecomité telt drie algemeen directeurs van de drie ziekenfondsen van de groep, de voorzitter, de adjunct-directeur-generaal en de directeur-generaal van de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen.

groupe structure gouvernance

Deze governance steunt op transparantie, ethiek en de verantwoordelijkheid van alle actoren binnen een economische benadering zonder winstoogmerk, in alle onafhankelijkheid.

Klik hier om de volledige statuten van de Onafhankelijke Ziekenfondsen te raadplegen