Documentatie

Dankzij onze expertise op het gebied van de gezondheidszorg stellen wij veel publicaties op over diverse en gevarieerde thema’s in verband met gezondheid, die wij jou gratis ter beschikking stellen. Download ze zonder beperking.

Bij ons
Datum
Het jaarverslag 2021 van de Onafhankelijke Ziekenfondsen maakt de balans op van een jaar dat gekenmerkt is door continuïteit, meer bepaald met betrekking tot de sanitaire crisis, maar bood ook heel wat nieuwe kansen.De begeleiding van de meest kwetsb [...]
Bij ons
Datum
Wie 2020 zegt, denkt bijna vanzelf aan COVID-19. De crisis heeft bepaalde ontwikkelingen en trends in een stroomversnelling gebracht, maar heeft tegelijk de schijnwerpers gericht op de risico’s en tekorten van ons gezondheidsstelsel.
Bij ons
Datum
2016 werd gekenmerkt door talloze hervormingen in de sector van de gezondheidszorg.De Onafhankelijke Ziekenfondsen moesten die hervormingen operationeel maken.