Evenementen

Wat vinden zorgverleners van de uitdagingen waar de gezondheidssector voor staat? Welke hervormingen vinden zij essentieel? Hoe zien zij de toekomst van hun beroep? De Onafhankelijke Ziekenfondsen laten de verschillende beroepen in de gezondheidszorg aan het woord in ongekende interactieve debatten.

Afbeelding
evenements conference mloz

De thema's van onze symposia

Een slechte luchtkwaliteit is een belangrijke permanente uitdaging in stedelijke omgevingen en heeft een impact op de gezondheid en de levenskwaliteit. 
Hoe kunnen we de luchtkwaliteit in steden verbeteren tegen 2030? Die vraag stond centraal tijdens deze internationale conferentie die werd georganiseerd door de Onafhankelijke Ziekenfondsen en de Health and Environment Alliance (HEAL), onder auspiciën van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie.

 

De COVID-19-crisis heeft de gezondheid van jongeren in de schijnwerpers gezet en vooral door het leed dat het heeft veroorzaakt. De overgang van adolescentie naar volwassenheid maakt hen extra kwetsbaar. Daarom is het interessant om te bekijken hoe jongeren zich vandaag voelen.

Welke impact heeft de gezondheidscrisis op de mentale gezondheid van jongeren? COVID-19 sloeg keihard toe bij iedereen, maar in het bijzonder bij onze jongeren.
 

Huisartsen zijn het eerste aanspreekpunt voor mensen met gezondheidsproblemen. Welke perspectieven kunnen ervaren artsen en beleidsmakers bieden aan jonge huisartsen, op zoek naar een beter evenwicht tussen werk en privéleven? Vormt de evolutie van solo- naar groepspraktijken een voldoende antwoord op de toenemende administratielast, de nood aan permanente vorming, …?  Welke voordelen en oplossingen bieden de digitalisering van de gezondheidszorg en nieuwe technologieën voor huisartsen?

De meeste jongeren tussen 12 en 18 jaar hebben een smartphone. Tieners gebruiken het niet alleen als een handig hulpmiddel, maar ook als een ware verlenging van hun lichaam. Het vormt een link tussen de echte en virtuele werelden, waarvan de grenzen steeds meer vervagen. Deze digitale evolutie brengt bepaalde risico's met zich mee voor tieners, maar biedt hun ook een reeks mogelijkheden en uitdagingen. Welke impact hebben smartphones en sociale media op jongeren? Hoe zit het met online privacy en cyberpesten?

Door hun opleiding en competenties spelen de pediaters een essentiële rol bij de ontwikkeling van kinderen, hun verzorging en ziektepreventie. Nochtans blijft het een ondergewaardeerd beroep. Soms een gezinsarts uit de eerste lijn, dan weer een zorgverlener uit de tweede of derde lijn, … De pediater zoekt nog naar zijn plek in het gezondheidssysteem. Bovendien was deze discipline lange tijd homogeen, verdeeld tussen privé- en ziekenhuispraktijken, maar vandaag vraagt de pediatrie de erkenning van verschillende sub-specialiteiten. 

Natuurlijk wil iedereen zo lang mogelijk leven in goede gezondheid! Maar om dit doel te bereiken, moet de gezondheidszorg heel wat uitdagingen trotseren: obesitas aanpakken, de bevolking meer doen bewegen, actiever preventief onderzoek voeren naar bepaalde ziekten… Hoe kunnen we de meest gunstige omstandigheden creëren voor de Belgen om vanaf jonge leeftijd een gezond kapitaal op te bouwen? België heeft geen nationale gezondheidsobjectieven, in tegenstelling tot heel wat andere landen.

Psychische problemen (depressie, burn-out, schizofrenie, …) vormen de belangrijkste oorzaak van arbeidsongeschiktheid in België. Ons land besteedt maar weinig middelen aan gespecialiseerde behandelingen, terwijl de individuele en collectieve impact enorm is: absenteïsme, productiviteitsverlies, sociaal isolement, enz. Hoe kunnen we vaak voorkomende geestelijke ziektes aanpakken waarvoor een psychiatrisch verblijf niet nodig is?

De apotheker van vandaag is niet louter een pillendraaier, maar een volwaardige zorgverlener en een eerste aanspreekpunt bij gezondheidsproblemen. Apothekers evolueren meer en meer naar ‘farmaceutische zorg’, maar wat betekent dat voor de invulling van hun beroep? Welke rol willen ze spelen en wat is hun meerwaarde voor de patiënt? Hoe zit het met hun vergoeding voor diensten als sensibilisering en preventie, het uitwisselen van gegevens en de samenwerking met andere zorgverleners? En wat vinden ze van onlineapotheken?

Het ziekenhuisverblijf na een bevalling is sinds vorig jaar ingekort. Deze maatregel heeft een belangrijke impact op de materniteitafdeling van ziekenhuizen en op de vroedvrouwen. Maar ze biedt ook de kans om de job van vroedvrouw anders te bekijken. De deelnemers aan het debat waren het daarover eens: de veranderingen in hun sector bieden de mogelijkheid om het beroep van vroedvrouw heruit te vinden. Dankzij het verkorte ziekenhuisverblijf krijgt de job van vroedvrouw een bredere invulling, waarbij de ouders en hun baby beter begeleid kunnen worden tijdens en na de bevalling.

De instructies van een arts begrijpen, een bijsluiter ontcijferen, een ziekenhuisformulier invullen, correct handelen bij een noodgeval, … Voor veel mensen is gezondheidsinformatie ontcijferen een beproeving. Kunnen we patiënten helpen om hun gezondheid op peil te houden door de communicatie met hun zorgverleners te verbeteren? Kunnen we sociale ongelijkheden inperken door de gezondheidskennis van de bevolking te verbeteren, van de schooltijd tot aan het pensioen? 
 

Meer dan 200.000 euro per jaar en per patiënt om een zeldzame of chronische ziekte te verzorgen, meer dan 60.000 euro om hepatitis C te behandelen, … ‘Hold up’, ‘chantage’, ‘gijzeling’, …: het zijn termen die we de laatste tijd vaak horen rond de discussie over de buitensporige prijzen die farmaceutische firma’s eisen voor innovatieve geneesmiddelen.