Onze gezondheidsprioriteiten

Onze gezondheidsprioriteiten weerspiegelen onze ideale visie op gezondheid. Een betere gezondheid voor de burgers is de verantwoordelijkheid van ons allemaal.

Afbeelding
manger sainement fruits et legumes

Om onze 10 prioriteiten voor de gezondheidszorg te bepalen, baseerden we ons op de voorkeuren van de burgers, die tot uiting kwamen via verschillende enquêtes en studies. Om deze prioriteiten tastbaar te maken voor de burger, maar ook voor alle belanghebbenden in de gezondheidssector, is elk ervan omgezet in concrete gezondheidsdoelstellingen.

Dit memorandum is het resultaat van uitgebreide denkoefeningen, verrijkt door de ervaring en de ideeën van talloze partijen die we hartelijk bedanken. Het concretiseert zich in ‘10 prioriteiten voor de toekomst van de gezondheidszorg’, waarin we de voorkeuren opnemen die de burger geuit heeft via verschillende studies en enquêtes. Elk van de 10 prioriteiten wordt gevolgd door gezondheidsdoelstellingen en concrete voorstellen.

Daarnaast maken gezondheidsdoelstellingen het gezondheidsbeleid tastbaar en concreet voor de burgers, zodat alle actoren - zowel in de sector als in de politieke wereld - aangespoord worden hun verantwoordelijkheid op te nemen en rekenschap af te leggen over hun respectieve bijdragen.

Raadpleeg alle details in het document ‘10 prioriteiten voor de toekomst van de gezondheidszorg’.