27/10/2017
De apotheek Pharmacie Square Levie in Schaarbeek, de nierkliniek Stuivenberg en de vzw Cultures&Santé: dat zijn de 3 winnaars van de Well Done – MSD Health Literacy Awards. Deze 3 projecten dragen elk op hun manier bij tot de gezondheidswijsheid van de Belgen. Zoals elk jaar zetelden de Onafhankelijke Ziekenfondsen in de jury!

Kwetsbare groepen wegwijs maken

Vele kwetsbare groepen blijven nog altijd onder de radar van onze gezondheidszorg. Gelukkig bestaan er verschillende projecten die deze mensen wegwijs maken in onze zorgsector. Elk jaar vallen 3 van die projecten in de prijzen op de Well Done – MSD Health Literacy Awards. Gezondheidswijsheid ligt de Onafhankelijke Ziekenfondsen na aan het hart en daarom zetelen we elk jaar in de jury van deze awards.

De 3 winnaars…

First line (huisartsen, thuisverpleegkundigen, apothekers, …): de apotheek Pharmacie Square Levie ontwikkelde een eigen tool met pictogrammen om de communicatie te verbeteren met patiënten die geen Nederlands, Frans of Engels spreken. Zo begrijpen ook deze patiënten hoe ze hun medicatie moeten nemen en kunnen ze hun gezondheid in eigen handen nemen.
Specialty Care (artsen-specialisten, ziekenhuizen, …): de nierkliniek Stuivenberg in Antwerpen creëerde tal van documenten en opleidingen om anderstalige patiënten en Nederlandstalige kansarmen te informeren over hun dialysebehandeling, met het oog op een betere ‘patient empowerment’. Telkens in een heldere, klare taal en met respect voor culturele verschillen.
Community (publieke instellingen, patiëntenverenigingen en particulieren): de vzw Cultures&Santé informeert gezondheidsprofessionals over het concept ‘gezondheidswijsheid’ en begeleidt hen bij projecten rond dat thema. Onder meer met een animatiegids en verschillende opleidingen en workshops in Brussel en Wallonië.

Meer info!

Neem een kijkje op de site van de Well Done – MSD Health Literacy Awards!