Arbeidsongeschiktheid

1 op 9 personen hervat het werk deeltijds tijdens ziekte

Een analyse van de Onafhankelijke Ziekenfondsen toont aan dat 1 persoon op 9 het werk deeltijds hervat tijdens een periode van ziekte. Vooral personen met mentale klachten doen een beroep op de maatregel. Het gaat bovendien ook vaker om vrouwen, bedienden of zelfstandigen, en personen ouder dan 35 jaar.

Afbeelding
reprendre le travail à temps partiel - deeltijdse werkhervatting

Geleidelijk terugkeren naar de arbeidsmarkt

Geleidelijk terugkeren naar de arbeidsmarkt
Het systeem van deeltijdse werkhervatting laat toe om tijdens een periode van ziekte het werk deeltijds te hervatten, mits een akkoord van de adviserend arts van het ziekenfonds, met gedeeltelijk behoud van de ziekte-uitkering. Wanneer de gezondheidstoestand van de verzekerde het toelaat, kan worden overgegaan naar een volledige terugkeer naar werk. In bepaalde gevallen behoort ook een opleiding of omscholing tot de mogelijkheden.

Xavier Brenez, directeur-generaal van de Onafhankelijke Ziekenfondsen: “Wanneer de gezondheidstoestand het toelaat, is een deeltijdse werkhervatting een succesvol instrument om personen in arbeidsongeschiktheid deeltijds of voltijds terug aan het werk te krijgen. Het draagt bij tot het herstel van de persoon en de duurzaamheid van het systeem. Met het oog op de verwachte toename in arbeidsongeschiktheid en invaliditeit de komende jaren, en de stijgende druk op de sociale zekerheid, is het belangrijk om dit voldoende te promoten bij de verzekerden, de werkgevers en de tewerkstellingsdiensten.
Daar waar het huidig systeem van arbeidsongeschiktheid eerder binair is - je bent ziek óf je kan gaan werken - moeten we in de toekomst meer rekening houden met hybride en flexibele systemen. We moeten een paradigmashift maken van arbeidsongeschiktheid naar arbeidspotentieel, steeds vertrekkende vanuit de gezondheidssituatie van de persoon.”

De adviserend arts van het ziekenfonds, samen met een team van paramedici en terug-naar-werkcoördinatoren, speelt een belangrijke rol in dit traject.

Philippe Marneth, arts-directeur bij de Onafhankelijke Ziekenfondsen: “Patiënten zien soms zelf niet in wat hun resterende capaciteiten zijn, vaak doordat ze een stukje van hun zelfvertrouwen kwijt zijn. De zogenaamde medische controle door het ziekenfonds heeft voor velen een negatieve bijklank, maar speelt in de praktijk vaak een adviserende en motiverende rol door proactief te wijzen op wat iemand wél nog kan. Daarnaast is ook een kennis van de medisch-wettelijke criteria en de praktisch te ondernemen stappen essentieel om een patiënt zo goed mogelijk te begeleiden in zijn traject.”