In België is 1 op de 3 personen in arbeidsongeschiktheid omwille van een mentale aandoening, waarvan een groot deel te wijten is aan burn-out. De cijfers blijven maar stijgen en dit heeft een aanzienlijke impact op het absenteïsme.
Ruud Saerens, expert strategische vertegenwoordiging bij de Onafhankelijke Ziekenfondsen, is de gast in deze eerste podcast om meer duidelijkheid te scheppen rond het onderwerp.


De belangrijkste punten van deze aflevering zijn:

  • De definitie van de Hoge Gezondheidsraad voor burn-out en de voornaamste criteria begrijpen
  • De complexe verbanden tussen werk, overbelasting, waardering en burn-out
  • De parentale burn-out: zijn dezelfde criteria van toepassing?
  • Opsporing, preventie en toegang tot verzorging om burn-out te behandelen
  • De cruciale rol van werkgevers in preventie en re-integratie van personen in burn-out


Veel luisterplezier! 
 

10 minuten gezond: burn-out