Preventie

Vaccinatie tegen de griep in België: onderzoek en resultaten

De resultaten van het onderzoek dat we hebben uitgevoerd bij onze 1,6 miljoen volwassen leden (bij Partenamut, Helan en Freie Krankenkasse) over de vaccinatie tegen de griep zijn eindelijk bekend.

Afbeelding
vaccination-grippe

Wat meet dit onderzoek en wat kunnen we ervan leren? 

In het onderzoek werd de evolutie van de vaccinatiegraad in de 3 risicogroepen (65-plussers, personen met een chronische ziekte en zwangere vrouwen) geanalyseerd.
De resultaten tonen een stagnering van de vaccinatie tussen 2013 en 2023, alsook een vaccinatiegraad in 2023 die nog steeds ver onder de doelstelling van 75% ligt die de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) heeft vastgesteld voor ouderen en chronisch zieken.

Vaccinatiegraad onvoldoende voor risicogroepen

De vaccinatiegraad voor de 3 risicogroepen ligt ver onder de 75%. Dit zijn de cijfers voor 2023: 

  • 50,7% voor 65-plussers
  • 43,4% voor chronisch zieken
  • 14,8% voor zwangere vrouwen

Van de jongeren met een chronische ziekte is minder dan 15% gevaccineerd.

Vaccinatietrouw

Slechts 63,3% van de gevaccineerde personen in 2020 heeft zich ook laten vaccineren in de 3 volgende jaren.
De getrouwheid varieert, met percentages van: 

  • 75,2% voor personen van 65 tot 79 jaar
  • 71,7% voor 80-plussers, maar slechts 53,6% voor personen zonder Globaal Medisch Dossier
  • Minder dan 22% voor personen tussen 18 en 45 jaar

De vaccinatietrouw is overigens hoger bij onze leden in Vlaanderen (64,5%) en Wallonië (64,1%) dan in Brussel (57,1%).

Grote evoluties in het voorschrijven en toedienen van vaccins

Nadat apothekers in 2020 de toestemming kregen om het vaccin voor te schrijven, steeg het aantal voorschriften tussen 2020 en 2023 van 20% naar 73%. Sinds oktober 2023 mogen ze het vaccin ook toedienen. In 2023 werd 20% van de vaccins toegediend door apothekers.

Er ontwikkelt zich een synergie tussen huisartsen en apothekers: meer dan 70% van de vaccinaties bij ouderen en chronisch zieken wordt gezet door artsen.
De vaccinatie bij de apotheker, vooral in Brussel, kent een groot succes (30% van de vaccinaties).

Zich informeren om beter beschermd te zijn

Uit deze studie blijkt dat, onder onze leden, de personen die tot de risicogroepen behoren zich nog niet genoeg laten vaccineren. Het is dus belangrijk om zich goed te informeren om beter beschermd te zijn. 

Lees de volledige analyse