Organisatie van de zorg

Brusselse tegemoetkomingsaanvragen voor individuele materiële bijstand lopen vanaf 1 januari 2024 via de ziekenfondsen

Inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die recht hebben op individuele materiële bijstand, kunnen hiervoor vandaag een beroep doen op het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) of de dienst Personne Handicapée Autonomie Recherchée (Phare). Vanaf 1 januari 2024 komt hierin verandering. Concrete info op een rijtje.

Afbeelding
Individuele hulpmiddelen voor personen met een handicap

Wat is individuele materiële bijstand?

Het is een financiële tegemoetkoming voor de aankoop van specifiek materiaal om personen met een handicap bij te staan in hun dagelijks leven.     
Denk bijvoorbeeld aan brailleleesregels, een medisch bed, terugbetaling voor huisverbeteringen of specifiek materiaal om het voor mensen met een handicap gemakkelijker te maken om zelfstandig te zijn. 

Wat verandert er vanaf 1 januari 2024?

Vanaf 1 januari 2024 kunnen personen met een handicap (opgetreden voor de leeftijd van 65) hun aanvraag voor individuele bijstand indienen bij het ziekenfonds. Het ziekenfonds biedt dan alle praktische informatie aan, zoals de in te vullen aanvraagformulieren.

Is het nog steeds mogelijk om zich te richten tot het VAPH?

Ja. Inwoners van Brussel hebben de keuze: ze kunnen hun tegemoetkomingsaanvraag indienen bij hun ziekenfonds of bij het VAPH. Het VAPH blijft tussenkomen in de kostprijs van materiële bijstand en woninginrichtingen, alsook voor oriëntatie- en mobiliteitstechnieken, incontinentiemateriaal en onderwijsassistentie voor hoger onderwijs in Brussel.

Meer informatie is te vinden op de website van Helan of Phare.