Arbeidsongeschiktheid
Digitalisering
Kinderen
Jongeren
Ouderen
Milieu
Geneesmiddelen
Geestelijke gezondheid
Preventie
Organisatie van de zorg

Gezondheid heeft een duurzaam project nodig

Duurzaam bouwen aan de gezondheid van morgen. Dat is wat de Onafhankelijke Ziekenfondsen dag na dag drijft. Want een goede volksgezondheid is een van de hoekstenen van een veerkrachtige samenleving. Daarom hebben we onze visie haarfijn neergeschreven in een memorandum, gericht aan alle betrokken actoren van de gezondheidszorg. Benieuwd naar de concrete standpunten die wij verdedigen? 

Lees ons memorandum: Horizon 2030 - Duurzaam bouwen aan de gezondheid van morgen.

 

 

Afbeelding
memorandum Mutualités Libres Onafhankelijke Ziekenfondsen

Ons gezondheidssysteem wordt geconfronteerd met vele uitdagingen: gezondheidsongelijkheden, stijgend aantal personen in arbeidsongeschiktheid, impact van chronische ziekten op de levenskwaliteit en vroegtijdige sterfte… Dit zijn maar enkele van de heikele punten dat noopt tot hervormingen en het verduidelijken van prioriteiten tijdens de komende legislatuur.

We geloven rotsvast dat we moeten bouwen aan een globaal en holistisch gezondheidsbeleid, dat zowel fysieke, psychische als sociale factoren mee in acht neemt. Een beleid dat bruggen optrekt en ageert daar waar onze gezondheid beïnvloed wordt: op het werk, op school, in onze leefomgeving, in onze woonplaats. Gezondheidsdoelstellingen zijn de funderingen van een sterk gezondheidsbeleid. En geen gezondheidsdoelstellingen zonder duidelijke indicatoren om te evalueren en bij te sturen. Dat is precies waar wij voor staan.

In ons memorandum ontdek je welke standpunten wij verdedigen en welke doelstellingen en acties we naar voren schuiven. We blijven daarbij trouw aan het uniek DNA van de Onafhankelijke Ziekenfondsen: volledig onafhankelijk, los van elke politieke partij of zorgverstrekkende instelling.

Ontdek onze visie op gezondheid, in 7 thema’s: