Arbeidsongeschiktheid

Terug gaan werken tijdens arbeidsongeschiktheid? Dat kan!

Aan het werk én arbeidsongeschikt. Dat klinkt tegenstrijdig en toch kan het dankzij verschillende mogelijkheden om een terug-naar-werktraject op te starten. Sinds kort kunnen verzekerden ook een traject opstarten via de arbeidsarts of de preventieadviseur van hun werkgever.

Afbeelding
Terug naar werk mogelijkheden uitgebreid

4 routes om een terug-naar-werktraject op te starten

Loontrekkenden, zelfstandigen of werklozen: een beroepsactiviteit willen hervatten tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid is niet zo zeldzaam. Vorig jaar ontwikkelde minister van Volksgezondheid Franck Vandenbroucke het ‘terug-naar-werktraject’ om diegenen die terug naar de arbeidsmarkt willen, te begeleiden en de weg te wijzen. 
Tijdens dergelijk traject wordt de persoon begeleid in de zoektocht naar een job die past bij zijn diploma en ervaring, kan die persoon een opleiding volgen om zijn competenties bij te schaven of nieuwe te verwerven. Ongeacht de beroepsactiviteit, is het belangrijk om de zogenaamde ‘restcapaciteiten’ te evalueren: wat kunnen we wél nog doen binnen een beroepskader. 

Er bestonden al drie routes: op initiatief van de verzekerde en met de steun van het ziekenfonds, op initiatief van de adviserend arts van het ziekenfonds of rechtstreeks via de regionale arbeidsbemiddelingsdiensten voor personen die meer dan een jaar arbeidsongeschikt zijn. Onlangs kwam daar een vierde route bij: de stap voor de terugkeer naar het werk wordt gezet via de preventieadviseur of arbeidsarts. Zij hebben voortaan ook de bevoegdheid om langdurig zieken door te verwijzen naar de regionale arbeidsbemiddelingsdiensten. 

Begeleiding op maat 

Voor de trajecten via het ziekenfonds zal de verzekerde, als hij nog onder arbeidscontract staat, bij voorkeur doorverwezen worden naar de arbeidsarts of preventieadviseur om terug te keren naar zijn werkgever. Als hij een specifieke opleiding wil volgen, evalueert de adviserend arts zijn gezondheidstoestand en de terug-naar-werkcoördinator of de regionale arbeidsbemiddelingsdienst dient dan een aanvraag in bij het RIZIV. De verzekerde kan dan een opleiding volgen bij de VDAB, Actiris of FOREM of zelfs een opleiding naar keuze. Hij kan bij elke stap van het traject terecht bij de terug-naar-werkcoördinator.  
Voor trajecten via Actiris, Forem of VDAB zijn er uitwisselingen tussen de regionale arbeidsbemiddelingsdienst en het ziekenfonds zodat de terug-naar-werkcoördinator het dossier volgt. De arbeidsongeschikte persoon krijgt verschillende tools aangeboden: cartografie van vaardigheden en competenties, hulp bij solliciteren, definitie van het project, stage in een bedrijf, opleiding, begeleiding om een zelfstandige activiteit op te starten, …  

De rechten van de verzekerde zijn in alle gevallen identiek en hij ontvangt zijn uitkeringen. Een traject wordt op vrijwillige basis opgestart en kan op elk moment worden stopgezet. De begeleiding is op maat en de job moet compatibel zijn met de gezondheidstoestand. 

Ondersteuning voor dit traject kan daarom via verschillende kanalen worden aangeboden om ervoor te zorgen dat mensen de juiste contactpersoon voor hun situatie vinden. Het ziekenfonds is hier een belangrijke actor omdat het snel in contact staat met de sociaal verzekerde via de terug-naar-werkcoördinator en de adviserend arts. De arbeidsarts, de preventieadviseur en de regionale arbeidsbemiddelingsdienst spelen ook een actieve rol in deze re-integratietrajecten.