22/12/2017
Vanaf 1 januari 2018 kunnen huisartsen elektronische attesten gebruiken. e-Attest is nog geen verplichting, maar het project zal geleidelijk aan zijn intrede maken in de artsenpraktijken. Hoe gaat het in zijn werk? En wat zijn de voordelen voor de artsen?

Sneller, eenvoudiger en minder administratieve rompslomp

e-Attest vervangt de papieren getuigschriften voor verstrekte hulp die de artsen aan hun patiënten meegeven. Na elke raadpleging in zijn praktijk voert de arts de gegevens over de zorgverstrekking in op de beveiligde software. Die informatie wordt dan meteen gecontroleerd. Is de info correct? Dan gaat het e-Attest naar het ziekenfonds, dat alles verwerkt en de juiste terugbetaling toekent aan de patiënt. De arts bezorgt zijn patiënt dan een ontvangstbewijs met de details van de verstrekking, het wettelijke honorarium, het totale betaalde bedrag en een ontvangstnummer. Dat document fungeert als een soort bewijs voor de verdere opvolging en verwerking.

Voordelen voor de arts

De patiënt moet niet langer ‘postbode’ spelen tussen zijn arts en ziekenfonds, maar ook voor de artsen biedt e-Attest heel wat voordelen:

• Administratieve vereenvoudiging
• De huisarts krijgt het bedrag van de raadpleging nog altijd rechtstreeks van de patiënt
• Attestboekjes bestellen is niet meer nodig, alles verloopt (zo goed als) automatisch
• Huisartsen kunnen alle gegevens opslaan in het dossier van de patiënt en delen met de gezondheidsnetwerken
• Een beveiligde uitwisseling van procedures en gegevens

Belangrijk: in een eerste fase kunnen enkel huisartsen e-Attest gebruiken. Later zullen ook andere zorgverleners als specialisten en tandartsen toegang krijgen tot dit systeem.

Meer informatie staat op de site van het RIZIV!