Arbeidsongeschiktheid: hoe houden we het systeem duurzaam?

Het aantal langdurig zieken kent een zorgwekkende, structurele stijging. Langdurig ziek zijn is echter een zware beproeving, niet alleen vanwege het medische aspect, maar ook vanwege de impact op het dagelijks leven. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de toenemende druk op het systeem houdbaar blijft de komende jaren? 

Lees er alles over:

ontdek ons memorandum

Afbeelding
homme assis à une table avec un ordinateur portable

Een vergrijzende beroepsbevolking en psychische aandoeningen die door het dak schieten 

Een van de belangrijkste oorzaken van de stijging in primaire arbeidsongeschiktheid (minder dan 12 maanden arbeidsongeschikt) en invaliditeit (meer dan 12 maanden arbeidsongeschikt), is de vergrijzing van de (beroeps)bevolking. Ook het optrekken van de pensioenleeftijd en het vervrouwelijken van de arbeidsmarkt dragen bij aan deze tendens.  

Vrouwen worden namelijk vaker getroffen door psychische aandoeningen en musculoskeletale aandoeningen. Het aandeel van deze twee aandoeningen vertegenwoordigt twee derde van alle arbeidsongeschiktheden. En dat aandeel groeit nog verder. 

memorandum 2024 - curve arbeidsongeschiktheid

Hoe kunnen we de curves ombuigen en het aantal personen in arbeidsongeschiktheid verminderen? 

De Onafhankelijke Ziekenfondsen schuiven vier doelstellingen naar voren: 

  •  Tegen 2030 de arbeidsongeschiktheid met 10 % terugdringen ten opzichte van 2023 door preventie
  • De begeleiding van rechthebbenden verbeteren door het systeem te vereenvoudigen en te optimaliseren
  • Tegen 2030 het aantal beëindigingen van arbeidsongeschiktheid door werkhervatting doen stijgen met 10% ten opzichte van 2023
  • In 2030 een onafhankelijke audit van het arbeidsongeschiktheidsbeleid organiseren, om te beoordelen of het verbeterd is ten opzichte van het beleid in 2020 

Wil je graag meer weten over onze visie op arbeidsongeschiktheid? En welke concrete acties we voorstellen om de strategische doelstellingen te behalen?

Ontdek alles in ons memorandum ‘Horizon 2030 - Duurzaam bouwen aan de gezondheid van morgen’. 

ontdek ons memorandum

 

 

Wil je graag in contact komen met onze expert inzake organisatie van de zorg?

Dat kan! Stuur gerust een mailtje naar

rns@mloz.be