De digitale transitie in de gezondheidszorg

De digitalisering van de gezondheidszorg biedt enorm veel kansen om de kwaliteit en de toegankelijkheid van de gezondheidszorg te verhogen, maar komt evenzeer met heel wat uitdagingen. Zo heeft slechts iets meer dan de helft van de Belgen digitale basisvaardigheden. Die vaardigheden versterken zal dus cruciaal zijn om van de toenemende digitalisering een succes te maken. Hoe kunnen we de kansen grijpen en rekening houden met de risico’s?   

 

Lees er alles over:

ontdek ons memorandum

Afbeelding
femme assise sur un lit avec un médecin

Gezondheidsgevens staan centraal in het beleid. Op dit ogenblik lopen reeds heel wat ambitieuze en hoogst noodzakelijke digitaliseringsprojecten, die naast een realistische timing ook voldoende inzet van middelen vereisen. Zo is er de Belgian Integrated Health Record, dat tot doel heeft de continuïteit en de kwaliteit van de zorg voor de patiënt te verbeteren. De Belgian Health Data Agency mikt daarnaast op secundair gebruik van gezondheidsgegevens voor onderzoek en innovatie. De Europese ruimte voor gezondheidsgegevens ligt dan weer in handen van de European Health Data Space.

De digitalisering verloopt aan een snel tempo, waardoor we aandachtig moeten zijn voor een veelheid aan toegangspunten. Want dat leidt namelijk tot verhoogde risico’s op cyberaanvallen. Zorginstellingen zullen daarom in de toekomst meer financiële ondersteuning nodig hebben om tegemoet te komen aan de noodzakelijke veiligheidsvereisten.  

Binnen de digitale transitie moeten we tot slot de uiteindelijke voordelen voor de patiënt onderlijnen. De digitalisering van de administratieve stromen, het beter omkaderen van de teleconsultaties en een snellere integratie van medische zorgapps zullen de medische zorg van de toekomst ongetwijfeld ten goede komen. 
 

memorandum 2024 - cijfer digitalisering

Doelstellingen 

We hebben onze standpunten en expertise over de digitale transitie in de gezondheidszorg samengevat in een volledig hoofdstuk gewijd aan dit thema. Om duidelijke vooruitgang te boeken tegen 2030, formuleren we vier doelstellingen.  

  •  Het aandeel van Belgen met digitale basisvaardigheden verhogen tot 70% tegen 2030  
  • Een juridisch en technisch sterk kader ontwikkelen voor een efficiënt en veilig beheer en gebruik van gezondheidsgegevens
  • Van het digitaal versturen en uitwisselen van administratieve inlichtingen de norm maken, door een aantal specifieke principes toe te passen
  • De integratie van nieuwe technologieën in de gezondheidszorg en de ziekte- en invaliditeitsverzekering vergemakkelijken 

Meer info

De concrete actiepunten voor elk van deze doelstellingen kan je in detail doornemen in ons memorandum  ‘Horizon 2030 – Duurzaam bouwen aan de gezondheid van morgen’. 

ontdek ons memorandum

 

 

Wil je graag in contact komen met onze expert digitalisering? 

Dat kan! Stuur gerust een mailtje naar

rns@mloz.be