Een patiëntgericht en doelmatig geneesmiddelenbeleid op lange termijn

Geneesmiddelen spelen een belangrijke rol in de diagnose en behandeling van ziekten. Tegelijk moeten we aandachtig zijn voor overmatig gebruik. Degelijke informatie over de (bij)werking van geneesmiddelen en overleg tussen zorgverleners zijn daarom kernelementen. 

 

Hier lees je onze visie op een toekomstig geneesmiddelenbeleid:

ontdek ons memorandum

Afbeelding
femme consulte des médicaments dans une pharmacie

Een duurzame balans tussen innovatie, toegankelijkheid en beschikbaarheid 

Nieuwe geneesmiddelen worden aan een snel tempo ontwikkeld. In veel gevallen wordt daarbij gebruik gemaakt van vertrouwelijke overeenkomsten tussen de ontwikkelaars en de overheid. Hoewel dit innovatie beloont, verhindert dit systeem dat burgers en organisaties de geneesmiddelenuitgaven kritisch onder de loep nemen.  

De uitgaven voor geneesmiddelen onder controle houden, betekent ook ze rationeler gebruiken. België doet het niet zo goed op dat vlak. We moeten daarom verder inzetten op het principe van rationeel voorschrijven. Daarbij wordt de afweging gemaakt tussen de noodzaak om te behandelen, de doeltreffendheid, de veiligheid, de kosten van de behandelingsopties en de voorkeuren van de patiënt.

Voor de patiënt is de toegang tot objectieve, hoogwaardige en begrijpelijke informatie en de dialoog met zorgprofessionals essentieel. Op die manier beperken we risico’s op medicatiefouten, verhogen we de therapietrouw en versterken we het vermogen tot zelfmanagement. 

memorandum 2024 - cijfers budget

Hoe moeten we dan precies werk maken van een patiëntgericht en doelmatig geneesmiddelenbeleid op lange termijn? 

De Onafhankelijke Ziekenfondsen formuleren vier doelstellingen.

  • Een rechtvaardige en duurzame toegang tot veilige, werkzame, betaalbare en kwaliteitsvolle geneesmiddelen waarborgen  
  • Patiënten beter informeren zodat ze weloverwogen keuzes kunnen maken en het juiste gebruik van geneesmiddelen bevorderen
  • Een beleid dat het geneesmiddelengebruik optimaliseert
  • Een beleid dat de best mogelijke zorg rond de patiënt verzekert  

Elke doelstelling gaat gepaard met meerdere actiepunten

We hebben ze in detail opgenomen in ons memorandum ‘Horizon 2030 - Duurzaam bouwen aan de gezondheid van morgen’. 

ontdek ons memorandum

 

 

Wil je graag in contact komen met onze expert geneesmiddelen?

Dat kan! Stuur gerust een mailtje naar

rns@mloz.be