Klimaat en milieu bovenaan de politieke agenda

In de EU overlijden per jaar ongeveer 307.000 mensen vroegtijdig aan de gevolgen van luchtvervuiling. Ook ons endocrien systeem wordt zwaar verstoord door zogenaamde ‘hormoonverstoorders’, hoewel slechts de helft van de mensen reeds van die term heeft gehoord. Het is duidelijk dat de effecten van milieu en klimaat steeds sterker zullen doorwegen op onze gezondheid, en dat verdient alle politieke aandacht. 

 

Hier lees je onze aanbevelingen:

ontdek ons memorandum

Afbeelding
un homme et un enfant devant des éoliennes

Iedereen mee aan boord bij een Duurzame Transitie 

De gezondheid van de mens is onlosmakelijk verweven met zijn leefomgeving. Daarvoor staat ook het ‘One Health’ principe. Helaas werd 97% van de stedelijke bevolking in de EU blootgesteld aan concentraties fijn stof boven de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie. 

De Onafhankelijke Ziekenfondsen toonden aan dat het aantal raadplegingen bij de huisarts stijgt naarmate er meer fijn stof in de lucht is en dat we 43 miljoen euro zou kunnen besparen, alleen al aan doktersbezoeken, als alle Belgen in een gebied zouden wonen met de laagste concentratie aan fijn stof.

Vervuilende stoffen vinden we niet alleen terug in de lucht die we inademen, maar ook in de producten die we in ons dagelijks leven gebruiken. Het is duidelijk: (lucht)vervuiling krachtdadiger aanpakken is een topprioriteit voor de Onafhankelijke Ziekenfondsen.

We moeten daarbij bijzondere aandacht schenken aan kwetsbare groepen. We weten namelijk dat net zij meer effecten ondervinden van het milieu en de klimaatverandering. De transitie moet dus inclusief en duurzaam zijn. 

memorandum 2024 - cijfers klimaat

We bundelden onze expertise, gefundeerd door wetenschappelijke inzichten, in vier duidelijke doelstellingen. 

  • Het klimaat in de regeerperiode 2024-2029 bovenaan de politieke agenda zetten
  • De luchtkwaliteit drastisch verbeteren tegen 2035
  • De blootstelling aan gevaarlijke chemische stoffen verminderen
  • Bescherming en bevordering van natuur en groene ruimten

Ambities kan je alleen maar waarmaken met concrete actieplannen

Daarom hebben we onze doelstellingen gekoppeld aan duidelijke actiepunten. Je leest er alles over in ons memorandum  ‘Horizon 2030 – Duurzaam bouwen aan de gezondheid van morgen’. 

ontdek ons memorandum

 

 

Wil je graag in contact komen met onze expert milieu en gezondheid?

Dat kan! Stuur gerust een mailtje naar

rns@mloz.be