Mentaal gezond van 0 tot 100 jaar

Mentale aandoeningen zijn de belangrijkste oorzaak van verlies van gezonde levensjaren in België. Binnen de EU is België bovendien een van de trieste koplopers op vlak van suïcide. Investeren in mentale zorg tijdens de eerste 1.000 dagen en het verbeteren van de mentale gezondheidsvaardigheden zijn cruciale preventieve maatregelen om onze bevolking mentaal veerkrachtig te houden. Meer weten? 

 

Lees onze visie op mentale gezondheid:

ontdek ons memorandum

Afbeelding
femme avec des lunettes et une chemise noire

Investeren in preventieve en curatieve maatregelen 

Hoe vroeger in het leven we inzetten op preventie van mentale problemen, hoe groter de mogelijke gezondheidsimpact en ook kostenefficiëntie van interventies. Tijdens de eerste 1.000 levensdagen, zwangerschap meegerekend, zijn de hersenen van een mens het meest plastisch. Het is daarom verstandig om in te zetten op zowel perinatale mentale zorg als preventieve zorg voor kwetsbare (toekomstige) ouders van jonge kinderen. 

Een van de handvaten voor een beter mentaal welzijn, is het verbeteren van de mentale gezondheidsvaardigheden. Dat houdt in dat mensen beter in staat zijn om psychische klachten te voorkomen, te herkennen en ermee om te gaan. Vandaag vindt zowat de helft van de Belgen het moeilijk om informatie te krijgen over mentale gezondheidsproblemen.

Maar ook de curatieve zorg kan beter. De conventie eerstelijnspsychologische zorg blijft vandaag onderbenut. Betere bekendmaking lijkt aan de orde. Ook de schakelmomenten in het zorgtraject van een patiënt zijn momenteel nog te weinig gekaderd. Denk daarbij aan kwalitatief ontslagmanagement.

Tot slot is België een slechte leerling wanneer het aankomt op gebruik van psychoactieve medicatie. 

memorandum 2024 - cijfers mentale gezondheid

De Onafhankelijke Ziekenfondsen stellen vier doelstellingen voor om te komen tot een betere mentale gezondheid  

  • Tegen 2030 een duidelijke neerwaartse trend bereiken in de ziektelast van psychische aandoeningen door de investering in preventie op te voeren en de zorg voor de hele bevolking te optimaliseren
  • Tegen 2030 het aantal suïcides met 10 % verminderen ten opzichte van het referentiejaar 2020 en het aantal suïcidepogingen aanzienlijk doen dalen
  • Het gebruik van psychofarmaca met 10 % verminderen tegen 2030
  • De financieringskloof verkleinen tussen onderzoek voor somatische en geestelijke gezondheid 
     

Elk van deze doelstellingen onderbouwen we met concrete acties voor het terrein

Lees het volledige hoofdstuk gewijd aan mentale gezondheid in ons memorandum ‘Horizon 2030 – Duurzaam bouwen aan de gezondheid van morgen’. 

ontdek ons memorandum

 

 

Wil je graag in contact komen met onze expert mentale gezondheid?

Dat kan! Stuur gerust een mailtje naar

rns@mloz.be