Documentatie

Dankzij onze expertise op het gebied van de gezondheidszorg stellen wij veel publicaties op over diverse en gevarieerde thema’s in verband met gezondheid, die wij jou gratis ter beschikking stellen. Download ze zonder beperking.

Eerstelijnszorg
Datum
Vertegenwoordigers van ziekenfondsen, zorgverstrekkers en zorgvoorzieningen hebben binnen het Verzekeringscomité van het Riziv positief beslist over het begrotingsvoorstel gezondheidszorg 2022.