3 op 5 jongeren voelen zich in goede gezondheid - 1 op 2 maakt zich soms zorgen over zijn gezondheid

3 op 5 jongeren zeggen in goede gezondheid te verkeren. De grote meerderheid van de bevraagde jongeren blijkt het minstens ‘eens’ met de stelling een gezonde levensstijl te hebben en echt met hun gezondheid bezig te zijn. Zo blijkt uit een enquête van de Onafhankelijke Ziekenfondsen die vandaag is verschenen naar aanleiding van een symposium over jongeren en hun gezondheid.
Thema
Jongeren
Geestelijke gezondheid
Preventie
Datum
groupe de jeunes

Tijdens dit Europees jaar van de jeugd hebben de Onafhankelijke Ziekenfondsen een enquête gevoerd bij 1.000 Nederlandstalige en Franstalige Belgen tussen 16 en 25 jaar. Twee derde is het minstens ‘eens’ met de stelling dat ze een gezonde levensstijl hebben en echt met hun gezondheid begaan zijn. Ze zijn vooral met hun gezondheid begaan om zich nu goed te voelen en in mindere mate om later niet ziek te worden of er goed uit te zien. Hoewel zij over het algemeen zeggen zich gezond te voelen, maakt de helft van hen zich soms zorgen over zijn gezondheid. 

De thema’s die jongeren vooral bezighouden zijn voeding, beweging, voorkomen, slaap en mentale problemen: 

  • Beweging: voor 49 % van de meisjes en 38 % van de jongens 
  • voeding: voor 52 % van de meisjes en 33 % van de jongens  
  • Er goed uitzien: voor 49 % van de meisjes en 30 % van de jongens 
  • relaties: voor 42% van de meisjes en 28% van de jongens 
  • Te weinig slaap: voor 42% van de meisjes en 26% van de jongens 
  • Mentale problemen: voor 46% van de meisjes en 19% van de jongens 

Jongens schrijven zichzelf over het algemeen een betere gezondheid toe dan meisjes en zeggen vaker voor zichzelf te zorgen of een gezond leven te leiden. Meisjes zijn meer bezig met voeding (52 % vs. 33 %) en mentale problemen (46% vs. 19%).

gezondheidsthemas jongeren

Ook de mentale gezondheid behoort dus tot de bezorgdheden van de jongeren. 52 % van de jongens en 58 % van de meisjes maken zich soms zorgen over hun gezondheid, en bijna de helft (48 %) van deze meisjes en 1 op de 4 (28 %) jongens maken zich zorgen omwille van mentale problemen (zich mentaal niet goed voelen of niet goed in hun vel zitten). 

Informatie en incentives 

Vooral vrienden, partners en gezinsleden hebben een invloed op jongeren en motiveren hen hun gezondheid in handen te nemen. De huisarts speelt volgens 40 % ook een belangrijke rol. Een minderheid (ongeveer 1 op 5) wordt beïnvloed door mensen die ze bewonderen, influencers op social media of door leraars. Hierbij valt op dat de school slechts een beperkte rol speelt volgens de ondervraagde jongeren. 

Wie jongeren kan motiveren om met gezondheid bezig te zijn

jongeren motiveren

Uit de enquête blijkt dat het merendeel van de jongeren reeds informatie heeft opgezocht over gezondheid. De meerderheid slaagt erin nuttige info te vinden (75 %), de info te begrijpen (74 %) en de info te gebruiken (58 %). 6 op 10 jongeren meent een onderscheid te kunnen maken tussen betrouwbare en niet-betrouwbare informatie.

>Een deel van hen heeft geen weet van een aantal gunstige gezondheidsmaatregelen waarop ze beroep kunnen doen: goedkope of gratis voorbehoedsmiddelen (40 % van de jongeren waarvan 51 % van 16-18-jarigen), gratis tandzorg (36 % van de jongeren) of terugbetaling voor brillen (37 %).

Jongeren zeggen open te staan voor informatie over gezondheid: 6 op 10 willen meer informatie over het gezondheidsbeleid dat hen in het bijzonder aangaat. Hoewel jongeren aangeven dat onderwijs voor hen slechts in beperkte mate een motiverende rol speelt, zou 2 op 3 graag zien dat scholen meer verantwoordelijkheid nemen voor specifieke gezondheidskwesties, voor zover het risicogedrag betreft zoals alcohol, drugs of seksueel overschrijdend gedrag.

Aanbevelingen

De Onafhankelijke Ziekenfondsen raden het volgende aan

Zowel ziekenfondsen als actoren moeten nog meer inzetten op het informeren van jongeren over de gezondheidsmaatregelen die hen specifiek aangaan zoals gratis tandzorg, goedkope of gratis voorbehoedsmiddelen en de gedeeltelijke terugbetaling voor een bril. Scholen zouden daarin een grotere rol kunnen vervullen.

sensibiliseren rond gezondheid. Hiervoor is het volgende nodig

  • Eerst nagaan welke onderwerpen ze zelf belangrijk vinden, zoals fysieke activiteit, voeding en slaap.
  • Zich richten op jongeren en hun ouders aangezien ze aangeven dat familie en vrienden een invloed op hen kunnen hebben. De arts blijft eveneens een belangrijke contactpersoon.
  • Inzetten op nudging (subtiel aanzetten tot verandering van gedrag) en op een gezondheidsgerichte aanpak in elk overheidsbeleid. Concreet bevelen wij de uitvoering van motiverend beleid aan, zoals de toegang tot evenwichtige voeding tegen lagere prijs of de bevordering van gezond eten en drinken op school.

Contact: Liesbeth Roelandt - 0479/21.52.48