Een gewaarschuwd patiënt is er twee waard

We hechten veel belang aan gezondheidspromotie. We willen mensen aanzetten tot een gezonde levensstijl, regelmatige deelname aan screenings, een focus op hun levenskwaliteit tijdens een ziekteperiode, …

Wij willen helpen om de algemene gezondheidswijsheid van de bevolking te verbeteren. Wat bedoelen we met gezondheidswijsheid? Dit is de mogelijkheid van een persoon om informatie over zijn of haar gezondheid te vinden, te begrijpen en te evalueren. En op basis van die informatie is die persoon in staat om beslissingen te nemen die zijn of haar gezondheid ten goede komen.

Daarom hebben we een aantal projecten, acties en tools ontwikkeld, die een antwoord bieden op onze prioriteiten rond gezondheid. Die zijn gericht op specifieke doelgroepen (chronisch zieken, patiënten die veel medische verzorging nodig hebben… ):

  • Ontwikkelen van informatietools, op maat van het doelpubliek
  • Opzetten van doelgerichte begeleidingsprogramma’s, met het oog op een duurzame verandering van de levensstijl en een bevordering van het zelfbeheer van een ziekte (‘empowerement’)
  • Zorgverleners sensibiliseren rond de uitdagingen van de ‘gezondheidswijsheid’ met onderwijstools en hulp bij beslissingen, aangepast aan de noden van hun patiënten
  • Samenwerken met organisaties en actoren rond begeleidingsprogramma’s voor patiënten en respijtprojecten
  • Nadenken over een systeem van financiële incentives om de behaalde resultaten te belonen

 

De aanbevelingen van de Onafhankelijke Ziekenfondsen

In de brochure '6 prioritaire hervormingen voor de Onafhankelijke Ziekenfondsen' verdedigen we de volgende voorstellen:

  • Elke burger toegang verlenen tot heldere gezondheidsinformatie
  • Zorgverleners sensibiliseren rond de uitdagingen van de ‘gezondheidswijsheid’, zodat burgers voldoende kennis en vaardigheden bezitten om te handelen in het belang van hun eigen gezondheid en vlotter hun weg vinden in het gezondheidssysteem
  • Samenwerking en coördinatie bevorderen tussen de verschillende actoren, om zo de impact van informatiecampagnes rond gezondheid te vergroten
  • Alle initiatieven aanmoedigen die kennis over gezondheid promoten (in scholen, in bedrijven, … ) en het taalgebruik van zorgverleners in de communicatie met de bevolking vereenvoudigen (bijsluiters van geneesmiddelen, wetgeving, medische raadplegingen, …)
  • Regelmatig een stand van zaken opmaken over de ‘gezondheidswijsheid’ van de Belgen, eventueel via de nationale Gezondheidsenquête

Lees ook

Voorgestelde publicaties