We leggen voortdurend een luisterend oor bij de burger over de actualiteit en de evoluties binnen de gezondheidszorg. Als actor in de gezondheidssector beschikken we over de expertise om over thema's rond gezondheidsbeleid regelmatig te berichten. 

LEES OOK ONS JAARVERSLAG 2021

Ontdek en bestel onze gezondheidsbrochures.

Hospitalisaties in de psychiatrie: te veel en te lang ?

De uitgaven voor geneeskundige verzorging van patiënten, opgenomen in de psychiatrie, zijn zeer hoog in België. Hoe komt dat? Het aantal bedden is hoog, de duur van sommige ziekenhuisverblijven is lang en er zijn niet genoeg alternatieve opvangstructuren. De Onafhankelijke Ziekenfondsen hebben de bijzonderheden van deze hospitalisaties en van de patiënten in een psychiatrische omgeving bestudeerd.
Studies en analyses
24/07/2014

Welk gezondheidsbeleid voor het Brussel van morgen? - nr 18

De Belgische hoofdstad bekleedt een aparte plaats in het zorglandschap. De institutionele complexiteit, de grote verscheidenheid van de bevolking en het geconcentreerde zorg aanbod maken van Brussel een soms moeilijk te vatten caleidoscoop. Wat zijn de opvallende kenmerken van de gezondheid van de Brusselaars? Hoe zit het met hun zorg consumptie? In de nasleep van de verkiezingen analyseert dit dossier wat er in Brussel op het spel staat!
Magazine Health Forum
01/06/2014

Verzorgde tanden, gezond lichaam! - nr17

Een goede mondverzorging draagt bij totje algemene gezondheid. En toch zijn er patiënten en gezondheidsprofessionals die het verband niet leggen tussen onze tanden en de rest van ons lichaam. Tandartsen en specialisten in parodontologie willen dan ook dringend de aandacht vestigen op het verband tussen mond- en tandziektes en de algemene gezondheidstoestand. Toon me je mond en ik toon je hoe het met je gezondheid is gesteld!
Magazine Health Forum
01/03/2014

Jongeren, antidepressiva en psychotherapie

Depressie is een veel voorkomend probleem bij adolescenten (4 à 5% van wordt erdoor getroffen). Gebeurt de opvolging van een depressie bij adolescenten wel correct? Een terechte vraag, als men weet dat 1 op de 3 jongeren tussen 12 en 18 jaar bij wie antidepressiva worden voorgeschreven, deze geneesmiddelen minder dan één maand neemt. Erger nog, slechts 11% van de adolescenten die een antidepressivum gebruiken, worden ook door een psychotherapeut gevolgd.
Studies en analyses
23/12/2013

Concentratie van de uitgaven voor de gezondheidszorg

Als verzekeringsinstelling is het onze plicht om een optimale toegankelijkheid van een kwaliteitsvolle gezondheidszorg te garanderen voor onze leden. We willen ook creatieve en innoverende initiatieven voorstellen in het kader van de gezondheidspromotie. De analyse van de medische consumptie en haar componenten is van fundamenteel belang om dit te bereiken. Ontdek de volledige studie!
Studies en analyses
01/12/2013

Uitgaven gezondheidszorg: meer aandacht voor chronische ziektes - nr 16

Een groep van 10% van de Belgen is in haar eentje verantwoordelijk voor 72% van de uitgaven geneeskundige verzorging! Een studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen bevestigt een fenomeen dat uit verschillende internationale studies blijkt en heeft de bronnen van de grootste uitgaven geïdentificeerd. Het dossier in deze editie buigt zich over deze analyse en bekijkt de verschillende benaderingen die overwogen kunnen worden om de prioriteiten van de volksgezondheid te ontwikkelen. Verder in dit nummer en in het verlengde van het dossier: een focus op de rol van de huisarts in termen van preventie.
Magazine Health Forum
01/12/2013

Ziekte van Alzheimer: impact van de beperkingsmaatregelen van de terugbetaling van geneesmiddelen

Volgens de beschikbare statistieken zouden 100.000 à 130.000 patiënten die nog in leven zijn, lijden aan de ziekte van Alzheimer. Deze cijfers zijn slechts het topje van de ijsberg, want voor die patiënten is de diagnose tenminste gesteld. Het gaat meestal om bejaarden (65-plussers), hoewel de ziekte soms ook begint voor 65 jaar. De ziekte zou 10% van de 65-plussers treffen, 20% van de 80-plussers en 40% van de personen ouder dan 85 jaar.
Studies en analyses
01/10/2013

Psychotherapie : eindelijk officieel erkend ? - nr 15

Een op de drie Belgen wordt ooit in zijn leven geconfronteerd met een psychische stoornis. Een op de vijf gebruikt psychofarmaca. Welk statuut en welke erkenning verdient de psychotherapie? Een dossier dat de geestelijke gezondheid in vraag stelt. Verder te lezen in deze editie: een analyse van thuisdialyse en praktische informatie rond genetische opsporing.
Magazine Health Forum
01/09/2013

Depressie bij jongeren: te weinig psychotherapie

4 à 5 procent van de jongeren maakt een depressie door. De aangewezen behandeling bij de leeftijdsgroep van 12 tot 18 jaar is in de eerste plaats psychotherapie. Uit een onderzoek van de Onafhankelijke Ziekenfondsen naar de consumptie van antidepressiva bij deze doelgroep blijkt dat de behandeling van depressieve aandoeningen echter verre van optimaal is.
Studies en analyses
01/08/2013

De 6e Staatshervorming: Welke risico’s? Welke kansen? - nr 14

We staan aan de vooravond van de 6e Staatshervorming: hoe goed zijn de verschillende gewesten voorbereid ? Het dossier van deze Health Forum buigt zich over de overdracht van vaardigheden en de gevolgen ervan op de betrokken zorgverstrekkers. Verder ook te lezen in de editie van deze maand: een interview over de erkenning van mantelzorgers en het beleid rond mondgezondheid van naderbij bekeken.
Magazine Health Forum
01/06/2013

Pagina's