We leggen voortdurend een luisterend oor bij de burger over de actualiteit en de evoluties binnen de gezondheidszorg. Als actor in de gezondheidssector beschikken we over de expertise om hierover regelmatig te berichten:

  • Health Forum: dit magazine, gericht aan alle actoren uit de gezondheidssector, is een discussieplatform rond gezondheidsbeleid, met diepgravende dossiers die voor deining zorgen in de wereld van de gezondheidszorg. Health Forum verdwijnt (voor eventjes) : Health Forum neemt een pauze om later in 2020 terug te keren. 

  • Studies en analyses over zorgconsumptie: Wat zijn de hospitalisatiekosten voor de patiënt bij een bevalling? Hoe lang duurt een periode van arbeidsongeschiktheid gemiddeld? Hoeveel epileptici zijn er in België en welke specialisten staan hen bij? Welke geneesmiddelen nemen kinderen en jongeren frequent? Met onze becijferde analyses willen we een bijdrage leveren aan de continue verbetering van ons gezondheidssysteem.

  • Brochures: we zetten verschillende thema’s rond gezondheid in de kijker. 

Lees ook ons jaarverslag 2019

Ontdek en bestel onze gezondheidsbrochures.

Een nieuw landschap voor de ziekenfondsen - nr 8

Begin 2012 zal de wereld van de gezondheidszorgverzekeraars even op zijn grondvesten daveren. Europa heeft namelijk beslist dat de ziekenfondsen vanaf 1 januari de organisatie van hun facultatieve verzekering moeten aanpassen. Wat verandert er binnen de ziekenfondsverzekering? Wat zijn de gevolgen voor de verzekerde? Welke verschillen blijven bestaan tussen de ziekenfondsen en de verzekeringsmaatschappijen? In dit dossier komt u er alles over te weten.
Magazine Health Forum
01/12/2011

Ondervoeding bij ouderen : Een uitdaging voor de volksgezondheid - nr 7

Ondervoeding bij ouderen is een fenomeen dat in het verleden meermaals onderschat en zelfs geminimaliseerd werd. Vandaag beseffen specialisten en zelfs de politieke wereld de ernst van de situatie echter maar al te goed. Wat zijn de oorzaken van ondervoeding? Wat zijn de gevolgen voor de algemene gezondheid van de oudere persoon en hoe zwaar wegen de kosten voor de maatschappij? Hoe kunnen we ondervoeding voorkomen en opsporen?
Magazine Health Forum
01/09/2011

Internet & de bescherming van gezondheidsgegevens, onmogelijk te verzoenen? - nr 6

Het idee om onder de actoren van de gezondheidszorg informatie uit te wisselen via het internet, ontstond in het kader van de ontwikkeling van het eHealthplatform. Maar hoe zit het met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer als er medische gegevens worden uitgewisseld op het net? Zijn de Belgische patiënten echt beschermd tegen een malafide gebruik van hun medische gegevens?
Magazine Health Forum
01/06/2011

Waarom innovatie een prioriteit moet worden binnen de gezondheidszorg - nr 3

Ook in deze derde editie van Health Forum, willen de Onafhankelijke Ziekenfondsen hun geloof in innovatie, zowel op therapeutisch als organisatorisch vlak, bevestigen. Maar vergis u niet: we streven niet zomaar uit principe naar innovatie. Om filosofisch en sociaal verdedigbaar te zijn, moet innovatie een echte meerwaarde bieden op vlak van kosten/efficiëntie.
Magazine Health Forum
01/09/2010

Wat heeft Europe nog in petto voor ons? - nr 2

Naar aanleiding van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie wijdt het tweede nummer van Health Forum een special “Europa”: de richtlijnen en hun implicaties, de uitdaging van de vergrijzing, eHealth en ongelijkheden in de gezondheidszorg. Een uitgebreid dossier met een interview met Pascal Garel, Directeur- generaal van “The European Hospital and Healthcare Federation” (HOPE).
Magazine Health Forum
01/06/2010

Ik wil slapen! [PDF]

Een goede nachtrust is bijna even belangrijk als ademen en eten. Een derde van ons leven brengen we namelijk al slapend door. Als we 75 zijn, zullen we dus maar liefst 25 jaar van ons leven in dromenland hebben vertoefd. Aan de hand van concrete tips, praktische tests, duidelijke uitleg en een slaapagenda wil deze brochure volwassenen helpen om de weg naar dromenland terug te vinden.
Brochures

Is je kind allergisch? Ontdek waaraan! [PDF]

Heeft je baby al van bij zijn geboorte last van hevige buikkrampen? Kampt hij op de leeftijd van vier maanden met eczeem? Heeft hij altijd een verstopte neus en niest hij veel? Dan heeft hij misschien een allergie. Maar hoe kan je nu zeker weten of het om een allergie gaat en wat daarvan de oorzaak is? In deze brochure lees je er meer over.
Brochures

Pagina's