We leggen voortdurend een luisterend oor bij de burger over de actualiteit en de evoluties binnen de gezondheidszorg. Als actor in de gezondheidssector beschikken we over de expertise om over thema's rond gezondheidsbeleid regelmatig te berichten. 

LEES OOK ONS JAARVERSLAG 2021

Ontdek en bestel onze gezondheidsbrochures.

Evolutie van de prevalentie en de kostprijs van chronische ziektes

Tussen 2010 en 2013 steeg het aantal chronisch zieken met 40.000 (1%). Hun uitgaven voor geneeskundige verzorging liepen op van 67,4% naar 69,1%. De kans op een chronische aandoening stijgt mee met de leeftijd. Meer dan 6 op de 10 personen in de leeftijdsgroep van 60-79 jaar lijden aan een chronische ziekte en bij de 80-plussers loopt dit cijfer op tot 8 op de 10.
Studies en analyses
07/11/2015

Wat zijn de nieuwe gezondheidsberoepen van morgen? - nr 23

De gezondheidszorg verandert voortdurend.Wij zigingen in de samenleving, maar ook politieke, technologische en budgettaire ontwikkelingen hebben een rechtstreekse impact op de patiënt en de professionals die hen begeleiden. Hierdoor ontstaat een nieuwe rolverdelingen zijn nieuwe manieren van werken nodig. Welke trends zijn kenmerkend voor de gezondheidssector vanmorgen? Hoe verandert de relatie tussen de patiënt en de zorgverlener ? Welke andere partners treden op het voorplan?
Magazine Health Forum
01/09/2015

Geneesmiddelen, tegen elke prijs? - nr 22

Ons gezondheidssysteem is gebaseerd op solidariteit. Het doel: de bevolking zo gezond mogelijk houden met de beschikbare middelen. De ontwikkeling van nieuwe technologieën en geneesmiddelen draagt daartoe bij, maar zet ook de gezondheidsuitgaven onder druk. Is het huidige systeem houdbaar op lange termijn? Hoe kunnen we innovatieve behandelingen garanderen tegen een redelijke prijs voor de gemeenschap? Hoe rekening houden met de voorkeuren van de burgers in dit gevoelige vraagstuk?
Magazine Health Forum
27/05/2015

Hoe administratieve rompslomp de patiënt geld kost

Het bezoek aan sommige specialisten is duurder geworden voor de patiënt. Nochtans bestaat er een oude maatregel (2007) die tot doel had om de prijs bij de specialist te verlagen na een doorverwijzing door de huisarts. Maar werkt die maatregel? Uit een studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen blijkt dat slechts 1 op de 100 patiënten deze korting geniet, terwijl iedereen ervoor in aanmerking komt!
Studies en analyses
01/03/2015

Gezondheid, een ‘business’ als een andere? - nr 21

Voor of tegen de privatisering van de gezondheidszorg? De discussie is niet nieuw. Maar door de financiële crisis heeft ze wel een andere dimensie gekregen. Stond België gisteren nog toe te kijken aan de zijlijn, dan treft het fenomeen vandaag ook ons land. Een dossier om dit vraagstuk helder te analyseren, met de nadruk op de rol van Europa en een blik op de praktijken van de farmaceutische industrie.
Magazine Health Forum
01/03/2015

Hoe de fraude in de gezondheidszorg bestrijden? - nr 20

Het dossier van dit nummer is gewijd aan fraudepraktijken die aan de ziekteverzekering raken. Welke soorten fraude en vergissingen worden het vaakst begaan door sociale verzekerden en door zorgverleners? Hoe en door wie worden ze ontdekt? Welke rol spelen de ziekenfondsen? Wat zijn de prioriteiten van Europa? Verder in dit nummer: een debat over de stijging van keizersneden zonder medische reden en een studie rond therapietrouw bij mensen met hypertensie.
Magazine Health Forum
01/12/2014

Analyse van de behandelingen met antihypertensiva

De arteriële hypertensie (HTA) is vandaag een groot probleem voor de volksgezondheid. Het is de chronische aandoening die het vaakst voorkomt en ze treft bijna 2 miljoen mensen in België, dit is ongeveer één op de vijf. Het is de bedoeling van de studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen om de kenmerken te bestuderen van de leden die gebruik maken van antihypertensiva (AHT), zodat we een overzicht krijgen van hun tenlasteneming.
Studies en analyses
18/09/2014

Verblijven in een psychiatrische omgeving

Mentale gezondheidsproblemen zijn een van de grote gesels van onze maatschappij en onze gezondheidszorg. Het is op dat domein dat de uitgaven de pan dreigen uit te swingen in de toekomst. De uitgaven voor geneeskundige verzorging van patiënten die gehospitaliseerd zijn in de psychiatrie, behoren tot de top 5 van de uitgaven die gepaard gaan met chronische aandoeningen. Ze komen net achter hypertensie, depressie, cardiovasculaire aandoeningen en diabetes. In 2012 had 8,7% van de totale uitgaven MLOZ in de gezondheidszorg betrekking op de 1,3% leden, gehospitaliseerd in een psychiatrische omgeving. In het licht van die vaststelling, vonden wij het nuttig om een studie te maken van de kenmerken van die hospitalisaties en van de individuen die verblijven in een psychiatrische omgeving.
Studies en analyses
01/09/2014

Zorgbehoevendheid, financiering van de ziekenhuizen, eHealth: de 3 werken van Hercules voor de komende legislatuur - nr 19

Nieuwe regeringen, nieuwe uitdagingen! Hoewel de grote krachtlijnen van het toekomstige gezondheidsbeleid nog nader bepaald moeten worden, lichten de Onafhankelijke Ziekenfondsen al enkele van hun prioriteiten toe in een speciaal dossier dat zich buigt over de vergrijzing en de toenemende zorgafhankelijkheid, de herziening van de ziekenhuisfinanciering en eHealth. Verder ook te lezen in dit nummer: een debat over de deelname van burgers aan gezondheidspolitiek en een artikel over de rol van internet bij gezondheidspromotie.
Magazine Health Forum
01/09/2014

Pagina's