We leggen voortdurend een luisterend oor bij de burger over de actualiteit en de evoluties binnen de gezondheidszorg. Als actor in de gezondheidssector beschikken we over de expertise om hierover regelmatig te berichten:

  • Health Forum: dit magazine, gericht aan alle actoren uit de gezondheidssector, is een discussieplatform rond gezondheidsbeleid, met diepgravende dossiers die voor deining zorgen in de wereld van de gezondheidszorg. Health Forum verdwijnt (voor eventjes) : Health Forum neemt een pauze om later in 2020 terug te keren. 

  • Studies en analyses over zorgconsumptie: Wat zijn de hospitalisatiekosten voor de patiënt bij een bevalling? Hoe lang duurt een periode van arbeidsongeschiktheid gemiddeld? Hoeveel epileptici zijn er in België en welke specialisten staan hen bij? Welke geneesmiddelen nemen kinderen en jongeren frequent? Met onze becijferde analyses willen we een bijdrage leveren aan de continue verbetering van ons gezondheidssysteem.

  • Brochures: we zetten verschillende thema’s rond gezondheid in de kijker. 

Lees ook ons jaarverslag 2018

Ontdek en bestel onze gezondheidsbrochures.

De patiënt als kloppend hart van de zorg: initiatieven om zijn rol te versterken - nr 12

De betrokkenheid en participatie van patiënten vormen de kern van het dossier in deze editie. Je komt meer te weten over de oprichting van het Observatorium voor chronische ziekten, patiëntenverenigingen en de ombudfsfunctie in ziekenhuizen. Verder nog een dubbelinterview met de beroepsvereniging van kinesitherapeuten en de Onafhankelijke Ziekenfondsen en een fotoalbum van de studienamiddag rond feminisering van de gezondheidszorg.
Magazine Health Forum
01/12/2012

Health Technology Assessment: Een kostbaar hulpmiddel voor ons gezondheidsbeleid? - nr 11

Sinds enkele jaren investeren heel wat Europese landen in ‘Health Technology Assessment’ (HTA) om hun keuzes qua prijs en terugbetaling toe te lichten. Ze baseren zich daarbij op objectieve en wetenschappelijke analyses die de economische, medische, sociale en ethische gevolgen van de invoering of het gebruik van een medische technologie onderzoeken. HTA is een domein dat constant in beweging is en uitgegroeid is tot een van de ‘hot topics’ van het moment.
Magazine Health Forum
01/09/2012

Wat met de toekomst van de gezondheidszorg? - nr 10

Ons land kan prat gaan op een goede gezondheidszorg, zoveel is zeker. De moeilijke budgettaire context en tal van maatschappelijke uitdagingen zetten het systeem echter onder druk. Besparingen en structurele maatregelen zijn nodig, maar hoe voegen we de daad bij het woord? Is het Belgische overlegmodel van de gezondheidszorg wel in staat om dergelijke besparingen op te leggen?
Magazine Health Forum
01/06/2012

De ziekenhuiskosten in geval van in België bariatrische chirurgie

Deze studie wil een beeld schetsen van de kosten die gepaard gaan met de bariatrische chirurgie in de Belgische ziekenhuizen. We gebruiken daarvoor de factureringsgegevens van de patiënten die lid zijn van een van de 7 Onafhankelijke ziekenfondsen, dit voor het jaar 2010. We houden dus geen rekening met de uitgaven voor en na de ziekenhuisopname.
Studies en analyses
16/05/2012

De kostprijs van abdominale en thoracale hernia

In 2010, werd bij ongeveer 3 personen per 1000 leden, aangesloten bij een van de 7 ziekenfondsen die samen de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen (MLOZ) vormen, abdominale of thoraxchirurgie uitgevoerd omwille van een hernia-aandoening. Het ging in totaal om 6.963 ziekenhuisopnames voor dergelijke chirurgie, opgesplitst in klassieke ziekenhuisopname en one day ( respectievelijk 3/4 en 1/4).
Studies en analyses
20/04/2012

De kostprijs van prostaatchirurgie in België in 2010

De prostatectomie is een heelkundige ingreep die hoofdzakelijk uitgevoerd wordt bij twee diagnoses: prostaatadenoom en prostaatkanker. Op basis van de gegevens van de technische cel en van de gegevens van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, kunnen wij het aantal prostaatoperaties dat jaarlijks uitgevoerd wordt, ramen op 10 000. Dit aantal stijgt gestadig, rekening houdend met de vergrijzing van de bevolking en de betere opsporing.
Studies en analyses
20/03/2012

Verpleegkundige: beroep op een kruispunt - nr 9

Er zijn er te weinig volgens sommigen, een ondergewaardeerd en miskend beroep volgens anderen. Feit is dat het beroep van verpleegkundige constant evolueert, sinds het in de middeleeuwen zijn intrede deed. De steeds ouder wordende bevolking, het opduiken van nieuwe beroepen, gespecialiseerde kennis en budgettaire moeilijkheden: dat zijn de uitdagingen die de verpleegkundigen te wachten staan. Een dossier over de bijzondere eigenschappen van dit beroep vandaag.
Magazine Health Forum
01/03/2012

Een nieuw landschap voor de ziekenfondsen - nr 8

Begin 2012 zal de wereld van de gezondheidszorgverzekeraars even op zijn grondvesten daveren. Europa heeft namelijk beslist dat de ziekenfondsen vanaf 1 januari de organisatie van hun facultatieve verzekering moeten aanpassen. Wat verandert er binnen de ziekenfondsverzekering? Wat zijn de gevolgen voor de verzekerde? Welke verschillen blijven bestaan tussen de ziekenfondsen en de verzekeringsmaatschappijen? In dit dossier komt u er alles over te weten.
Magazine Health Forum
01/12/2011

Ondervoeding bij ouderen : Een uitdaging voor de volksgezondheid - nr 7

Ondervoeding bij ouderen is een fenomeen dat in het verleden meermaals onderschat en zelfs geminimaliseerd werd. Vandaag beseffen specialisten en zelfs de politieke wereld de ernst van de situatie echter maar al te goed. Wat zijn de oorzaken van ondervoeding? Wat zijn de gevolgen voor de algemene gezondheid van de oudere persoon en hoe zwaar wegen de kosten voor de maatschappij? Hoe kunnen we ondervoeding voorkomen en opsporen?
Magazine Health Forum
01/09/2011

Pagina's