Jaarlijks belandt 1 op de 10 kinderen in het ziekenhuis

Wanneer en waarom belanden onze kinderen in het ziekenhuis? Tussen 2015 en 2016 kwam ongeveer 1 op de 10 kinderen in het ziekenhuis terecht. Bij zuigelingen (jonger dan 1 jaar) gaat het om 1 op de 4 jongens en 1 op de 5 meisjes. Oudere kinderen verblijven minder vaak in het ziekenhuis, maar bij hen gaat het wel vaker om een operatie.
Thema
Kinderen
Datum

Hoe zit het met de ziekenhuisopnames van onze kinderen? Dat is de centrale vraag in het 4e deel van de KidOscope, de gezondheidsbarometer voor kinderen van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Bijna een kwart van de kinderen jonger dan 1 jaar belandt in het ziekenhuis (23%), waarvan 9 op de 10 met een overnachting. Bij jonge kinderen gaat het meestal niet om een chirurgische ingreep, waardoor we niet over een exacte diagnose beschikken. Uit de medische literatuur blijkt wel dat ademhalings- en infectieziekten (vaak viraal) de voornaamste oorzaak zijn van een ziekenhuisopname zonder operatie bij kinderen. Denk maar aan het verkoudheidsvirus RSV (Respiratoir Syncytiaal virus).

Na een aantal levensjaren met weinig ziekenhuisopnames zien we vanaf de leeftijd van 16 jaar opnieuw een stijging tot boven de 10%. Het gaat dan vooral om daghospitalisaties vanwege een chirurgische ingreep. 

infographies hopital 2018 NL

Welke operaties?

Vooral oudere kinderen en jongeren komen dus in het ziekenhuis terecht vanwege een operatie. Maar om welke ingrepen gaat het dan? Bij kinderen tussen 1 en 5 jaar gaat het vooral om neus-keel-oorziekten (NKO) en in kleinere mate om urologische problemen bij zuigelingen (onder 2 jaar). Bij tieners (14 tot 18 jaar) komen vooral orthopedische en stomatologische ingrepen (ter voorbereiding van een orthodontiebehandeling) voor. 

infographies ziekenhuis operaties 2018

Enkele cijfers:

  • Bij de 1- tot 6-jarigen ondergaat 4,2% een NKO-ingreep (buisjes in de oren en operaties aan de poliepen en amandelen)
  • 1,7% van de baby’s jonger dan 1 jaar en 3,1% van de 1- tot 2-jarigen ondergaat een urologische ingreep. In 67% van de gevallen gaat het om een besnijdenis via daghospitalisatie. 
  • Bij de 15- tot 18-jarigen ondergaat 4,6% à 6,9% een stomatologische ingreep (mond-kaak-aangezichtschirurgie). 

Meer jongens dan meisjes

Jongens komen vaker in het ziekenhuis terecht dan meisjes, respectievelijk 10,4% en 8,8%. Dat verschil is vooral opmerkelijk bij jonge kinderen: 18% van de jongens onder de 5 jaar werd gehospitaliseerd, tegenover slechts 13% van de meisjes. Hoe dat komt? Pasgeboren meisjes zijn van nature uit sterker gewapend tegen ziektes dan jongens en hebben minder kans op complicaties na de geboorte. Op latere leeftijd daalt dit verschil tussen jongens en meisjes.

infographies kinderen in het ziekenhuis 2018

Hoe ziekenhuisopnames bij kinderen verminderen?

De Onafhankelijke Ziekenfondsen pleiten ervoor om alternatieven voor een ziekenhuisopname met overnachting in overweging nemen, als dat medisch en organisatorisch mogelijk is: dagopname, observatie-units of thuishospitalisatie in specifieke gevallen. Maar allereerst is het belangrijk om virale infecties te vermijden door bv. regelmatig de handen wassen voor en na elk contact met een zuigeling of ziek kind, blootstelling aan tabak tijdens de zwangerschap en na de geboorte vermijden, borstvoeding stimuleren, kinderen vaccineren volgens het basisvaccinatieschema, … Ook een optimale dialoog tussen ouders en gezondheidsprofessionals als huisartsen, pediaters, vroedvrouwen, Kind & Gezin, … kan een positieve invloed hebben.

Meer info!

  • Ann Ceuppens, Directrice Vertegenwoordiging & Studies van de Onafhankelijke Ziekenfondsen: 0478 45 37 95 of ann.ceuppens@mloz.be