17/12/2021
10 hoogtepunten die wij gekozen hebben als bakens in het jaar 2021 voor onze organisatie en voor de gezondheidssector. 

Volg ons ook op Twitter om meer interessante feiten van 2021 te lezen.

1

Belgische ziekenfondsen hebben het Community Health Workers project uitgerold om kwetsbare groepen te helpen die moeilijk toegang vinden naar gezondheidszorg. Ook in Brussel werd het intermutualistisch project preventiemedewerkers uitgerold die zich richt tot alleenstaande Brusselaars ouder dan 65 jaar die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming. Lees verder

Belgische ziekenfondsen

Ik was 20 in 2020

2

Het symposium van 2021 legde de nadruk op de mentale gezondheid van onze jongeren, die het moeilijk te verduren hebben in tijden van COVID-19. De replays en de presentaties van het symposium , kan je hier terugvinden.

3

Ons nieuwsbrief die in september 2020 gelanceerd werd, kende dit jaar 4 publicaties. Diverse gezondheidsonderwerpen kwamen aanbod en verschillende gezondheidsexperts werden geïnterviewd. Raadpleeg de nieuwsbrieven en abonneer je hier.

Health Forum

Begroting

4

Voor 2022-2024 is overeengekomen het begrotingstraject te koppelen aan gezondheidszorgdoelstellingen, over meerdere jaren en rekening houdend met het begrip ‘appropriate care’. Lees verder

5

In het kader van een Europese studie over gezondheidswijsheid, hebben de Onafhankelijke ziekenfondsen in samenwerking met de UC Louvain hun bijdrage geleverd voor de Belgische resultaten. Zo blijkt dat de Belg een laag gemiddeld niveau van gezondheidswijsheid heeft. Lees verder

Partnership

Wereldgezondheidsorganisatie

6

De resultaten en aanbevelingen van een onderzoek over de kennis van de risico's die gepaard gaan met hormoon verstorende stoffen dat eerder dit jaar ingediend werd bij de Wereld Gezondheidsorganisatie werd toegejuicht en gevalideerd als een goed voorbeeld over hoe gecommuniceerd en gesensibiliseerd moet worden over hormoonverstoorders. Lees verder

7

Voor zowel mensen met een chronische aandoening als zonder, zorgde de pandemie voor een uitstel of annulering van zorgen. Het aantal leden dat contact had met aan arts, dat ten minste één terugbetaald geneesmiddel kocht in de apotheek of dat werd opgenomen in een ziekenhuis, met of zonder overnachting, is tussen 2019 en 2020 aanzienlijk gedaald. Lees verder

COVID-19 

Studies

8

Om de zorgconsumptie van de leden van de Onafhankelijke Ziekenfondsen beter te begrijpen, werden doorheen 2021, 15 studies uitgevoerd over verschillende gezondheidsonderwerpen. Een overzicht van de studies vind je hier.

9

Om de toegankelijkheid van de vaccinatie in Brussel te bevorderen hebben Brusselse ziekenfondsen vaccinatieplekken opgericht. Zo opende Partenamut een vaccinatiesatelliet op 11 oktober in hartje Brussel.

Vaccinatie

Helan

10

2021 was het jaar van de voorbereiding van de fusie tussen twee onafhankelijke ziekenfondsen OZ en Partena. Vanaf 1 jan zullen zij officieel verdergaan als Helan