COVID-19 sloeg keihard toe bij iedereen, maar in het bijzonder bij onze jongeren. Wat zijn de gevolgen van de pandemie voor hun mentaal welzijn en veerkracht? Hoe kunnen overheden, zorgverleners, leerkrachten en jongerenorganisaties de impact van de psychologische problemen tijdig beperken, hulp op maat aanbieden en de gevreesde stigmatisering aanpakken? Vinden jongeren hun weg in het labyrint van het aanbod aan geestelijke gezondheid? Is de recente investering van 200 miljoen euro door de overheid in de sector voldoende? Hoe kunnen de verzorgingsniveaus en de verschillende federale, regionale en plaatselijke initiatieven meer op elkaar worden afgesteld?

Hoe gaan we het gesprek aan met de jongeren? Welke handvaten kan de samenleving hen geven om hun mentale problemen de baas te kunnen?

Uiteenzettingen door (presentaties) :

Dr. Hans Kluge, Europees directeur bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) - Conclusies en aanbevelingen van de WHO Mental Health Advisory group”  
 
Frank Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 
 
Xavier Brenez, Directeur-generaal Onafhankelijke Ziekenfondsen- Voorstelling van de resultaten van de enquête van de Onafhankelijke Ziekenfondsen PDF-pictogram j_avais_20_ans_en_2020_-_ik_was_20_in_2020_-_x_brenez.pdf
Prof. Dr. Véronique Delvenne, kinder- en jeugdpsychiater, diensthoofd HUDERF, Prof. ULBPDF-pictogram covid19_et_sante_mentale_des_enfants_et_adolescents_-_prof._delvenne.pdf
Prof. Dr. Ronny Bruffaerts, psycholoog, Doctor in de Medische Wetenschappen, Hoogleraar Psychiatrie, KULeuven PDF-pictogram psychische_gezondheid_van_emerging_adults_-_prof_bruffaerts.pdf
Eveline Couck, Public Affairs Officer UNICEFPDF-pictogram de_mentale_gezondheid_van_ieder_kind_bevorderen_beschermen_en_verzorgen_-_e._couck_unicef.pdf

Bekijk hier de replay van de presentaties en van het debat.

Panelgesprek 

 

Keynotes 

 

Lees ook : 

Geestelijke gezondheid: onze 10 aanbevelingen

Resultaten van onze enquête
  • 82% of 8 op 10 jongeren geeft dat de Coronacrisis hun sociaal leven moeilijker maakte. Voor bijna 1 op 2 heel moeilijk.
  • 58% of ruim 1 op 2 jongeren had het mentaal lastig. Bijna 1 op 4 heel lastig.
  • 49% of 1 op 2 jongeren geeft aan de Coronacrisis een effect had op hun fysieke gezondheid.
  • Wat hierbij vooral opvalt is dat de impact zowel op het sociaal leven als op het mentale welzijn hoger is bij meisjes dan bij jongens.
  • 1 op 2 jongeren (45%) die last had van fysieke problemen heeft hulp gezocht. Bij mentale problemen ligt dit met 1 op 3 (34%) lager.
  • 1 op 4 jongeren (25%) vond het moeilijk om hulp te vragen voor fysieke problemen. Bij mentale problemen ligt dit met 1 op 3 (36%) hoger.
  • 8 op 10 jongeren die mentale problemen ervaren hebben, weten immers waar ze terecht kunnen (88%) en denken de  symptomen te kunnen herkennen (71%).
  • Zelfs in de totale populatie weet het gros van de jongeren waar men terecht kan voor problemen (70%) of denkt te weten wat de symptomen van een mentaal probleem zijn (68%).
Wat doen onze ziekenfondsen ?

Onze ziekenfondsen nemen concrete acties om de drempel naar geestelijke gezondheidszorg te verlagen. Zo bieden Partena en OZ, binnenkort samen Helan Onafhankelijk Ziekenfonds, de Luisterlijn aan. Dit is een online platform waar men terecht kan voor 5 gratis consultaties bij een klinische psycholoog voor psychologische hulp. Meer specifieke informatie over geestelijke gezondheid en terugbetalingen vind je op de website van Partena Ziekenfonds en OZ.

Lees ook