21/12/2022
Deze week komen de Europese milieuministers samen in Praag om de herziening van de normen voor luchtkwaliteit aan te kaarten. Naar aanleiding daarvan ondertekenden de Onafhankelijke Ziekenfondsen, samen met enkele andere stakeholders, een brief waarin ze oproepen tot meer ambitie.

Luchtvervuiling zorgt voor 307.000 vroegtijdige overlijdens in de Europese Unie, waarvan 7.500 in België. Op 26 oktober publiceerde de Europese Commissie een voorstel van herziening van de Europese normen voor luchtkwaliteit. De huidige Europese normen dateren namelijk van 2005 en zijn dus volledig achterhaald. 

De wetenschappelijke inzichten bevestigen echter dat luchtkwaliteit onze gezondheid vandaag enorm schaadt, en striktere normen dus essentieel zijn. In 2021 toonde een studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen aan dat luchtvervuiling een impact heeft op de mentale gezondheid van de Belg en bijdraagt tot de overgang naar arbeidsongeschiktheid.

Deze week komen de Europese milieuministers samen in Praag, en het voorstel van de Europese Commissie staat op de agenda. Samen met andere stakeholders, verstuurden de Onafhankelijke Ziekenfondsen op 15 december een brief om hen te sensibiliseren over dit dossier en met ambitie aan dit dossier te werken. 

De ondertekenaars van de brief roepen de Europese milieuministers op om de nieuwe Europese normen in overeenstemming te brengen met de eerder aanbevolen normen van de Wereldgezondheidsorganisatie, met implementatie tegen 2030. Daarbij wordt bijzondere aandacht gevraagd voor de kwetsbare groepen in onze samenleving. De volledige brief is te lezen op de website van de Health and Environment Alliance (HEAL).

Zeer waarschijnlijk zal Europa tot een politiek akkoord moeten komen in dit dossier tijdens het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie in 2024. En dat is een opportuniteit voor de Belgische overheden om te tonen dat het verminderen van de impact van luchtvervuiling op onze gezondheid een topprioriteit is.