De verzekeringen van de Onafhankelijke Ziekenfondsen

We leven steeds langer en de medische kosten blijven stijgen. Daarom creëerden we enkele diensten en voordelen die een tegenwicht bieden aan de voortdurende stijging van de ziektekosten.

We bieden 3 soorten verzekeringen: hospitalisatie, tandverzorging en ambulant. Onze meer dan 1.000.000 klanten stellen de voordelige tarieven van onze verzekeringen ten zeerste op prijs.

Statuten

Hospitalisatieverzekeringen

De cijfers liegen niet: een ziekenhuisopname wordt steeds duurder voor patiënten. Het is dus belangrijk een verzekering te hebben zodat u in de beste omstandigheden verzorgd kunt worden en de kosten te uwen laste kunt drukken. 

Hospitalia is een van de belangrijkste hospitalisatieverzekeringen in België.

Er bestaan verschillende formules aangepast aan ieders behoeften:

Drie schadevergoedingsverzekeringen :

  • HOSPITALIA: een kwalitatieve hospitalisatieverzekering aan de beste prijs met een tenlasteneming van de ziekenhuiskosten, tot 100 % van de honorariumsupplementen, verzorging en geneesmiddelen in het kader van een ziekenhuisopname, 30 dagen vóór en 90 dagen na de opname ... tot 25.000 euro per jaar. Er is geen leeftijdsgrens voor de aansluiting.PDF-pictogram  Informatiedocument
  • HOSPITALIA MEDIUM: een uitgebreidere hospitalisatieverzekering die het merendeel van de ziekenhuiskosten dekt, tot 200 % van de honorariumsupplementen, verzorging en geneesmiddelen in het kader van een ziekenhuisopname, 60 dagen vóór en 180 dagen na de opname ... zonder jaarlijks plafond. De diensten van Hospitalia Assist zijn inbegrepen in deze dekking.PDF-pictogram Informatiedocument
  • HOSPITALIA PLUS: de meest volledige hospitalisatieverzekering tegen een betaalbare prijs, met alle waarborgen van Hospitalia Medium en tot 300 % van de honorariumsupplementen. PDF-pictogram Informatiedocument

Als extra optie bij Hospitalia, Hospitalia Medium en Hospitalia Plus: de waarborg ‘Zware ziektes’: de verzekering die tot 7.000 euro per jaar tussenkomt voor ambulante verzorging en geneesmiddelen in het kader van een zware ziekte.

Een aanvullendre verzekering bij de groepsverzekering :

  • HOSPITALIA CONTINUITEIT: voor personen die een groepsverzekering genieten bij de werkgever, om aan de beste voorwaarden verzekerd te blijven wanneer ze dit voordeel verliezen (verandering van werkgever, pensioen, scheiding, ...) en die een bijkomende tegemoetkoming willen genieten bovenop de groepsverzekering, van 50 euro per opnamedag.​​​​ PDF-pictogram Informatiedocument

Een forfaitaire verzekering :

  • FORFAIT H : deze verzekering betaalt bij een klassieke of dagopname in België een forfait van 12,35 euro per opnamedag. PDF-pictogram Informatiedocument

Prijsopgave berekenen

Meer info? Neem contact op met onze ziekenfondsen.

Tandzorgverzekering

De kosten voor tandverzorging kunnen soms hoog oplopen. Bovendien betaalt de ziekteverzekering je bezoek aan de tandarts slechts deels terug. Als je te maken krijgt met protheses, orthodontie, tandextractie, enz. ben je het best beschermd met een tandzorgverzekering.

DENTALIA PLUS is een verzekering die het merendeel van de kosten voor tandverzorging dekt.

Via een maandelijkse bijdrage komt ze tussen in de tandkosten op basis van een jaarlijks plafond. Het eerste jaar bedraagt dat plafond 350 € en het tweede jaar 650 €. Vanaf het derde jaar gaat het om een plafond van 1.250 € en dat blijft zo voor de volgende jaren. PDF-pictogram Informatiedocument

Meer info? Lees onze brochure PDF-pictogram Dentalia

Verzekering ambulante zorg

Een verzekering ambulante zorg is de perfecte aanvulling om het hoofd te bieden aan dagelijkse medische uitgaven. We bieden 2 verzekeringen aan voor al de kosten die geen verband houden met een ziekenhuisopname. 

Met MEDICALIA bent u beschermd tegen hoge medische kosten waarmee u te maken krijgt buiten een ziekenhuisopname: medische raadplegingen, alternatieve geneeswijzen, hoorapparaten, brillen of lenzen,... U betaalt een maandelijkse premie en de verzekering komt tussen in uw kosten voor ambulante verzorging, dus alle uitgaven die geen verband houden met een ziekenhuisopname. 75 % van uw medische kosten die te uwen laste blijven, wordt terugbetaald (tot 1.500 euro per aansluitingsjaar). PDF-pictogram Informatiedocument

We stellen u ook het product HOSPITALIA AMBULANT voor dat eveneens de verzorging dekt die geen verband houdt met een ziekenhuisopname en die duur is: farmaceutische kosten, verschillende soorten prothesen, honoraria van dokters, kinésessies of onverwachte behandelingen. PDF-pictogram Informatiedocument

Wil je weten welke van de 2 verzekeringen het best bij je past? Neem contact op met je ziekenfonds.

Lijst met zorgverleners die erkend zijn door MLOZ Insurance

Neem contact op met een van onze 3 ziekenfondsen