De verplichte verzekering, wat is dat precies?

In België kan je je medische kosten deels of volledig terugbetaald krijgen. Als je arbeidsongeschikt bent, heb je ook recht op een vervangingsinkomen. Dat is de verplichte ziekteverzekering.

Het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) beheert, organiseert en controleert deze verplichte ziekteverzekering via de verschillende ziekenfondsen.

Elke rechthebbende moet zich bij een ziekenfonds aansluiten om recht te hebben op de verzekering voor geneeskundige verzorging en arbeidsongeschiktheid.

Hoe worden de tarieven en terugbetalingen bepaald?

De tarieven voor medische verstrekkingen worden overeengekomen door de vertegenwoordigers van de zorgverleners, de ziekenfondsen en de overheid. Deze akkoorden (dokters en tandartsen) en conventies (alle andere zorgverleners en instellingen) zijn opgericht bij het RIZIV.

Dokters en tandartsen kunnen deze akkoorden aanvaarden, weigeren of gedeeltelijk aanvaarden. Andere zorgverleners en instellingen kunnen de conventies volledig weigeren of aanvaarden.

Wat is het verschil voor de patiënt?

  • Een geconventioneerde zorgverlener past de officiële tarieven toe. Patiënten betalen enkel het remgeld: het verschil tussen het honorarium van de arts en het terugbetaalde bedrag van het ziekenfonds
  • Een gedeeltelijk geconventioneerde zorgverlener past de officiële tarieven enkel toe op bepaalde dagen en tijdstippen
  • Een niet-geconventioneerde zorgverlener is vrij om zelf zijn tarieven te kiezen
Wat is de rol van de adviserend arts?

Een patiënt is arbeidsongeschikt als hij niet meer in staat is om zijn professionele activiteiten uit te oefenen wegens ziekte, ongeval of zwangerschap en zijn arbeidsovereenkomst werd opgeschort.

De adviserend arts gaat na of iemand recht heeft op een tegemoetkoming voor een behandeling, geneesmiddel of medische verstrekking. Daarnaast verifieert hij ook of iemand al dan niet beantwoordt aan de medische voorwaarden om arbeidsongeschikt te zijn. Hij verzekert de medische opvolging en coördineert de inspanningen om de werkhervatting mogelijk te maken.

De brochure ‘PDF-pictogramDe adviserend arts van je ziekenfonds’ gaat uitgebreid in op de opdrachten en verantwoordelijkheden van de adviserend arts.

Meer weten over arbeidsongeschiktheid (voorwaarden, gewaarborgd loon, procedure, vergoedingen)? Ontdek onze brochure ‘PDF-pictogramJe bent arbeidsongeschikt. Wat nu?’.

Benieuwd naar de verschillende mogelijkheden voor socio-professionele re-integratie? Download de brochure van het RIZIV over dit onderwerp: ‘Hebt u uw professionele werkzaamheden moeten beëindigen door uw gezondheidstoestand?

Zorgkas van de Onafhankelijke Ziekenfondsen

De Zorgkas van de Onafhankelijke Ziekenfondsen organiseert de Vlaamse sociale bescherming in opdracht van de Vlaamse overheid. Leden betalen hun zorgpremie van 51 euro (of 26 euro voor wie recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming) aan de zorgkas en die beheert de verschillende zorgbudgetten:

  • Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (de vroegere zorgverzekering): 130 euro per maand
  • Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (de vroegere tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden): dit bedrag hangt af van het inkomen en de zorgzwaarte van de oudere persoon (max. 571 euro per maand)
  • Zorgbudget voor mensen met een handicap (het vroegere basisondersteuningsbudget): 300 euro per maand


Wie vragen heeft over zijn of haar zorgpremie of zorgbudget, kan altijd terecht bij de Zorgkas van de Onafhankelijke Ziekenfondsen: zorgkas@mloz.be