Meer dan ooit moeten ons gezondheidsstelsel en zijn actoren rekening houden met de vele uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd om toekomstige generaties een efficiënt gezondheidsstelsel te garanderen dat aan hun behoeften en betrachtingen voldoet. Betrachtingen die welzijn en gezondheid, in al hun dimensies, op de eerste plaats zetten.

Met het oog op de verkiezingen van mei 2019 roepen de Onafhankelijke Ziekenfondsen, als onafhankelijke actor, alle politieke partijen op om een maatschappelijk project uit te werken dat het welzijn en de gezondheid van de bevolking centraal stelt.   

Met ons memorandum dat aan de vooravond van de verkiezingen wordt gepubliceerd, stellen wij een visie voor die verder gaat dan louter de sector van de gezondheidszorg, omdat het essentieel is om een samenleving te bevorderen die zich bekommert om de gezondheid van haar bevolking en niet alleen om de behandeling van ziekten. Veel beleidsdomeinen dragen sterk bij tot gezondheid en welzijn: leefmilieu, onderwijs, mobiliteit, huisvesting, landbouw,..... 

Dit memorandum is de vrucht van uitgebreide denkoefeningen, verrijkt door de ervaring en de ideeën van talloze partijen. Het werd omgezet in ‘10 prioriteiten voor de toekomst van de gezondheidszorg’, waarin we de voorkeuren opgenomen hebben die de burger geformuleerd  heeft, zoals blijkt uit diverse studies en enquêtes. Elk van deze 10 krijtlijnen wordt gevolgd door gezondheidsdoelstellingen en concrete voorstellen.

De aanbevelingen van de Onafhankelijke Ziekenfondsen voor de verkiezingen van mei 2019

Welke aanbevelingen hebben de Onafhankelijke Ziekenfondsen voor de politici van de volgende regeerperiode? Welke domeinen zijn prioritair? Welke concrete acties moeten worden ondernomen?

In het verlengde van hun Memorandum, hebben de Onafhankelijke Ziekenfondsen hun visie op de verschillende gezondheidsdomeinen uitgewerkt. Ons Memorandum 2019 somt deze prioriteiten op. In aanloop naar het Memorandum, bespreken we hier al enkele denkpistes en mogelijke acties voor het gezondheidsbeleid.

KLIK HIER OM ONZE VISIE OP ENKELE GEZONDHEIDSTHEMATIEKEN TE ONTDEKKEN.

Onze prioriteiten voor Vlaanderen, Brussel en Wallonië

We moeten een gezondheidssysteem aanmoedigen dat beantwoordt aan de noden van de burgers, gebaseerd is op een visie op lange termijn en steunt op meerjarige gezondheidsdoelstellingen op maat van Vlaanderen en Brussel.

Voorgestelde publicaties