08/07/2019

Hoe kunnen we langdurig zieke werknemers succesvol weer aan het werk krijgen? Wat is de balans van de re-integratietrajecten en andere beleidsmaatregelen? Werken de betrokken actoren vandaag nog te veel in silo’s en te weinig met de patiënt? En hoe kunnen we arbeidsongeschiktheid beter voorkomen in de toekomst?

De Onafhankelijke Ziekenfondsen nodigen jullie uit om samen na te denken over deze prangende vragen op ons symposium op 17 oktober 2019. Patiënten, overheden, werkgevers, bedrijfs-, huis- en adviserend artsen, …: alle betrokken actoren zijn van harte welkom.

Meer info over het symposium hier