Datum

Arbeidsongeschiktheid, hoe kunnen we de duurzaamheid van het systeem versterken? - symposium 2023

Hoe kunnen we de curve van het groeiend aantal langdurig zieke werknemers ombuigen? Die vraag stond centraal tijdens dit symposium van de Onafhankelijke Ziekenfondsen.

Afbeelding
symposium incapacite travail 2023
Flex

Nijpend probleem

We tellen jaarlijks meer dan 450.000 arbeidsongeschiktheden. Daarenboven heeft het aantal invaliden (langdurig zieken) waarschijnlijk de 500.000 overschreden. De prognoses zijn weinig opbeurend. We staan voor een gigantisch probleem dat zowel dringende acties als een langetermijnvisie vereist.

Preventie, focus op heractivatie en een noodzakelijke mindshift

Hoe kunnen we arbeidsongeschiktheid beter voorkomen in de toekomst? En als iemand thuis zit door ziekte, hoe pakken we de arbeidsre-integratie dan het best aan? Op welke manier kunnen we meer focus leggen op de capaciteiten die hij of zij nog heeft? Of moeten we nog verder gaan en ook het volledige systeem herdenken? 

Ontdek de verschillende video's

verwelkoming door Xavier Brenez
Opening van het Symposium door Frank Vandenbroucke
Voorstelling van de context en de aanbevelingen van de Onafhankelijke Ziekenfondsen
Werk en geestelijke gezondheid
Magnet Model : preventie van burn-out in het ziekenhuis door Prof. Walter Sermeus
Arbeidsongeschiktheid en internationale perspectieven
Panelgesprek - ‘Arbeidsongeschiktheid, een 360° uitdaging’

Onze sprekers

Herbeleef het symposium