Milieu

Podcast van de Onafhankelijke Ziekenfondsen: de impact van luchtvervuiling op de gezondheid

Luchtvervuiling is een onderwerp dat vaak wordt onderschat in ons dagelijks leven. De gevolgen van luchtvervuiling voor onze fysieke, mentale en zelfs financiële gezondheid zijn echter reëel en verontrustend. In deze aflevering van de podcast van de Onafhankelijke Ziekenfondsen gaan we in slechts 10 minuten rechtstreeks naar de kern van dit probleem. Samen met Christian Horemans, expert gezondheid en milieu, onderzoekt onze gastheer Piet Van Eenooghe de gevolgen van luchtvervuiling en de maatregelen die getroffen moeten worden om ze bestrijden.

Afbeelding
2 personnes qui respirent / 2 personen die frisse lucht ademen

Luchtvervuiling: een groot risico voor de gezondheid

Christian Horemans: "Luchtvervuiling is het grootste milieurisico voor de gezondheid. In Europa leidt het elk jaar tot meer dan 250.000 vroegtijdige overlijdens. In België zijn het er meer dan 5.000. Fijn stof, zoals PM2,5 en PM10, en stikstofdioxide zijn bijzonder gevaarlijk."
Fijn stof is voornamelijk afkomstig van de verwarming van gezinnen en wegverkeer, terwijl stikstofdioxide wordt uitgestoten door transport en de industrie. De luchtkwaliteit wordt dagelijks gemeten, en hoewel er verbeteringen zijn vastgesteld, zijn de huidige normen nog steeds ontoereikend. Een recent onderzoek heeft aangetoond dat zelfs ongeboren baby's blootgesteld worden aan roetdeeltjes, wat de noodzaak voor striktere normen onderstreept.


De impact van luchtvervuiling op de gezondheid

Luchtvervuiling heeft een directe impact op onze gezondheid. Fijn stof veroorzaakt aandoeningen aan de luchtwegen en hart- en vaatziekten, en kan zelfs kanker en diabetes type 2 veroorzaken. Stikstofdioxide wordt dan weer in verband gebracht met diverse gezondheidsproblemen, waaronder perinatale aandoeningen en astma-aanvallen bij kinderen.
Christian Horemans: "Luchtvervuiling beïnvloedt ook de geestelijke gezondheid. Studies tonen aan dat luchtvervuiling bijdraagt aan arbeidsongeschiktheid als gevolg van mentale aandoeningen, waardoor de uitgaven voor de ziekte- en invaliditeitsverzekering stijgen."
Luchtvervuiling is immers een enorme kost voor de maatschappij. In 2019 raamde de Wereldbank de kosten van blootstelling aan fijn stof op meer dan 8.000 miljard dollar. In België bedragen de vermijdbare kosten van huisartsbezoeken in verband met het terugdringen van de luchtvervuiling 43 miljoen euro per jaar.


Kwetsbare groepen en bronnen van vervuiling

Kinderen, zwangere vrouwen, ouderen en chronisch zieken zijn bijzonder kwetsbaar voor luchtvervuiling. Gebieden met veel wegverkeer of in de buurt van industrie worden het zwaarst getroffen. Het is essentieel dat deze groepen proactief en op transparante wijze geïnformeerd worden.
Acties en oplossingen om luchtvervuiling te verminderen
Om luchtvervuiling te bestrijden, moeten er op verschillende niveaus maatregelen getroffen worden:

 1. Op individueel niveau 

  • Het openbaar vervoer gebruiken, wandelen of fietsen.

  • Het gebruik van open haarden en houtkachels verminderen

 2. Op lokaal niveau

  • De lokale autoriteiten kunne lage-emissiezones invoeren en meer groene zones creëren.

 3. Op Europees niveau 

  • De Europese Unie streeft er via de Green Deal naar de lucht-, water- en bodemvervuiling te verminderen tegen 2050. De implementering van de nieuwe Europese richtlijn voor luchtkwaliteit zal cruciaal zijn in de komende jaren.


Christian Horemans: "De strijd tegen luchtvervuiling is een grote uitdaging, maar maatregelen zoals de uitfasering van de meest vervuilende houtkachels kunnen een groot verschil maken. Het is cruciaal dat deze kwestie een politieke prioriteit blijft."
Kortom, luchtvervuiling is een complex, maar beheerbaar probleem. Door geschikte maatregelen te treffen en het publiek erover te informeren, kunnen we de luchtkwaliteit verbeteren en onze gezondheid beschermen. 

Luister naar de podcast van de Onafhankelijke Ziekenfondsen voor meer informatie over dit onderwerp.