Anders

COVID-19: ziekenfondsen dragen bij aan contactopvolging

De ziekenfondssector is geselecteerd om het systeem in te voeren voor de opsporing van mensen die in contact zijn gekomen met COVID-19-patiënten.

Afbeelding

De bedoeling is om 2.000 mensen in heel België in te zetten om de recente contacten te reconstrueren van mensen die besmet zijn met COVID-19. Deze contactopsporing wordt georganiseerd via een callcenter en, indien de persoon niet gecontacteerd kan worden, via veldwerkers.

De rol van de ziekenfondsen

De ziekenfondsen werden ingeschakeld vanwege de essentiële rol die ze spelen op vlak van preventie, hun expertise in het beheer van gezondheidskwesties en -gegevens en het vertrouwen dat ze genieten onder de bevolking. Maar ook omwille van de middelen die ze op korte termijn kunnen mobiliseren, aangezien het opsporingsmechanisme op 11 mei operationeel moet zijn. Alle verzekeringsinstellingen hebben besloten om solidair bij te dragen aan de invoering van deze opsporingsmethode, die zo essentieel is voor de exitstrategie.

Op het gewestelijke niveau

In de drie gewesten is een vergelijkbare intermutualistische constructie opgezet:

  • Oprichting van een consortium bestaande uit vijf ziekenfondsen en callcenteroperatoren
  • Alle ziekenfondsen stellen resources ter beschikking in de drie gewesten
  • Die mobilisatie van ziekenfondsresources kan evolueren. Naarmate onze activiteiten hervat worden, zullen deze resources op een andere manier ingezet worden  
  • Beroep op uitzendkrachten om de nodige resources aan te vullen
  • De ziekenfondsen zullen resources ter beschikking stellen om als ‘veldwerkers’ op te treden in de drie gewesten.

Elk gewest organiseert zelf zijn contactopvolging:

In Brussel: de Onafhankelijke Ziekenfondsen

De Onafhankelijke Ziekenfondsen zijn verantwoordelijk voor de coördinatie van het project in Brussel. Zij zullen daarvoor resources detacheren in de vorm van paramedische en medische profielen. In Vlaanderen coördineren de Christelijke Mutualiteiten de contactopvolging, in Wallonië de Socialistische Mutualiteit.

“Hoewel dit een ongekend complexe operatie is, zijn we overtuigd van de toegevoegde waarde die we als Onafhankelijk Ziekenfondsen aan deze essentiële daad van volksgezondheid kunnen geven”, legt Xavier Brenez uit.

In de media : Nieuwsblad - Gazet van Antwerpen - madeinMechelen.be 

 

Waaruit bestaat de contactopvolging?

  • Contactopsporing is het identificeren van potentieel blootgestelde personen.
  • Zodra een persoon positief wordt gediagnosticeerd voor COVID-19, zal het nodig zijn om de personen te identificeren die een significante blootstelling aan hem of haar hebben gehad tijdens de periode van mogelijke overdracht. 
  • Deze contactpersonen worden geïnformeerd over de situatie en vernemen tegelijk of het risico groot of klein is dat ze het virus opgelopen hebben (de identiteit van de gediagnosticeerde persoon wordt daarbij niet onthuld). Zij krijgen aanbevelingen op maat van hun situatie:  quarantaine, sociale afstand, controle van de symptomen, testen volgens protocol, enz.
  • Er komt dan een follow-up om de gezondheid te monitoren en om de persoon door te verwijzen naar zijn of haar huisarts, in geval van symptomen.

Contactopvolging is een van de maatregelen tegen de verspreiding van het virus. De toepassing van de vijf basishandelingen is essentieel om te voorkomen dat het virus op anderen wordt overgedragen.

Voor meer info