03/05/2020

De 5 ziekenfondsen van ons land zullen samen met het callcenter N-Allo de contact tracing in het Brusselse Gewest uitvoeren. Zij nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid op en doen dit op vraag van de Brusselse Regering, die opdracht kreeg van de Nationale Veiligheidsraad om dit complexe initiatief mogelijk te maken.

Op initiatief van de Brusselse Minister van Gezondheid en Sociale actie, Alain Maron, werden de Onafhankelijke Ziekenfondsen, de Socialistische Mutualiteit, de Christelijke Mutualiteiten, de Neutrale Ziekenfondsen en de Liberale Mutualiteit samen met het call center N-Allo onlangs belast met de lancering van contact tracing. Op maandag 4 mei start een testperiode, zodat contact tracing operationeel is tegen de volgende stap in de versoepeling van de quarantainemaatregelen, op maandag 11 mei.

Het gaat om een immens complexe operatie die uitgevoerd moet worden op extreem korte termijn. Ondertussen hebben de ziekenfondsen ook zelf de handen vol met het aanpakken van de coronacrisis, om de (terug)betaling van ziekte-uitkeringen en gezondheidszorg voor iedereen te kunnen blijven garanderen. Maar de ziekenfondsen vinden het evident om hun schouders achter dit initiatief te zetten en hun diensten en expertise ter beschikking te stellen om de geleidelijke versoepeling van de maatregelen te laten slagen. Ziekenfondsen hebben immers het vertrouwen van de mensen omdat zij nu al een belangrijke rol spelen in preventie en gezondheidspromotie. Zij staan ook garant voor een veilig beheer van de gezondheidsgegevens van onze bevolking.

Het is belangrijk om te bepalen wie contact had met besmette personen om nieuwe infecties te vermijden. Deze systematische opsporing, is een van de hoofdvoorwaarden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en het normale leven weer te kunnen oppakken. De inbreng van de ziekenfondsen zal evolueren met de tijd: naarmate de normale activiteiten weer op gang komen, zullen de werknemers van de ziekenfondsen geleidelijk aan vervangen worden door andere personen.

Potentiële besmettingen in kaart brengen

Concreet moeten de callcenteragenten de besmette personen opbellen en hun recente contacten in kaart brengen. Daarna nemen ze contact op met de mogelijk besmette personen, om aanbevelingen te verstrekken over de gepaste acties. Op die manier helpen ze de patiënten en hun contacten om de risico’s te drukken en zichzelf en hun omgeving te beschermen. De meeste medewerkers zullen hun taken telefonisch afhandelen, maar er zijn ook ‘veldwerkers’. Die leggen een bezoek af bij mensen in complexe situaties of die niet of moeilijk per telefoon bereikbaar zijn.

 

Meer informatie:

Lies Dobbelaere 0478 75 47 67