23/04/2021
Tal van zorgverleners zagen zich door de coronapandemie verplicht om hun activiteiten terug te schroeven. Maar een minimale activiteit is wel een voorwaarde om bepaalde RIZIV-premies of -uitkeringen te ontvangen waarop je als zorgverlener recht hebt. Het RIZIV vermindert de te bereiken minimale activiteitsdrempel voor verschillende van die premies.
Hoeveel bedraagt de vermindering? En voor welke types van activiteitsdrempel?

Op basis van de gegevens waarover het RIZIV beschikt, heeft het voorgesteld om de minimale activiteitsdrempel voor de premies 2020 met 25 % te verminderen. De activiteitsdrempel moet wel overeenstemmen met:

  • een vergoedingsbedrag van de verstrekkingen,
  • een aantal verstrekkingen,
  • een aantal uren activiteit per week,
  • een aantal sleutelletterwaarden.

Dit betekent dat die vermindering NIET geldt voor de volgende drempels:

  • de e-drempels (een criterium m.b.t. het gebruik van een e-service),
  • de maximale drempels.

Als je aan de voorwaarden voldoet, heb je als huisarts bijvoorbeeld recht op een accrediteringsforfait, een geïntegreerde praktijkpremie, het ‘sociaal statuut’ en beschikbaarheidshonoraria.

Het RIZIV voorziet ook een tegemoetkoming in de kosten voor beschermingsmateriaal dat je als zorgverlener draagt in een privépraktijk en bij ambulante zorg.

Voor meer informatie en voor een overzicht van de betaalde vergoedingen, kan je terecht op de website van het RIZIV.