11/06/2020
Door Covid-19 konden sommige medische verstrekkingen niet worden uitgevoerd, zoals voorzien. Sommige raadplegingen werden uitgesteld. Om te vermijden dat de patiënt zijn behandeling moest stopzetten, werden enkele aanpassingen doorgevoerd. We lijsten de meest voorkomende even op.
Waarom aanpassingen?

Door het coronavirus konden sommige medische versterkkingen niet worden uitgevoerd zoals voorzien. Sommige raadplegingen werden uitgesteld. Om te voorkomen dat de behandeling van patiënten onderbroken zouden worden, werden een aantal aanpassingen doorgevoerd.

Intussen zijn de maatregelen versoepeld en kunnen raadplegingen en starten onderzoeken en raadplegingen geleidelijk aan weer op. Om een goede opvolging te verzekeren en om mogelijke negatieve gevolgen van een lang uitstel van zorg te vermijden, is het belangrijk om zo snel mogelijk een afspraak met de arts in te plannen. HIj kan nagaan of een verlenging van een machteling noodzakelijk is en deze ook doorvoeren.

Een aantal aanpassingen blijven intussen nog gelden, voor die uitzonderlijke situaties waarin een raadpleging of onderzoek nog niet mogelijk is.

RID-code

Om de verspreiding van het virus COVID-19 tegen hoeven zorgverleners die geneesmiddelen voorschrijven, geen papieren voorschrift aan hun patiënt te bezorgen. Ze kunnen de RID-code van het voorschrift elektronisch aan hun patiënt bezorgen. Lees daarover meer hier

Machtigingen geneesmiddelen en zuurstoftherapie

Het kan zijn dat een machtiging van een adviserend arts voor een bepaald geneesmiddel of verstrekking (zoals bijvoorbeeld actieve verbandmiddelen of medische voeding…) binnenkort vervalt. Aangezien de versoepelingen in het kader van de coronacrisis intussen werden ingezet en het dus terug mogelijk is om afspraken en onderzoeken in te plannen, raden we aan om zo snel mogelijk een afspraak te maken bij een arts.  Om te vermijden dat een behandeling wordt onderbroken, kan de patiënt zijn arts ook telefonisch contacteren om een verlenging te vragen. Lees daarover meer hier.


In het kader van de noodmaatregelen door Covid-19 zal de geldigheidsduur van de machtigingen voor kortdurende zuurstoftherapie bij acuut zuurstoftekort (via gasvormige zuurstof of  oxyconcentratoren), die vervallen uitgebreid worden met 2 maanden. Een terugbetaling van maximum 9 periodes van 1 maand is mogelijk. Lees daarover meer hier.
 

Geneesmiddelen Eylea of Lucentis

In de huidige situatie is het niet steeds mogelijk om de injecties voor Eylea® of Lucentis®(geneesmiddelen gebruikt voor de behandeling van bepaalde oogaandoeningen bij volwassenen en geïnjecteerd in het oog), toe te dienen in de ziekenhuizen. Sommige oogartsen of centra beschikken wel over een praktijkruimte buiten het ziekenhuis, die voldoet aan de strenge eisen en richtlijnen die het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten oplegt voor de toediening van dergelijke geneesmiddelen. In dat geval kun de injecties buiten het ziekenhuis worden gegeven. Het is mogelijk om uitzonderlijk tijdelijk Eylea® of Lucentis® bij de apotheker aan te kopen. De patiënt betaalt dan enkel het remgeld.  Deze maatregel is van toepassing tot een later te bepalen datum die zal worden vastgelegd in functie van de evolutie van de situatie. Meer informatie op de site van het RIZIV.

Bloedtransfusies

Het is mogelijk dat door Covid-19 de bloedinzamelingen in het gedrang komen en er dus een mogelijk tekort komt aan bepaalde bloedbestanddelen. Daarom wordt aan artsen gevraagd om het aantal transfusies te beperken. Indien er een tekort is aan erythrocytenconcentraten (concentraat van rode bloedcellen, bereid uit menselijk bloed), worden geneesmiddelen op basis van IV-ijzer en erythropoëtines terugbetaald op voorwaarde dat ze bedoeld zijn voor correctie van bepaalde bloedarmoedes, om zo te voorkomen dat transfusies nodig zijn. Meer informatie op de site van het RIZIV.