11/06/2020
Het kan zijn dat een machtiging van een adviserend arts voor een bepaald geneesmiddel of verstrekking (zoals bijvoorbeeld actieve verbandmiddelen of medische voeding…) binnenkort vervalt. Aangezien de versoepelingen in het kader van de coronacrisis ondertussen werden ingezet, en het terug mogelijk is om afspraken en onderzoeken in te plannen, raden we aan om in dat geval zo snel mogelijk een afspraak te maken. Om te vermijden dat een behandeling wordt onderbroken, kan de patiënt zijn arts ook telefonisch contacteren om een verlenging te vragen.
Telefonisch contact

Het kan zijn dat een machtiging van een adviserend arts voor een bepaald geneesmiddel of verstrekking (zoals bijvoorbeeld actieve verbandmiddelen of medische voeding…) binnenkort vervalt. Aangezien de versoepelingen in het kader van de coronacrisis ondertussen werden ingezet, en het terug mogelijk is om afspraken en onderzoeken te plannen, raden we aan om in dat geval zo snel mogelijk een afspraak te maken. Als dit niet mogelijk is, kan de patiënt zijn arts telefonisch contacteren om een verlenging van de machtiging te vragen, zonder dat de patiënt hiervoor fysiek aanwezig hoeft te zijn. Zo wordt de behandeling niet onderbroken. 
Als het voor de arts niet mogelijk is om op die manier een verlenging aan te vragen, dan is er een uitzonderlijke oplossing voorzien: de geldigheidsduur van de machtingen die vervalen, wordt uitzonderlijk uitgebreid met 2 maanden. De patiënt hoeft hiervoor niets te ondernemen.

Uitzonderingen
  1. Sommige akkoorden voorzien dat er maar een beperkt aantal eenheden (bijvoorbeeld, een beperkt aantal tabletten) wordt terugbetaald . Dit zijn de type e-akkoorden: de apotheker levert een aantal doosjes af, dat overeenkomt met het aantal eenheden waarvoor een machtiging werd gegeven. Voor de uitzonderlijke uitbreiding van een geldigheidsduur in het kader van Covid-19 wordt dit aantal eenheden evenredig aangepast. Bijvoorbeeld, een akkoord voor 12 maanden voor een geneesmiddel dat 1 keer per dag moet worden ingenomen, vervalt op 15 juli. Dit akkoord geeft recht op 365 eenheden. Dit akkoord zal verlengd kunnen worden voor 2 maanden, dus tot 14 september. Het aantal eenheden dat afgeleverd kan worden in deze verlengingsperiode is 62. 
  2. Voor sommige machtigingen is er een duidelijk beperkt aantal vergoedbare verpakkingen per patiënt voorzien, zoals de machtiging voor terugbetaling van bepaalde specifieke vaccins. In dat geval worden er geen extra doosjes vergoed omwille van de verlenging.  
  3. Deze maatregel is van toepassing op akkoorden voor geneesmiddelen, maar ook voor andere verstrekkingen zoals vb. magistrale bereidingen, actieve verbandmiddelen, pijnstillers bij chronisch zieken, enterale en parenterale voeding en medische voeding.

Meer informatie op de site van het RIZIV.