17/10/2019
Symposium 'Hoe werk maken van werkhervatting?' - 17 oktober 2019

Meer dan 400 000 Belgen zitten al meer dan een jaar ziek thuis met lage rugpijn, kanker, reuma, depressie, een burn-out..   Een groot probleem voor zowel de langdurige zieken zelf als voor hun werkgever en de hele samenleving.  

Hoe kunnen we de langdurig zieke werknemers succesvol weer aan het werk krijgen?  Wat is de balans van de re-integratieprojecten en andere beleidsmaatregelen?  Hoe kunnen de betrokken actoren, patiënten, overheden, werkgevers, bedrijfs-, huis- en adviserend artsen optimaal samenwerken? 

PROGRAMMA
13u Onthaal
13u30 Inleiding door Xavier Brenez  Directeur-generaal van de Onafhankelijke Ziekenfondsen
13u45 - 14u Getuigenis door een werknemer
14u - 15u

Presentaties door: 
Prof. Lode Godderis (KULeuven) en Prof. Mairiaux (Universiteit van Luik)

15u - 15u15 Pauze
15u15 - 17u Debat met ReumaNet (patiëntenorganisatie), UNIZO en VBO (werkgevers), vzw Co-Prev
(bedrijfsartsen), een huisarts en een adviserend arts, kabinet De Block, RIZIV.
17u - 17u15 Conclusies door Vincent Claes, Hoofdredacteur Le Journal du médecin
AVONDPROGRAMMA 
17u30 - 19u45

Walking dinner  en netwerkmoment         

19u45 - 19u50 Verwelkoming door Xavier Brenez, Directeur-generaal van de Onafhankelijke
Ziekenfondsen
19u50 - 20u10 ‘Trajecten voor werkhervatting arbeidsongeschikte verzekerden’ door Dr. Philippe Marneth
(Arts-directeur van de Onafhankelijke Ziekenfondsen)
20u10 - 20u30 ‘De rol van de artsen in het kader van de arbeidsre-integratie’ door Dr. Soetkin
De Rouck (Adviserend arts bij de Onafhankelijke Ziekenfondsen)
20u30 - 21u ‘De communicatie met uw patiënt op weg naar werkhervatting’ door Prof. Steve Elens
(VUB)
21u - 21u15 Pauze 
21u15 - 21u50 Bespreking van enkele concrete cases door een huisarts, bedrijfsarts en adviserend
arts
21u50 - 22u Conclusies moderator Dr. Dirk Avonts, Hoofdredacteur Huisarts Nu en Seniorarts
bij Domus Medica
22u - 22u30 Drink

Tweetalig debat met simultaanvertaling
Accreditatie Ethiek en Economie aangevraagd
Inschrijven is gratis, maar verplicht!

Schrijf u in!