19/11/2020
Online symposium 19 november 2020 van 13.30 tot 16 u

2020 is een sleutelmoment voor de aanpak van de hormoonverstoorders in België: het probleem wordt aangepakt door de regionale regeringen, het maakt deel uit van de ambitieuze plannen van Green Deal voor Europa, de FOD Volksgezondheid werkt een nationaal actieplan uit, ... 

De dagelijkse blootstelling aan hormoonverstoorders draagt bij tot de ontwikkeling van ziektes zoals obesitas, diabetes, bepaalde kankers en vruchtbaarheidsproblemen.

Hoe kan de overheid de burgers, zeker de meest kwetsbaren, beschermen tegen de neveneffecten van de blootstelling aan hormoonverstoorders?

Sprekers

Alain Maron
Brussels minister van Leefmilieu en Gezondheid

Sandrine Jouan
Expert Toxicologie bij de FOD Volksgezondheid

Dr. Jean Pauluis
Huisarts, specialist in milieugezondheid
Martine Röhl
Senior attaché dossiers REACH bij de FOD Volksgezondheid
Genon K. Jensen
Executive Director van HEAL
Xavier Brenez
Directeur-generaal van de Onafhankelijke Ziekenfondsen
   
Greet Schoeters
Professor, @Health VITO en Departement Biomedische Wetenschappen Universiteit Antwerpen

                                        Catherine Ganzleben                              Hoofd groep Luchtverontreiniging, Milieu en Gezondheid bij het Europees Milieuagentschap (EEA)

 

 

  Programma

  13.30 u  Inleiding door Lies Martens

  13.35 u  Opening symposium door Alain Maron

  13.45 u   Presentatie door Xavier Brenez

  14.05 u   Interviews met Sandrine Jouan  -  Genon Jensen

  14.45 u   Pauze

  15u          Debat met Martine Röhl  -  Jean Pauluis  -  Genon Jensen   -  Greet Schoeters

  15.50 u   Slotwoord door Catherine Ganzleben

   

   

  De deelname aan het symposium is gratis en de accreditering wordt ook aangevraagd voor de artsen die dit wensen. Simultaanvertaling in het Frans, Engels en Nederlands.