19/11/2020
Online symposium 'Hormoonverstoorders: de impact op onze gezondheid verminderen'

We vinden dat het verband tussen milieu en gezondheid een prioriteit moet zijn voor onze samenleving. Alleen zo kunnen we voorkomen dat we in de nabije toekomst ziektes moeten behandelen die we zelf veroorzaakt hebben. Bovendien bevinden we ons nu op een cruciaal moment wat betreft de vermindering van pesticiden: de kwestie wordt behandeld door de regionale regeringen, deze doelstelling maakt deel uit van de ambitieuze Green Deal-plannen voor Europa, de FOD Volksgezondheid stelt momenteel een nationaal actieplan op, ...

Vandaar dat we als onderwerp van ons volgend symposium, dat zal plaatsvinden op 19 november, gekozen hebben voor het thema ‘Hormoonverstoorders: de impact op onze gezondheid verminderen’. Wat is de werkelijke impact van hormoonverstoorders op ons dagelijks leven? Hoe kunnen we ze vermijden? Wat is de rol van de zorgverleners om deze problematiek te sensibiliseren? Hoe kan de overheid de burgers, zeker de meest kwetsbare, beschermen tegen hormoonverstoorders?

Het symposium is gericht op iedereen die geïnteresseerd is in dit thema en die het debat op gang wilt brengen en de bevolking wilt bewustmaken. We voorzien in simultaanvertaling naar het Frans, Nederlands en Engels.

Praktische info :

  • Wanneer?  Donderdag 19 november van 13u30 tot 16u.
  • Inschrijvingen online symposium:  vanaf donderdag 24 september.
  • Info/contact:  Piet Van Eenooghe - 0478 474 373  -  piet.vaneenooghe@mloz.be