2020, een buitengewoon jaar

Wie 2020 zegt, denkt bijna vanzelf aan COVID-19. De crisis heeft bepaalde ontwikkelingen en trends in een stroomversnelling gebracht, maar heeft tegelijk de schijnwerpers gericht op de risico’s en tekorten van ons gezondheidsstelsel.

Thema
Bij ons
Datum

De ziekenfondsen, een essentiële schakel in onze gezondheidszorg

"De crisis heeft ons ertoe aangezet onszelf opnieuw uit te vinden en verder te digitaliseren"

Voor de Onafhankelijke Ziekenfondsen is dit jaar uitzonderlijk geweest in verschillende opzichten.

Een bijzonder jaar voor onze ‘Spoedhulp’ diensten in het buitenland

annee speciale service soins urgents a l etranger

In 2020 was er sterke daling van het aantal DZB-dossiers (minder vakanties in het buitenland, dus ook minder dossiers), maar meer complexiteit in de te behandelen zaken: 

  • Specifieke situaties waarbij personen vastzaten in het buitenland en verzorging nodig hadden maar niet naar België konden terugkeren door de gesloten grenzen of omdat ze niet meer wilden terugkeren omwille van COVID-19.
  • Moeilijke repatriëring van personen in landen waar geen vluchten meer georganiseerd werden. Waar de nodige verzorging niet beschikbaar was of waar de ziekenhuizen overbelast waren.
  • De overstap van een papieren uitwisseling van documenten naar een elektronische uitwisseling tussen een aantal Europese instellingen (EESSI).

Meer informatie en cijfers in ons jaarverslag

Arbeidsongeschiktheid en Uitkeringen

Tijdens de eerste lockdown viel het land grotendeels stil. Maar voor het departement Arbeidsongeschiktheid en Uitkeringen bracht de coronapandemie een pak extra werk met zich mee.

  • Teleconsultaties : In maart 2020 werd beslist om fysieke raadplegingen in de medische kabinetten stop te zetten. Als alternatief werden teleconsultaties ingevoerd.
  • Aanpassing van getuigschrift: Omdat ook behandelende artsen te maken kregen met teleconsultaties, werd een nieuw getuigschrift van ‘teleraadpleging’ gepromoot. De artsen konden dus gebruikmaken van het ‘vertrouwelijke’ getuigschrift na een lichamelijk onderzoek en het ‘eenvoudiger’ getuigschrift na telefonisch advies.
  • Hogere werklast voor onze ziekenfondsen : De wijzingen aan de 
    IT-applicaties. Aanpassingen waren zeer welkom tijdens de pandemie om het werk vlotter te laten verlopen. De pandemie zelf veroorzaakte ook een extra werklast bij onze ziekenfondsen. Zij kregen te maken met een toename van attesten voor arbeidsongeschiktheid, door pieken in arbeidsongeschiktheid ten gevolge van corona. De vele vragen van de leden kwamen bij hen terecht.

Meer informatie en cijfers in ons jaarverslag 

femme dans un bureau avec ordinateur

Digitaal Symposium “Hoe de impact van hormoonverstoorders op onze gezondheid verminderen?”

symposium 2020 debat

De Onafhankelijke Ziekenfondsen zagen 2020 als hét kantelmoment in de strijd tegen hormoonverstoorders. Deze lichaamsvreemde stoffen kunnen bijdragen tot ziektes zoals obesitas, diabetes, bepaalde kankers en vruchtbaarheidsproblemen. Op 19 november organiseerden de Onafhankelijke Ziekenfondsen een volledig digitaal symposium daarover. Met als centrale vraag: hoe kan de overheid de burgers beschermen tegen de blootstelling aan hormoonverstoorders?

Zowel het symposium als de position paper geschreven door de Onafhankelijke Ziekenfondsen werden goed ontvangen, bij onder andere onze partner HEAL:

Meer informatie in ons jaarverslag