De koepelorganisatie HEAL (Health and Environment Alliance) wijst op de invloed die onze omgeving en de natuur heeft op onze gezondheid. Het ijvert onder meer voor een Europa dat koolstofneutraal is en vrij is van schadelijke chemicaliën.

HEAL richt zich als drukkingsgroep op 4 grote thema’s gelinkt aan het milieu:

  • Gezondheid, chronische en acute ziekten;
  • Blootstelling aan chemische producten;
  • Klimaatverandering en de impact op zuivere lucht, water, voeding en huisvesting;
  • Luchtvervuiling.

De organisatie ontwikkelt factsheets, infographics, position papers en rapporten om gezondheid hoog op de Europese agenda te plaatsen.

Gezamenlijke prioriteiten

De impact van het milieu op de gezondheid verminderen is een van de prioriteiten van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Als partners hebben ze elkaar gevonden in gezamenlijke sensibiliseringsacties rond de risico's van hormoonverstoorders, het verbod op bepaalde producten die schadelijk zijn voor zwangere vrouwen en kleine kinderen, het uit de handel nemen van schadelijke chemicaliën en hormoonverstoorders in pesticiden.

Dat geldt ook voor campagnes rond  de aanpak van luchtverontreiniging: het verlagen van het stikstofoxidegehalte en fijn stof.

Acties

Hoe kunnen we de impact van het milieu op de gezondheid verminderen? Eén van de eerste gezamenlijke acties van HEAL en de Onafhankelijke Ziekenfondsen: het symposium “Hormoonverstoorders: de impact op onze gezondheid verminderen” in 2020.

Meer info

Lees ook