04/12/2017
Een overheid die zich bemoeit met ons leven en onze levensstijl? Als het de volksgezondheid bevordert, zien de meeste Belgen dat wel zitten. Zo gaan meer dan 7 op de 10 landgenoten ermee akkoord om maatregelen opgelegd te krijgen als verplichte opsporingsonderzoeken en vaccinaties en een rookverbod in het bijzijn van kinderen. Dat blijkt uit een enquête, waarin de Onafhankelijke Ziekenfondsen bij meer dan 1.000 Belgen peilen naar hun voorkeuren op gezondheidsvlak!

Een overheid die zich bemoeit met ons leven en onze levensstijl? Als het de volksgezondheid bevordert, zien de meeste Belgen dat wel zitten. Zo gaan meer dan 7 op de 10 landgenoten ermee akkoord om maatregelen opgelegd te krijgen als verplichte opsporingsonderzoeken en vaccinaties en een rookverbod in het bijzijn van kinderen. Dat blijkt uit een enquête, waarin de Onafhankelijke Ziekenfondsen bij meer dan 1.000 Belgen peilen naar hun voorkeuren op gezondheidsvlak!

Je zou denken dat de Belgen niet staan te springen voor een overheid die zich bemoeit met hun leven. Het tegendeel is waar. Als het de gezondheid van de bevolking ten goede komt, zijn we best bereid om maatregelen opgelegd te krijgen. Om welke maatregelen gaat het? Meer dan 7 op de 10 Belgen hebben er geen probleem mee dat de overheid opsporingsonderzoeken en vaccinaties verplicht en een rookverbod in het bijzijn van kinderen invoert.  Dat blijkt uit een enquête*, waarvan de resultaten vandaag worden voorgesteld op een symposium over gezondheidsdoelstellingen van de Onafhankelijke Ziekenfondsen.

Toch is niet iedereen opgezet met dergelijke ‘beperkende’ maatregels. 14% van de Belgen beschouwt ze als ‘onaanvaardbaar’ en 26% ziet ze als een inbreuk op de privacy, maar kan er wel mee leven. “Omdat het de rol van de overheid is om de volksgezondheid te proberen te verbeteren.” 8 op de 10 Belgen zijn ervan overtuigd dat de overheid een echte invloed kan hebben op de gezondheid van de burgers.

Ernst van de ziekte of de frequentie ervan?

Om de gezondheid van de bevolking te verbeteren, kan de overheid nationale ‘gezondheidsdoelstellingen’ vastleggen: specifieke, meetbare en algemeen aanvaarde doelstellingen, te realiseren in een bepaalde periode met het oog op gezondheidswinst op bevolkingsniveau. Maar om die doelstellingen te kiezen, heb je selectiecriteria nodig. Waarmee moet de overheid vooral rekening houden volgens de Belgen? 51% vindt dat de keuze van de gezondheidsdoelstellingen bepaald moet worden door hoe hard iemand lijdt onder een ziekte. Die ernst van het gezondheidsprobleem weegt zwaarder door dan het aantal getroffen patiënten (41%). Als 3e criterium vermelden onze landgenoten de kosten voor de sociale zekerheid:  voor 34% is de betaalbaarheid van onze gezondheidszorg een belangrijke factor.

Kanker en geestelijke problemen

In welke gezondheidsproblemen moet de overheid dan het meest investeren? Voor de Belgen is de strijd tegen kanker de allerhoogste prioriteit (80%), gevolgd door de strijd tegen chronische ziektes (hart- en vaatziektes, diabetes, … 52%) en obesitas (33%). Jongeren leggen  ook de nadruk op mentale problemen. Belangrijk: 64% van de Belgen wil dat de overheid evenveel belang hecht aan preventie als aan de behandeling van ziektes.

Alle neuzen in dezelfde richting

Als het over nationale gezondheidsdoelstellingen gaat (nog vast te leggen in België), is ‘samenwerken’ het sleutelwoord. Uit de enquête van de Onafhankelijke Ziekenfondsen blijkt dat 6 op de 10 Belgen betrokken willen worden bij het formuleren van antwoorden op de uitdagingen op gezondheidsvlak. De vraag is dus niet ‘of’, maar ‘hoe’ we de burgers kunnen betrekken bij het vastleggen van gezondheidsdoelstellingen. Om een versnipperd beleid te voorkomen, is het ook belangrijk dat de federale overheid en de deelstaten de krachten bundelen. Ook de Onafhankelijke Ziekenfondsen staan klaar om mee te werken aan het kiezen, monitoren en evalueren van gezondheidsdoelstellingen via o.a. onze databanken, engagementen in talrijke commissies, intermutualistische proefprojecten, preventie/coaching/gezondheidspromotie, … Daarom organiseren we vandaag ook een symposium rond deze essentiële vragen.

*Enquête uitgevoerd door Dedicated bij 1.061 Belgen die de afgelopen 12 maanden minstens 2 keer naar de huisarts gingen.

Meer info!

Chris van Hul: 0485 96 42 81 of chris.vanhul@mloz.be
• ‘Welke gezondheidsdoelstellingen voor België ?’: een symposium van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, in aanwezigheid van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. 04/12, 12u tot 17u, Trainworld (station van Schaarbeek). Ontdek het volledige programma.