We leggen voortdurend een luisterend oor bij de burger over de actualiteit en de evoluties binnen de gezondheidszorg. Als actor in de gezondheidssector beschikken we over de expertise om over thema's rond gezondheidsbeleid regelmatig te berichten. 

LEES OOK ONS JAARVERSLAG 2021

Ontdek en bestel onze gezondheidsbrochures.

Hoe werk maken van werkhervatting?

Hoe kunnen we langdurig zieke werknemers succesvol weer aan het werk krijgen? Die vraag staat centraal tijdens ons symposium op 17 oktober. In de aanloop naar dat event spit Health Forum dit thema alvast uit met een diepgravend dossier.
Magazine Health Forum
03/09/2019
PDF-pictogram hf_39_nl.pdf (1.47 MB)

Wat is het profiel van mensen in invaliditeit?

Meer dan 400.000 mensen zitten al langer dan een jaar ziek thuis. In deze studie buigen de Onafhankelijke Ziekenfondsen zich over deze groep. Wat zijn hun kenmerken? Welke zorgverlening krijgen ze voor, tijdens en na de periode van 12 maanden primaire arbeidsongeschiktheid?
Studies en analyses
29/08/2019

Hoe regelmatig gaan ouderen op tandartsbezoek?

Tussen 2015 en 2017 bezocht 1 op de 3 van de 70-plussers geen enkele keer de tandarts. Vooral zorgafhankelijke ouderen krijgen amper (preventieve) mond- en tandzorg. De Onafhankelijke Ziekenfondsen pleiten voor een gestructureerd beleid rond mond- en tandzorg in woonzorgcentra en een concrete rol voor mondhygiënisten.
Studies en analyses
17/07/2019

Analyse van de prestaties gezondheidszorg van ouderen

We worden met z’n allen ouder en ouder. En dat gaat gepaard met de nodige kosten, want de gezondheidsuitgaven voor de ziekteverzekering stijgen met de leeftijd. Welke uitgaven zijn allemaal gelinkt aan de vergrijzing van onze bevolking? De Onafhankelijke Ziekenfondsen gaan het na in een nieuwe studie!
Studies en analyses
14/05/2019

10 prioriteiten voor de toekomst van de gezondheidszorg

Dit memorandum is de vrucht van uitgebreide denkoefeningen, verrijkt door de ervaring en de ideeën van talloze partijen die we hartelijk bedanken. Het concretiseert zich in ‘10 prioriteiten voor de toekomst van de gezondheidszorg’, waarin we de voorkeuren opnemen die de burger geuit heeft via verschillende studies en enquêtes. Elk van de 10 prioriteiten wordt gevolgd door gezondheidsdoelstellingen en concrete voorstellen.
Brochures
26/02/2019

Hoe zit het met de seksuele gezondheid van onze jongeren?

Hoe zit het met het gebruik van anticonceptiemiddelen bij jongeren? Welke soa komt het meest voor? En wat met het aantal zwangerschappen bij jonge vrouwen? De Onafhankelijke Ziekenfondsen gaan het na in de 5e editie van de KidOscope, onze barometer voor de gezondheid van kinderen en jongeren.
Studies en analyses
07/02/2019

Big Data, grote kansen voor de gezondheidszorg?

Elke dag worden maar liefst 2,5 quintiljoen bytes aan gegevens opgemaakt, goed voor 2,5 miljard USB-sleutels van 1 gigabyte. Ook binnen de gezondheidszorg beschikken we vandaag over bergen aan data. En door de digitalisering (eHealth, mHealth, …) worden die bergen enkel groter. Velen hameren terecht op de risico’s van ‘Big Data’ voor de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens en de bescherming van de privacy, maar al deze gegevens bieden ook kansen voor onze gezondheidzorg.
Magazine Health Forum
06/12/2018

1 op de 2 jongeren voelt zich verslaafd aan de smartphone

Jongeren kunnen niet zonder hun smartphone. In die mate dat de helft van hen zich eraan verslaafd voelt. Tegelijkertijd beschouwen tieners hun smartphone als een vat vol voordelen: op school, thuis, onder vrienden, ... Dat blijkt uit een enquête van de Onafhankelijke Ziekenfondsen bij 976 Belgische jongeren tussen 12 en 23 jaar over hun digitale welzijn.
Studies en analyses
04/12/2018

Pagina's